Universiteit Leiden

nl en

Subject guide

Caraïben

Overzicht van databases, naslagwerken en websites voor onderzoek naar de Caraïben

Collectie
De collectie Caraïben van de Universitaire Bibliotheken Leiden is een van de grootste ter wereld op het gebied van de Nederlands-, Spaans-, Engels-, en Franstalige Caraïben. Met de komst van de collecties van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land-, en Volkenkunde (KITLV) en het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) in 2014 is het tevens de grootste collectie ter wereld op het gebied van Suriname en de eilanden van de (voormalige) Nederlandse Antillen. De collectievorming sluit nauw aan op onderwijs en onderzoek binnen het KITLV en de Universiteit Leiden.

De collectie Caraïben bevindt zich voor het grootste deel in het Gesloten Magazijn van de Universiteitsbibliotheek. Naslagwerken en gedrukte tijdschriften staan in open opstelling in de studiezaal op de eerste verdieping van de UB. De lopende jaargangen van kranten en niet-wetenschappelijke tijdschriften staan in het Informatiecentrum Huygens op de begane grond van de UB.

Het materiaal uit de voormalige Leeszaal Caraïben van het KITLV is opgenomen in de verschillende naslagcollecties op de eerste verdieping van de Universiteitsbibliotheek en staat geordend volgens de Library of Congress Classification. In onderstaand overzicht kunt u zien op welke plekken het materiaal van de voormalige Leeszaal Caraïben is geplaatst. Materiaal van de studiezaal wordt niet uitgeleend. Het is wel toegestaan om fotokopieën of scans in het gebouw te maken.

Onderwerp LCC Studiezaal Universiteitsbibliotheek Classificatie KITVL

Bibliografieën

Z1601

1st floor, entrance 8

Q

Naslagwerken Latijns-Amerika algemeen, Caraïben algemeen en afzonderlijke landen (geschiedenis)

F1201-3799

1st floor, entrance 4

Q

Naslagwerken taalwetenschap (woordenboeken, grammatica’s)

PM5001-7356
PM7831-7875

1st floor, entrance 7

D

Naslagwerken Letterkunde & literatuurwetenschap

PN841
PR8309-9680
PT5901-5980

1st floor, entrance 8

D

Wetenschappelijke tijdschriften (lopende jaargang)

 

 

 

Niet-wetenschappelijke tijdschriften (lopende jaargang)

Huygens Informatiecentrum

Ground floor, LOUNGE

 

Kranten (laatste vier weken)

Huygens Informatiecentrum

Ground floor, LOUNGE

 

Afgesloten jaargangen van tijdschriften en kranten ouder dan vier weken

  University Library, closed stacks

 

 

 

Catalogus: de Catalogus is een zoeksysteem waarmee u met één enkele zoekopdracht zowel gedrukte als online collecties doorzoekt. De Catalogus bevat titels van gedrukte en digitale boeken, tijdschriften, manuscripten, brieven en ander materiaal, beschikbaar bij de bibliotheken van de Universiteit Leiden, alsmede links naar de fulltext van miljoenen, met name, Engelstalige tijdschriftartikelen en digitale afbeeldingen van prenten en manuscripten.

Hispanic American Periodicals Index (HAPI) Online: geeft bibliografische verwijzingen naar wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke publicaties op het gebied van Latijns-Amerika en de Caraïben. Loopt vanaf 1960. Zoekmogelijkheden zijn in het Spaans, Portugees en Engels.   

Handbook of Latin American Studies (HLAS) Online is een bibliografische database op het gebied van Latijns-Amerika en wordt uitgegeven door de Hispanic Division van de Library of Congress. Loopt vanaf 1936. Zoekmogelijkheden zijn in het Spaans, Portugees en Engels.  

CLACSO - Consejo Latinoamericano de Ciencas Sociales: is een Open Access repository dat toegang biedt tot  meer dan 30.000 full-text artikelen, papers, boeken en conference proceedings die door leden van het CLACSO netwerk zijn gepubliceerd. Het netwerk bestaat uit meer dan 300 wetenschappelijke centra in 21 landen in Latijns-Amerika en de Caraïben.

Web of Science: bestaat uit een aantal databases die bibliografische verwijzingen geven naar wetenschappelijke publicaties op het gebied van Science, Sociale- en Geesteswetenschappen. Sociale wetenschappen loopt vanaf 1956, Geesteswetenschappen loopt vanaf 1975.

Critical Bibliography of English, French and Spanish Caribbean Literatures (1954-2004): bibliografie op het gebied van Engels-, Frans-, en Spaanstalige literatuur van de Caraïben. Dekt de periode van 1954-2004.

