Universiteit Leiden

nl en

Open access Leidse onderzoekers eenvoudiger door nieuw open access-beleid

De Universiteit Leiden heeft een nieuw open access-beleid waardoor 100% open access voor peer-reviewed artikelen eenvoudig haalbaar wordt voor Leidse onderzoekers. Zij kunnen op grond van artikel 25fa Auteurswet (‘amendement Taverne’) de uitgeversversie van korte werken over (gedeeltelijk) publiek gefinancierd onderzoek zes maanden na online publicatie open access beschikbaar maken via LUCRIS in het Leids Repositorium.

Landelijke Taverne Pilot
In 2019 hebben de Nederlandse universiteiten in de landelijke Taverne pilot de mogelijkheden van artikel 25fa Auteurswet succesvol getest. De uitgangspunten van de pilot, zoals het bepalen van de ‘redelijke termijn’ op zes maanden, zijn daarna door VSNU en het bestuur van het Nationaal Programma Open Science (NPOS) definitief vastgesteld. De nationale pilot is opgeschaald (mede met financiële steun van OCW via NPOS) en wordt nu breed geïmplementeerd. Wanneer korte publicaties nog niet open access zijn vraagt het College van Bestuur daarom aan onderzoekers om gebruik te maken van dit recht. Voorwaarde is wel dat de betreffende onderzoeker een lopende arbeidsovereenkomst heeft met de Universiteit Leiden.

Wat zijn korte werken?
Het gaat om korte wetenschappelijke of professionele publicaties: artikelen, boekbesprekingen, annotaties, hoofdstukken uit een samengesteld werk of congrespublicaties.

Hoe werkt het?
De bestaande werkwijze in LUCRIS blijft hetzelfde. De personen (auteurs, secretariaten, etc.) die nu registreren en uploaden in LUCRIS kunnen dat blijven doen. Bij registratie kunnen zij de uitgeversversie uploaden met een embargo van zes maanden na online publicatie. Het embargo verloopt automatisch en na zes maanden is de publicatie open access beschikbaar. Bij het uploaden in LUCRIS moet hiervoor de licentie 25fa Aw (Taverne) worden geselecteerd. Om korte werken snel wereldwijd zichtbaar en toegankelijk te maken en de publicatielijst actueel te houden, wordt aangeraden om deze werken onmiddellijk na publicatie te registreren en te uploaden via LUCRIS  in het Leids Repositorium.

Het uploaden wordt met deze werkwijze veel eenvoudiger omdat auteurs vaak toegang hebben tot de uitgeversversie van de publicatie en niet langer op zoek hoeven naar een door de uitgever geaccepteerde manuscriptversie, de postprint. Het is ook mogelijk om van oudere publicaties de uitgeversversie te uploaden. Artikel 25fa Auteurswet heeft namelijk een terugwerkende kracht. Voordelen voor de auteur zijn dat de publicaties in de repository duurzaam worden opgeslagen, goed vindbaar zijn via bijvoorbeeld Google Scholar en automatisch aan de persoonlijke pagina worden gekoppeld. Mocht het uploaden bij eerder geregistreerde publicaties in LUCRIS niet lukken dan kunnen auteurs contact opnemen met openaccess@library.leidenuniv.nl of de LUCRIS-beheerder van de faculteit.

Opt-out mogelijkheid
Een auteur kan altijd gebruik maken van een ‘opt-out’. Voor de opt-out kan contact worden opgenomen met openaccess@library.leidenuniv.nl.

Opname van open access in de arbeidsvoorwaarden van Leidse onderzoekers past binnen de hele set aan acties om open access te stimuleren en past daarmee binnen het Leidse open access-beleid en het sectorakkoord dat VSNU en het ministerie van OCW in 2018 hebben gesloten. De Nederlandse overheid heeft als doel gesteld dat in 2020 100% van de peer-reviewed artikelen die met publiek geld zijn gefinancierd open access moeten zijn.

Informatie en vragen
Meer informatie vindt u op de pagina Open access publiceren in het Leids Repositorium. Heeft u nog vragen? Het Open Access Team van het CDS staat voor u klaar via het emailadres: openaccess@library.leidenuniv.nl.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.