Universiteit Leiden

nl en

Subject guide

Religiewetenschappen

Overzicht van databases, naslagwerken en websites voor onderzoek in religiewetenschappen

Subjects
De collectie Religiewetenschappen sluit nauw aan bij het onderwijs en onderzoek binnen het Centrum voor Religiewetenschappen (LUCSoR) van de Universiteit Leiden. Zwaartepunten zijn: methoden en theorie in de (vergelijkende) godsdienstwetenschap, godsdienstsociologie m.b.t. Nederland en de westerse wereld, godsdienstpsychologie, Islam in het westen, de geschiedenis van het Christendom en Jodendom (met een nadruk op de periode vanaf 1750), nieuwe religieuze bewegingen en de godsdiensten van de Grieken en Romeinen.

De gedrukte collectie Religiewetenschappen staat grotendeels in het gesloten magazijn van de Universiteitsbibliotheek. Boeken en tijdschriften zijn aan te vragen via Catalogus.

Naslagcollectie op de studiezaal

Op de eerste verdieping van de Universiteitsbibliotheek staat de gedrukte naslagcollectie. De boeken worden niet uitgeleend, maar je kunt wel kopiëren of scannen. In de naslagcollectie staan onder meer woordenboeken, encyclopedieën en literatuur voor een selectie van onderwerpen.

De naslagcollectie is geordend via de Library of Congress Classification (LCC). Titels op het gebied van de religiestudies staan meestal in de rubriek B:

BL Religions. Mythology. Rationalism
BM Judaism
BP Islam. Bahaism. Theosophy, etc.
BQ Buddhism
BR Christianity
BS The Bible
BT Doctrinal Theology
BV Practical Theology
BX Christian Denominations


Gedrukte tijdschriften

Lopende jaargangen van tijdschriften op het gebied van religiewetenschappen die niet digitaal beschikbaar zijn worden geplaatst in de ronde tijdschriftenkasten bij de entree van studiezaal 1. Oudere jaargangen van tijdschriften staan in het gesloten magazijn en zijn op te vragen via de Catalogus.

Bezoek de databases voor Religiewetenschappen in de catalogus.

Naar de catalogus

Artikelen vinden

Open Access Digital Theological Library: maakt open access artikelen op het gebied van religiestudies vindbaar.

Statistieken

De World Religion Database geeft gedetailleerde statistieken met betrekking tot religieuze affiliatie voor alle landen (inclusief etnische groeperingen) wereldwijd. Daarnaast bevat de WRD schattingen voor demografische ontwikkelingen binnen religies tot het jaar 2050.

Statistieken rond, voornamelijk Amerikaanse, religieuze groeperingen zijn ook te vinden op de website van The Association of Religion Data Archives (ARDA). Op de site staan ook uitgebreide profielen per land en tijdlijnen en stambomen van allerlei verschillende denominaties.

Naslagwerken

Encyclopedia of Religion 2nd edition (Lindsay Jones/Mircea Eliade, Macmillan 2005), studiezaal BL31 .E46 2005: bijna volledig vernieuwde versie van de bekende Encyclopedia die door Mircea Eliade in de jaren 70 werd geredigeerd. Autoritief en uitgebreid naslagwerk over geloofspraktijken wereldwijd.

Encyclopedia of Global Religion (Mark Juergensmeyer et al, SAGE 2011): meer dan 800 lemma's geven een overzicht van globalisering van religieuze cultuur. Bijdragen over onder meer de diaspora van religies en de respons van religies op de multiculturele samenleving, zoals en Faith Tourism. Daarnaast essays over de huidige religieuze ontwikkelingen van elk land, maar ook van regio's en grote steden. Online

Metzler Lexikon Religion (C. Auffarth, Metzler 2002): in 600 artikelen worden systematisch en vanuit een antropologische invalshoek, religies en hun rituelen beschreven. Hoewel ingehaald door de geüpdate vertaling (Brill Dictionary of Religion) nog steeds bruikbaar. Focus ligt op Europa. Saat op de studiezaal: BL31 .M48 1999

Handbuch religionswissenschaftlicher Grundbegriffe. 5 delen (1988-2001): bijna het enige naslagwerk dat expliciet de analytische begrippen van religiestudies voorstelt en bediscussieert. Staat op de studiezaal: BL48 .H353 1988

