Universiteit Leiden

nl en

Bibliotheek, Onderzoek

Resultaten van de Taverne pilot

3 februari 2020

De landelijke pilot ‘Taverne’ die door de Nederlandse universiteiten in 2019 is gestart om open access een extra impuls te geven is officieel afgerond. Voor deze pilot hebben de Nederlandse universiteiten op grond van artikel 25fa van de auteurswet (amendement Taverne) bepaald dat de gepubliceerde versie van een artikel, hoofdstuk of conferentiebijdrage over publiek gefinancierd onderzoek na zes maanden embargo open access beschikbaar kan worden gemaakt. Het formuleren van deze uitgangspunten had mede tot doel de reikwijdte artikel 25fa van de auteurswet te toetsen. Ook onderzoekers van de Universiteit Leiden hebben deelgenomen aan de landelijke pilot. Het LUMC was geen onderdeel van de pilot.

De Leidse pilot is succesvol verlopen. Landelijk was vastgesteld dat 5% van de onderzoekers mocht deelnemen aan de pilot. Dat percentage is behaald. Bovendien waren alle faculteiten goed vertegenwoordigd in de pilot. Aan de Leidse pilot hebben in 2019 74 onderzoekers deelgenomen. Landelijk waren dat er ruim 600. Tijdens de pilot zijn bijna 300 Leidse publicaties via Scholarly Publications open access beschikbaar gesteld. Landelijk waren dat meer dan 2.800 publicaties. Uitgevers hebben tijdens de pilot geen juridische stappen ondernomen.

De Taverne pilot is nu afgerond. De uitgangspunten van de pilot zijn door VSNU en het bestuur van het Nationaal Programma Open Science (NPOS) definitief vastgesteld. Hieronder valt ook het vervallen van een eventueel embargo na 6 maanden, waardoor vanaf dat moment alle gepubliceerde artikelen, hoofdstukken en conferentiebijdragen in de universitaire repository open access beschikbaar gemaakt kunnen worden. De Universiteit Leiden werkt nu aan het opzetten van een eenvoudige procedure voor brede uitrol. De verwachting is dat medewerkers van de Universiteit Leiden (excl. LUMC) later dit jaar eenvoudig gebruik kunnen gaan maken van artikel 25fa in de Nederlandse auteurswet.

Implementatie van amendement Taverne past binnen een brede set aan acties om open access te stimuleren en is onderdeel van het Leidse open access-beleid en het sectorakkoord dat VSNU en het ministerie van OCW in 2018 hebben gesloten.

Heeft u vragen over open access beschikbaar stellen, neem contact op met openaccess@library.leidenuniv.nl.

Download: Pilot evaluatie rapport.

Deze website maakt gebruik van cookies.