Universiteit Leiden

nl en

Schenkingen

Financiële schenkingen

Uw giften helpen ons de doelstellingen van UBL nog beter in te vullen. U kunt een eenmalige gift doen of donaties maken op reguliere basis. U kunt zelf bepalen of u de gift wilt geven aan de bibliotheek als geheel, of deze wilt toewijzen aan een specifiek project, zoals het Adopteren van een boek, de aankoop van een collectie recente uitgaven over een bepaald onderwerp of de digitalisering van een manuscript uit de Aziatische collecties

Voor een persoonlijk advies hoe u de UBL het beste met uw financiële schenking of legaat kunt helpen, kunt u contact opnemen met Kasper van Ommen, de Coördinator Externe Relaties.

Eenmalige giften kunnen worden overgemaakt op de bankrekening van de Stichting Scaliger Instituut, NL33RABO0306746247. Het ANBI nummer van de Stichting is: 850292505.

Materiële schenkingen

Heeft u boeken, manuscripten en andere materialen en overweegt u die te schenken aan de UBL? Neem dan contact met ons op.

  • Schenkingen bedoeld voor de reguliere uitleenbare collecties kunnen worden besproken met de betreffende vakreferent.
  • Schenkingen van bijzondere boeken, manuscripten, kaarten, schilderijen, foto's e.d. kunnen worden besproken met de betreffende conservator.

Soms wordt gevraagd een korte omschrijving te leveren van te schenken materialen, zoals een titellijst en een beschrijving van de conditie van de materialen. In geval van een schenking aan de Bijzondere Collecties worden verdere afspraken gemaakt over selectie, catalogisering, verwerkingstijd, plaatsing en beschikbaarstelling.

Door beperkte opslagruimte en kosten verbonden aan catalogisering en opslag zijn vakreferenten en conservatoren genoodzaakt een aantal criteria te hanteren voor het accepteren van materialen:

  • Is uw schenking of bruikleen een goede aanvulling op de bestaande collectie?
  • Past de schenking of bruikleen in het collectiebeleid van het desbetreffende vakgebied?
  • Hoeveel bedragen de bijkomende kosten (bv. kosten voor reiniging, restauratie, opslag en catalogisering van het materiaal)

De UBL accepteert geen schenkingen als bruikleen, behalve in uitzonderlijke omstandigheden en met toestemming van de bibliothecaris.

Materialen worden bewaard onder de best mogelijke klimatologische omstandigheden en tegelijkertijd beschikbaar gesteld (mogelijk digitaal) aan onderzoekers, docenten en studenten voor onderwijs en onderzoek aan de Universiteit. Indien we uw materiaal niet kunnen accepteren krijgt u advies of begeleiding bij het vinden van een alternatieve bestemming.

Deze website maakt gebruik van cookies.