Bibliothèque Numérique Caraïbe, Amazonie, Plateau des Guyanes (MANIOC): digitale bibliotheek op het gebied van de Caraïben, het Amazone gebied, Guyana Plateau en regio’s die van belang zijn voor deze gebieden. Biedt toegang tot gedigitaliseerde literaire teksten, documenten, audio en  video materiaal en iconografische verwijzingen naar culturele, sociale, economische en politiek-historische gebeurtenissen. MANIOC is ontwikkeld door de University of Antilles-Guayana.

Caribbean Books (Universitaire Bibliotheken Leiden): ca. 950 boeken die tussen 2015 en 2016 door de UBL in samenwerking met de University of Curaçao zijn gedigitaliseerd. De boeken hebben als onderwerp de Caraïben in het algemeen en de (voormalig) Nederlandse Antillen in het bijzonder en zijn tot 1954 verschenen. De boeken zijn afkomstig uit de collecties van het KITLV, KIT en de UBL.

Caribbean Maps (Universitaire Bibliotheken Leiden): ca. 300 gedrukte en getekende kaarten en een aantal atlassen van Centraal-Amerika en de Caraïben in het algemeen en de (voormalig) Nederlandse Antillen in het bijzonder. De collectie Caribbean Maps bevat materiaal van de zestiende tot en met de twintigste eeuw en is afkomstig uit de collectie Bodel Nijenhuis en de collecties van het KITLV en KIT.

Caribbean Histories revealed: is de website van een tentoonstelling over documenten uit de Colonial Office die bewaard worden in The National Archives (UK). De documenten bestaan uit correspondentie van bestuurders en lokale overheden in Brits West-Indië, en dateren van 1692 tot 1921.

Digital Library of the Caribbean (dLOC): is een digitale bibliotheek met bronnen uit en over de Caraïben en de Circum-Caraïben. De bronnen bestaan uit cultureel erfgoed, historisch en onderzoeksmateriaal dat in archieven, bibliotheken en privé collecties wordt bewaard.

Dutch Caribbean Digital Platform (DCDP): initiatief van de University of Curaçao, in samenwerking met dLoc. Het streven is om een duurzame kennisportaal voor studenten, onderwijzers, onderzoekers en een bredere doelgroep te ontwikkelen.

Slavery, Abolition & Social Justice: database met primaire bronnen uit archieven en bibliotheken uit de trans-Atlantische wereld en secundaire bronnen voor onderwijs en onderzoek, waaronder een interactieve kaart, wetenenschappelijke essays, tutorials, beeldmateriaal, een chronologie en een bibliografie.

Slavery & Anti-Slavery. A Transnational Archive: database met bronnen over de trans-Atlantische slavenhandel, de wereldwijde beweging voor de afschaffing van slavernij, de wettelijke, persoonlijke en economische aspecten van het systeem van slavernij en de impact van de beweging voor afschaffing van slavernij in de VS, Latijns-Amerika, de Caraïben en andere regio’s.

Slavenregisters: index waarin de gegevens zijn opgenomen uit de slavenregisters van Suriname en Curaçao. De originele boeken bevinden zich in het Nationaal Archief Suriname in Paramaribo (NAS Toegang 16, Inventarisnummers 1-43) en het Nationaal Archief van Curaçao.

Trans Atlantic Slave Trade: bestaat uit een interactieve website en aantal databases met informatie over ca. 36.000 reizen van slavenschepen. Het biedt toegang tot gedigitaliseerde kaarten, afbeeldingen en een database met  Afrikaanse namen. Het project wordt gesubsidieerd door de National Endowment for the Humanities and wordt gehost door de Emory University Digital Library Research Initiative.

World Digital Library (WDL): project van de Library of Congress (VS), waarin wereldwijd wordt samengewerkt met bibliotheken, archieven, musea, onderwijsinstellingen en internationale organisaties, met de steun van UNESCO. De WDL maakt belangrijke primaire bronnen online toegankelijk.

Yale Slavery and Abolition Portal: website voor onderzoekers en studenten die primaire bronnen over slavernij, de afschaffing van slavernij en verzet tegen slavernij willen zoeken in de bibliotheek- en museumcollecties van  Yale University.

Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde/Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies (KITLV): onderzoeksinstituut in Leiden op het gebied van Zuidoost-Azië en de Caraïben, met de focus op Indonesië en de “Nederlandse” Caraïben en een interdisciplinair en vergelijkend perspectief.  

Latin American Network Information Center (LANIC): directory die beheerd wordt door de  University of Texas, Austin. LANIC biedt toegang tot  officiële (overheids), wetenschappelijke en veel gebruikte internet portals met informatie over Latijns-Amerika.

BBC News Country Profiles: website van de BBC met compacte landenprofielen die veel informatie geven over de geschiedenis, politieke en economische achtergronden en de belangrijkste instellingen. De profielen bevatten tevens audio en video clips afkomstig uit het archief van de BBC.

