Universiteit Leiden

nl en

Schenkingen

Heb je boeken, manuscripten en andere materialen en denk je er aan die te schenken aan de UBL? Neem dan contact met ons op.

  • Schenkingen bedoeld voor de reguliere uitleenbare collecties kunnen worden besproken met de betreffende vakreferent.
  • Schenkingen van bijzondere boeken, manuscripten, kaarten, schilderijen, foto's e.d. kunnen worden besproken met de betreffende conservator.

Soms wordt gevraagd een korte omschrijving te leveren van te schenken materialen, zoals een titellijst en een beschrijving van de conditie van de materialen. In geval van een schenking aan de Bijzondere Collecties maken we verdere afspraken over selectie, catalogisering, verwerkingstijd, plaatsing en beschikbaarstelling.

Door beperkte opslagruimte en kosten verbonden aan catalogisering en opslag hanteren vakreferenten en conservatoren een aantal criteria voor het accepteren van materialen:

De UBL accepteert geen schenkingen als bruikleen, behalve in uitzonderlijke omstandigheden en met toestemming van de bibliothecaris.

Materialen bewaren we onder de best mogelijke klimatologische omstandigheden en steller we tegelijkertijd beschikbaar (mogelijk digitaal) aan onderzoekers, docenten en studenten voor onderwijs en onderzoek aan de Universiteit. Als we het aangeboden materiaal niet kunnen accepteren geven wij advies of begeleiding bij het vinden van een alternatieve bestemming.

Deze website maakt gebruik van cookies.