Concise Oxford Dictionary of World Religions (John Bowker, Oxford UP 2003): lemma's over grote en kleine religieuze stromingen, biografieën van religieuze leiders en beschrijvingen van religieuze plaatsen, gebruiken en riten, dogma's en artefacten. Bevat bibliografische verwijzingen en indexen. Online

Encyclopedia of Psychology and Religion: psychologische interpretaties van religieuze rituelen, symbolen, doctrine's en ervaringen (David Adams Leeming et al, Springer 2008). Staat op studiezaal: BL53 .E43 2008.

APA Handbook of Psychology, Religion and Spirituality (Kenneth Pargament, American Psychological Association 2013): overzicht van huidige stand van zaken binnen de godsdienstpsychologie. De essays in deel 1 van dit handboek gaan in op psychologische theorieën voor het verklaren van religie en haar verschijningsvormen. In deel 2 ligt de focus op toegepaste psychologie bij religie en spiritualiteit. Print

Encyclopedia of religious rites, rituals, and festivals (Frank A. Salamone, Routledge 2004): uitleg van theoretische concepten als ascetisme, magie en taboe, beschrijvingen van bekendste rituelen binnen verschillende godsdiensten en culturen (waaronder kerstmis en Star Trek meetings), Staat op de studiezaal: BL31 . E47 2004

Onderzoeksmethodiek

Sage research methods online: boeken, naslagwerken, artikelen en video's over sociaalwetenschappelijke onderzoeksmethoden van het opzetten van een interview of enquete tot het verwerken van statistische gegevens en het schrijven van een artikel.

Routledge handbook of research methods in the study of religion (Michael Stausberg, Routledge 2011)

Engaging with lived religion: a guide to fieldwork in the study of religion (Stephen Gregg, Routledge 2015)

Current Affairs in Video: bekroonde films en documentaires rond hedendaagse politieke problematiek.

Ethnographic Video Online: foto- en filmmateriaal rond cultuur, menselijk gedrag en samenlevingen wereldwijd.

Boeken om mee te beginnen

Artikelen vinden

L'Annee Philologique: bibliografie met citaties van wetenschappelijke publicaties (vanaf 1969) over de Griekse en Romeinse geschiedenis, taal en cultuur (200 voor Christus tot ca. 800 na Christus). Zie voor oudere literatuur: L'Annee Philologique (1928-...)

Gnonom Online: internationale bibliografie op het gebied van de oude geschiedenis, archeologie en klassieke talen. Indexeert artikelen vanaf 1998. Het bestand is ontsloten d.m.v. een uitgebreide hiërarchische thesaurus, maar het is ook mogelijk op vrijwel alle woorden en namen in het bestand zoeken. Bij sommige verwijzingen zijn ook samenvattingen aanwezig.

Mentor. Guide bibliographique de la religion grecque (2 vol.) (A Motte, Liege 1992 & 1998): bevat referenties van, voornamelijk Franstalige, boeken en artikelen gepubliceerd vanaf 1875 rond allerlei aspecten van Griekse religie, aangevuld met een korte samenvatting en commentaar. In de studiezaal: BL782 .M46 1992 / BL782 .M38 1998 en opvraagbaar.

Bibliographie analytique de la prière grecque et romaine (1898-1998) (2000) & supplement 1998-2003 (2013): titels in allerlei verschillende talen. Elke verwijzing bevat een samenvatting, trefwoorden en een lijst van geciteerde bronteksten. Het eerste deel staat in de studiezaal: BL560 .C43 2000

Romana religio/religio romanorum : diccionario bibliográfico de religión romana (S. Montero & S. Perea, 1999): meer dan 10.000 titels in Spaans, Engels, Duits, Frans en Italiaans rond Romeinse godsdienst geplaatst op onderwerp. De inleiding is in Spaans en Engels, de index voornamelijk in het Spaans. Op de studiezaal: Z7837 .M65 1999

Zie ook de Subject Guide Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Naslagwerken

Brill's New Pauly: Encyclopaedia of the Ancient World: vertaling van de Neue Pauly, de meest complete encyclopedie over de antieke oudheid, met bijna 20.000 lemma's. Bevat ook supplementen als de Dictionary of Greek and Latin Authors and Texts en de Historical Atlas of the Ancient World.

