Universiteit Leiden

nl en

Subject guide

Zuid- en Zuidoost-Aziatische fotografie

De fotocollectie Zuid- en Zuidoost-Azië bevat materiaal verzameld door Instituut Kern en het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV). Naast fotoafdrukken in verschillende technieken, bevat de collectie tevens dia’s, lantaarnplaatjes, prentbriefkaarten en negatieven. Het materiaal bestaat uit zowel commercieel geproduceerd beeld door professionele fotografen, als kiekjes door enthousiaste amateurs.

Sinds de opening van Instituut Kern in 1925 werd er naast publicaties ten behoeve van de bibliotheek ook fotografisch materiaal verzameld. De fotocollectie maakt sinds 2010 deel uit van de universiteitsbibliotheek en bestaat uit circa 70.000 fotoafdrukken en 100.000 dia’s. De geografisch omvang is enorm, van Uzbekistan tot Sri Lanka en van India tot Indonesië. Founding fathers van het Instituut, prof. dr. J.Ph. Vogel (1871-1958) en prof. dr. N.J. Krom (1883-1945), verzamelden de eerste foto’s. Daar beide heren betrokken waren bij oudheidkundig onderzoek in respectievelijk India en Nederlands-Indië (Indonesië), documenteerden de foto’s met name de oudheden van beide gebieden. Veel foto’s zijn daarom afkomstig van de vermaarde Archaeological Survey of India en de  Oudheidkundige Dienst in Nederlandsch-Indië . Naast deze foto’s, die vooral oudheidkundig van aard zijn, bevat de collectie ook commercieel geproduceerde foto’s. Dit beeldmateriaal is afkomstig van fotografen als Woodbury & Page, Clifton & Co. en Skeen & Co.

Met de toevoeging van de fotocollectie van het voormalige Instituut voor Zuid-Aziatische Archeologie in Amsterdam (BAKA) in 1995, verdubbelde de beeldcollectie van Instituut Kern. Deze collectie is verzameld tussen 1950 en 1985. Het instituut werd geruime tijd door prof. J.E. van Lohuizen-de Leeuw gerund. Naast werk van haar hand, omvat de BAKA-collectie ook fotomateriaal afkomstig van bijvoorbeeld diplomaat Yves Coffin en fotograaf Gerard Foekema.

Ruim 60% van de collectie is beschreven in de online catalogus; ongeveer 15% van de collectie Kern is tevens digitaal beschikbaar in de beeldbank Digital Collections. 

Binnen de fotocollectie Zuidoost-Azië ligt het accent op materiaal afkomstig uit Nederlands-Indië en Indonesië. Een deel van de foto’s is verzameld door Instituut Kern, onder andere de foto’s van de Oudheidkundige Dienst in Nederlandsch-Indië. Veruit het grootste deel van deze collectie is afkomstig van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV). De KITLV collectie is in 2014 overgegaan naar de Universiteitsbibliotheek.

In de jaren 1890 begon het KITLV met het verzamelen van foto’s. Met de benoeming van Gerret Pieter Rouffaer tot adjunct-secretaris in 1898, groeide de bibliotheekcollectie en daarmee ook de fotocollectie aanzienlijk. De collectie omvat een groot aantal foto’s afkomstig van beroemde fotografen zoals Woodbury & Page, Kassian Céphas en Benjamin Nieuwenhuis. Naast deze commerciële fotografie zijn er ook kiekjes te vinden als onderdeel van bijvoorbeeld familie- en reisalbums.

Tevens omvat de fotocollectie Zuidoost-Azië beelden afkomstig uit het vasteland van deze regio, zoals stadsbeelden van Singapore en Maleisië, typen uit Borneo en tempels uit Thailand en Birma.

Ongeveer 200.000 foto’s zijn online beschikbaar in Digital Collections. 

Online catalogus
Beschrijvingen van de foto's van het Instituut Kern en KITLV zijn beschikbaar in de catalogus. De catalogus bevat tevens links naar de collection guides van de (deel)collecties.

Digital collections
De fotocollectie van het KITLV is volledig beschikbaar via de beeldbank Digital Collections. Van de fotocollectie Instituut Kern is een deel via de beeldbank toegankelijk. In totaal zijn ruim 220.000 foto’s volledig digitaal beschikbaar in Digital Collections. 

Het deel van de fotocollecties waarop nog auteursrecht berust, is alleen te zien vanaf een apparaat dat verbonden is met het universiteitsnetwerk (Leiden University, NUWD-Laptop, of eduroam) in een van de universiteitsgebouwen. De metadata van deze foto’s zijn wel zichtbaar buiten het universiteitsnetwerk.

Collection guides
Een collection guide beschrijft de inhoud van een collectie of archief en geeft verdere informatie over de geschiedenis en verwerving van het materiaal. De collection guides (en inventarissen) zijn integraal doorzoekbaar via het zoekportaal Collection Guides.

Uitgebreide informatie over het gebruik van de online catalogus, collection guides en de beeldbank vindt u onder bezoek en gebruik

Deze website maakt gebruik van cookies.