Universiteit Leiden

nl en

Schenkingen

Heeft u boeken, manuscripten en andere materialen en denkt u er aan deze te schenken aan de UBL? Neem dan contact met ons op.

Vincent Wintermans

Vakreferent Taalkunde en Russische Studies

Vincent Wintermans

"Juist ook de gewone boeken zijn een verrijking voor de collectie"

"De Universitaire Bibliotheken Leiden neemt graag schenkingen aan om de collecties aan te vullen. Het gaat daarbij zeker niet alleen om unieke stukken zoals eerste drukken, drukken gemaakt van handgeschept papier of boeken met bijzondere dedicaties. Juist de normale publicaties zoals, romans, gedichten en verhalen die de afgelopen decennia zijn verschenen, komen door aankoop maar mondjesmaat bij ons terecht en zijn daarom zeer welkom en een grote verrijking voor onderwijs en onderzoek."

Contactpersonen

  • Schenkingen bedoeld voor de reguliere uitleenbare collecties kunnen worden besproken met de betreffende vakreferent.
  • Schenkingen van bijzondere boeken, manuscripten, kaarten, schilderijen, foto's e.d. kunnen worden besproken met de betreffende conservator.

Voorwaarden

Soms wordt gevraagd een korte omschrijving te leveren van te schenken materialen, zoals een titellijst en een beschrijving van de conditie van de materialen. In geval van een schenking aan de Bijzondere Collecties maken we verdere afspraken over selectie, catalogisering, verwerkingstijd, plaatsing en beschikbaarstelling.

Door beperkte opslagruimte en kosten verbonden aan catalogisering en opslag hanteren vakreferenten en conservatoren een aantal criteria voor het accepteren van materialen:

De UBL neemt geen schenkingen aan als bruikleen, behalve in uitzonderlijke omstandigheden en met toestemming van de bibliothecaris.

Materialen bewaren we onder de best mogelijke klimatologische omstandigheden en stellen we tegelijkertijd beschikbaar (mogelijk digitaal) aan onderzoekers, docenten en studenten voor onderwijs en onderzoek aan de Universiteit. Als we het aangeboden materiaal niet kunnen accepteren geven wij advies of begeleiding bij het vinden van een alternatieve bestemming.

Deze website maakt gebruik van cookies.