CEPALSTAT: Bases de Datos y Publicaciones Estadísticas: is een database met statistische informatie over Latijns-Amerika en de Caraïben. De data worden verzameld, gerangschikt en gepubliceerd door de Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC).

The Black Archives: bestaat uit verschillende boekencollecties, archieven en artefacten uit de nalatenschap van zwarte schrijvers en wetenschappers. De meer dan 5000 aanwezige boeken in de collecties gaan over racisme en race issues, slavernij en (de)kolonisatie, gender en feminisme, sociale wetenschappen en ontwikkeling, Suriname, de Nederlandse Antillen, Zuid-Amerika, Afrika en meer.

Caraïbisch Uitzicht: blog van de werkgroep Caraïbische Letteren van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.

The Cambridge encyclopedia of Latin America and the Caribbean (Simon Collier, Cambridge UP 1992)

The Cambridge history of African and Caribbean literature, 2 vols. (Abiola Irele, Cambridge UP 2004)

Caribbean popular music : an encyclopedia of Reggae, Mento, Ska, Rock Steady, and Dancehall (David Moskowitz, Greenwood Press 2006)

Critical readings on Global Slavery (edited by Damian A. Pargas and Felicia Rosu, Brill 2017)

Dictionary of Caribbean and Afro-Latin American biography (edited by Franklin W. Knight, OUP 2016)

Enciclopedia de Puerto Rico (Fundación puertorriqueña de las Humanidades, National Endowment for the Humanities)

Encyclopedia of Caribbean archaeology  (Basil Reid, University Press of Florida 2014)

Encyclopedia of Caribbean literature Vol. 1: A-L, Vol. 2: M-Z ( D. Figueredo, Greenwood Press 2006)

The Encyclopedia of Caribbean religions (Sean Meighoo, University of Illinois Press 2013)

Encyclopedia of Cuba (Eileen Nelson, Nova Science Publishers 2015)

Encyclopedia of Cuba : people, history, culture. 2 vols. (Luis Martínez Fernández, Greenwood Press 2003)

Encyclopedia of the Atlantic world, 1400-1900 : Europe, Africa, and the Americas in an age of exploration, trade, and empires (edited by David Head, ABC-CLIO 2018)

Encyclopedia of Twentieth-Century Latin American and Caribbean Literature, 1900-2003 (Daniel Balderston 2004)

Encyclopedia of Western colonialism since 1450 (Thomas Benjamin, Macmillan Reference USA 2007)

Historical dictionary of Haïti (Michael Hall, Scarecrow Press 2012)

Historical dictionary of the Dominican Republic (Eric Roorda, Rowman & Littlefield 2016)

Historical Dictionary of Trinidad and Tobago (Rita Pemberton, Rowman & Littlefield 2018)

Historical Dictionary of Venezuela (Guillermo Guzmán Mirabal, Rowman & Littlefield 2018)

Oxford Handbook of Caribbean Archaeology (edited by William F. Keegan, Corinne L. Hofman, and Reniel Rodríguez Ramos, Oxford UP 2013)

The peoples of the Caribbean : an encyclopedia of archeology and traditional culture (ABC-CLIO 2005)

De KITLV thesaurus bevat geïndexeerde trefwoorden waarmee in onze catalogus op onderwerp kan worden gezocht in de KITLV collectie. De thesaurus is tot 1 juli 2014 bijgehouden.
NB: de trefwoorden linken niet automatisch door naar titels in onze catalogus.

Gedrukte tijdschriften

Van de gedrukte wetenschappelijke tijdschriften waarvan geen elektronische editie is, liggen de lopende jaargangen op de studiezaal op de eerste verdieping. De afgesloten jaargangen liggen in het gesloten magazijn en kunnen via de catalogus worden opgevraagd.

E-journals

Losse digitale tijdschriften zijn te vinden in de Catalogus via het tabblad Find e-journals. Verzamelingen van e-journals, zoals Project Muse en Jstor, zijn te vinden via het tabblad Find Databases. Titels van tijdschriften worden zoveel mogelijk apart vindbaar gemaakt via het zoekscherm van de catalogus.

Kranten van de laatste vier weken en de laatste nummers van niet-wetenschappelijke tijdschriften liggen in de lounge van Huygens Informatiecentrum, op de begane grond. Back issues liggen in het Gesloten Magazijn en kunnen worden opgevraagd via de catalogus.

De website Digital Special Collections geeft toegang tot gedigitaliseerde prenten, tekeningen, kaarten, foto's, gedrukte boeken en manuscripten, collectie beschrijvingen, digitale tentoonstellingen en andere digitale objecten in de Bijzondere Collecties van de UBL.

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies.