Universiteit Leiden

nl en

Vriend worden

Al vanaf €45,00 per jaar geniet u als Vriend van bijzondere voordelen en speciale aanbiedingen. Als Vriend:

 • Steunt u de UBL financieel. De Vrienden dragen geregeld bij aan de aankoop van een bijzonder werk of leveren een financiële bijdrage voor de organisatie van een tentoonstelling;
 • Maakt u deel uit van een netwerk van mensen die net als u van bibliotheken en boeken houden;
 • Wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse Vriendendag met lezingen en een 'vlootschouw' van bijzondere werken die met uw steun zijn aangeschaft;
 • Kunt u deelnemen aan exclusieve excursies, lezingen en rondleidingen;
 • Krijgt u één keer per jaar een themanummer van het tijdschrift De Boekenwereld.

Wilt u Vriend van de UB Leiden worden?

Meld u dan aan met het contactformulier

Lidmaatschap

 Individueel
 €45 (€10 voor studenten)

 • Uitnodiging voor de jaarlijkse Vriendendag
 • Uitnodigingen voor tentoonstellingen en lezingen
 • Een keer per jaar een themanummer van De Boekenwereld

 Partners
 €75

 • Zoals hierboven plus:
 • Introducé welkom bij tentoonstellingen en lezingen
 • Korting op publicaties

 Extra €95

 • Zoals hierboven plus:
 • Introducé welkom bij de jaarlijkse Vriendendag
 • Rondleiding conservator (met introducé)
 • Een lenerspas van de bibliotheek
 Vriend voor het leven
 • Zoals hierboven
 • Bij een (eenmalige) schenking van tenminste €1000,-
 • Bij de schenking van een collectie die een substantiële verrijking van de Bijzondere Collecties is
 • Neem contact op met vrienden@library.leidenuniv.nl

Schenken met belastingvoordeel

De Stichting Vrienden van de UB Leiden is een culturele algemeen nut beogende instelling (culturele ANBI). Dit betekent dat een schenking aan onze Vriendenvereniging fiscaal aftrekbaar is. Op de website van de Belastingdienst staat meer informatie over (culturele) ANBI’s en wat de ANBI-status betekent voor uw schenking.

Wilt u ons steunen met een eenmalige schenking? We zijn blij met iedere bijdrage. U kunt het bedrag overmaken naar bankrekeningnummer NL76INGB0004343573 t.n.v. de Stichting Vrienden van de Universitaire Bibliotheken Leiden. Graag hierbij vermelden dat het om een eenmalige schenking gaat.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via vrienden@library.leidenuniv.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.