Lexicon Iconographicum Mythologiae (Hans Christoph Ackermann, Artemis 1981-2009): meerdelige encyclopedie met daarin iconografie van de Grieken, Etrusken en Romeinen tot de vroegchristelijke periode. Uitvoerige bibliografie. Staat ook op de studiezaal N7750 .L49 1981.

Thesaurus cultus et rituum antiquorum (Getty Trust Publications 2005-2006). Meerdelig en authoritief naslagwerk over Griekse, Etruskische en Romeinse culten en rituelen. De delen zijn thematisch opgezet. De eerste drie delen gaan in op dynamische elementen zoals rituelen, gebed, gebaren en magische handelingen. Deel IV richt zich op cultusplaatsen, deel V op cultuspersoneel. Staat op de studiezaal: BL727 .T48 2004

Oxford Dictionary of Classical Myth and Religion (S.R.F. Price & Emily Kearns, Oxford UP 2003)

Religions of the ancient world : a guide (Sarah Iles Johnston, Belknap Press 2004): korte overzichten van alle belangrijke aspecten van antieke godsdiensten. Staat op de studiezaal: BL687 .R47 2004

Greek religion: a sourcebook (Valerie M. Warrior, Focus 2009): collectie vertaalde bronteksten. Nadruk op de vroege periodes van Griekse godsdiensten.

Die Götter der Griechen (Erika Simon, Hirmer 1980): nuttig overzicht van Griekse goden, hun mythen en iconografie. Staat op de studiezaal: BL782 .S54 1969

Individuele beschrijvingen van Griekse en Romeinse goden zijn, onder meer, te vinden in de serie Gods and heroes of the ancient world van Routledge (klik op Individual volumes connected to this series onderaan de bladzijde).

Boeken om mee te beginnen

The Cambridge history of religions in the ancient world (Michele Renee Salzman et al, Cambridge UP 2013): uitgebreid overzicht van de religies van het oude Nabije Oosten en de mediterraanse wereld.

Voor een uitgebreid overzicht van naslagwerken, boeken en artikelen over allerlei aspecten van Griekse en Romeinse godsdiensten zie Oxford Bibliographies Classics en zoek op Roman Religion en Greek Religion.

Artikelen vinden

Historical Abstracts indexeert meer dan 2.000 historische tijdschriften op allerlei gebied.

Index Theologicus: gratis online bibliografie van de Universitätsbibliothek Tübingen. Indexeert meer dan 600, veelal Europese tijdschriften.

Theologische Literaturzeitung: recensies van recent verschenen boeken op het gebied van de theologie. De nadruk ligt op publicaties in de Duitse taal, maar er is ook aandacht voor Anglo-Saksische, Scandinavische, Franse, Spaanse en Italiaanse publicaties. Online

ProjectMuse en Jstor zijn portals die toegang bieden tot honderden wetenschappelijke tijdschriften in een brede selectie aan onderwerpen.

Elenchus Bibliographicus: deze bibliografie indexeert publicaties op het gebied van de theologie en kerkrecht en werd gepubliceerd als deel 2 en 3 van het vierjaarlijks uitgegeven tijdschrift Epheremides Theologicae Lovanienses. De delen vanaf het jaar 1951 tot 2013 zijn te vinden op de studiezaal: Z7751 .E64.

New Testament Abstracts: papieren bibliografie met betrekking tot het Nieuwe Testament en zijn historische achtergronden (archeologie, vroeg christendom, gnosticisme e.d.). De artikelcitaties zijn afkomstig uit meer dan 500 tijdschriften in verschillende talen. De huidige jaargang staat in de tijdschriftenkast in studiezaal 1, eerdere jaargangen zijn te vinden via ingang 2 onder nummer BS410 .N35

Voor middeleeuws christendom zijn de International Medieval Bibliography (artikelen) en de Bibliographie de Civilisation Médiévale (boeken) een goede bron. Ze zijn gelijktijdig en apart van elkaar te doorzoeken. Andere handige bronnen zijn de Oxford Bibliographies - Medieval Studies en de website Medieval Christianity and Ecclesiastical sources(up-to-date bibliografie van Charles D. Wright (University of Illinois) ingedeeld naar onderwerp met beschrijvingen van naslagwerken en bibliografieën).

Voor de reformatie en daarna: Archive for Reformation History Literature Review (jaarlijks online supplement met geannoteerde reviews van recente wetenschappelijke uitgaven). Zie voor literatuur per onderwerp ook Reformation and Early Modern Europe: a guide to research (David Whitford, Truman State UP 2008) en de Oxford Bibliographies - Renaissance and Reformation, waaronder Reformations and Revolt in the Netherlands 1500-1621).

Naslagwerken

Encyclopedia of the Bible and its reception (Walter de Gruyter, 2009-...): bevat uitgebreide informatie over het ontstaan en de ontwikkeling van de bijbel in zijn verschillende kanonieke vormen binnen het jodendom en het christendom. Daarnaast bevat de EBR lemma’s met betrekking tot de receptiegeschiedenis van de bijbel in de christelijke kerken en andere, westerse en niet-westerse, religieuze tradities en literatuur en kunst.

Cambridge Dictionary of Christian Theology (Ian McFarland, Cambridge UP 2011)

Biographisch-bibliographisches Kirchenlexikon (Traugott Bautz 2002 - ...): biografieën van prominente figuren binnen de geschiedenis van de christelijke kerk.

Christelijke encyclopedie (G. Harinck, Kok 2005): driedelige encyclopedie over christelijke cultuur en geschiedenis, met name in het Nederland van de afgelopen twee eeuwen.

Reallexikon für Antike und Christentum: Sachwörterbuch zur Auseinandersetzung des Christentums mit der Antiken Welt (Hiersemann 1941 - ...): encyclopedie gericht op de relatie tussen het christendom en de Romeinse cultuur. Lemma's richten zich op onder andere filosofie, wetenschap, archeologie en geografie en zijn over het algemeen opgedeeld in 'christelijk' en niet-christelijk'. Nog niet compleet.

Lexikon der antiken christlichen Literatur (Siegmar Döpp, Herder 2002): naast biografieen van christelijke auteurs tot 735 na Chr. artikelen over literaire genres en stromingen.

Theologische Realenzyklopädie (Horst Robert Balz e.a., De Gruyter 1977-2007): 36 banden met ongeveer 2000 artikelen over de gehele geschiedenis van het christendom. Op de studiezaal: BR95 .T47 1977

Atlas of Global Christianity: 1910-2010 (Todd M. Johnson et al, Edinburgh UP 2009): dekt elke belangrijke christelijke traditie en bevat essays over de ontwikkeling van het christendom in de verschillende werelddelen. Staat op studiezaal 4: G1046.E42 A85 2009

Oxford Encyclopedia of the Reformation: aandacht voor theologische kwesties en kerkpolitieke veranderingen,kunst, literatuur en demografie (Hans J. Hillerbrand, Oxford UP 1996). Online

Encyclopedie du Protestantisme: gericht op individuen, theologische stromingen en gebeurtenissen binnen het hedendaags protestantisme (Pierre Gisel, PUF 2006). Op de studiezaal: BX4805.2 .E52 2006

Encyclopedie Nadere Reformatie: honderden minibiografieën van de mannen en vrouwen die direct of indirect een rol hebben gespeeld bij de Nadere Reformatie van de 17de/18de eeuw (W.J. op 't Hof, Uitgeverij De Groot Goudriaan 2015-...). Op de studiezaal: BR909 .E53 2015

Christianity of North Africa and West Asia / Christianity in Sub-Saharan Africa (Kenneth Ross e.a., Edinburgh UP 2017-2018): statistieken en analytische essays over alle grote stromingen binnen het christendom gerangschikt naar land

Boeken om mee te beginnen

Artikelen vinden

Rambi: gratis online bibliografie voor Joodse Studies van Eretz Israel. Citaties komen met name uit het bezit van de Jewish National and University Library.

L'Annee Philologique: database voor zoeken naar wetenschappelijke publicaties over antieke Griekse en Romeinse samenlevingen. Bevat meer dan 810.000 citaties.

Bibliografie over het Jodendom en Israël voor het Nederlandse taalgebied, 1992-2006 (Hanna en Lodewijk Blok et al., Peeters 2007): van wetenschappelijke werken tot kinderboeken, fotoboeken tot romans: alles wat tussen 1992 en 2006 in het Nederlands taalgebied verscheen met een Joodse thematiek heeft zijn plaats gevonden in deze bibliografie. Staat op de studiezaal: BM65.N4 B565 2007

Old Testament Abstracts: papieren bibliografie met korte samenvattingen van boeken, artikelen en software gerelateerd aan de bestudering van de Hebreeuwse Bijbel. Onderwerpen zijn onder meer archeologie, bijbelse theologie en apocriefen. De laatste uitgave staat in de tijdschriftenkast van studiezaal 1, eerdere jaargangen zijn te vinden onder nummer BS410 .O42. OTA loopt vanaf 1978.

Naslagwerken

Joods Biografisch Woordenboek: online uitgave van de Bibliotheca Rosenthaliana (UvA) met biografieën van joden in Nederland in de twintigste eeuw

Encyclopaedia Judaica (Michael Berenbaum/Fred Skolnik, MacMillan 2007): provides an exhaustive and organized overview of Jewish life and knowledge from the Second Temple period to the contemporary State of Israel, from Rabbinic to modern Yiddish literature, from Kabbalah to "Americana" and from Zionism to the contribution of Jews to world cultures.

Encyclopedia of Jews in the Islamic World (Norman A. Stillman/Phillip I. Ackerman-Liebermann, Brill 2010): studiezaal DS135.L4 E53 2010. Meer dan 250 lemma's over de geschiedenis, religie en cultuur van het Joodse volk in islamitische landen. Nadruk op de periode na de middeleeuwen.

Eerdmans Dictionary of early Judaism (John J. Collins / Daniel C. Harlow, Eerdmans 2010): naslagwerk over jodendom in de Grieks-Romeinse periode met essays, kaarten en een uitgebreide woordenlijst aangevuld met bibliografische verwijzingen.

Handbook of Jewish literature from Late Antiquity, 135-700 CE (Eyal Ben-Eliyahu et al., Oxford UP 2012): compleet overzicht van joodse literatuur (Misjna, Talmoed, mysieke geschriften, Aramese vertalingen van de bijbel enz.) van de tweede tot de zevende eeuw van onze jaartelling. Elke beschrijving gaat in op inhoud, datering en taal. Staat op de studiezaal: BM177 .B46 2012.

Oxford Dictionary of the Jewish Religion, 2nd edition (Adele Berlin, Oxford UP 2011): authoritief naslagwerk met meer dan 2.500 lemma's over joodse theologie en filosofie, wetgeving, gebruiken en stromingen, aangevuld met bibliografische verwijzingen. Staat op de studiezaal BM50.O94 2011

The Routledge Atlas of Jewish History (Martin Gilbert, Routledge 2003): meer dan 100 kaarten brengen de joodse demografie en migratie in beeld.

Websites

The Sephardic Studies Collection: gedigitaliseerde gebedenboeken, bijbels, brieven, dagbladen, gedichten, foto's en nog veel meer gepubliceerd door sefardische joden tussen de 17e en midden 20ste eeuw.

Boeken om mee te beginnen

Artikelen vinden

Sociological Abstracts: voor boeken en artikelen uit wetenschappelijke publicaties vanaf 1963 rond sociologische aspecten van religie. Abstracts vanaf 1974.

PsychInfo: voor artikelen vanaf 1887 rond psychologische aspecten van religie en spiritualiteit, zoals identiteit en acculturatie, persoonlijke waarden en wereldbeeld, religieuze rituelen, fundamentalisme, palliatieve zorg en Intelligent Design.

De website van het Center for Studies on New Religions (Cesnur) in Torino bevat literatuurverwijzingen per religieuze beweging. In de bibliotheekcatalogus kan op onderwerpscode gezocht worden (lijst met codes staat op de site).

Voor boeken en bronnen over esoterie (hermetica, alchemie, rozenkruisers, mystiek en gnosis) zie ook de catalogus van de Bibliotheca Philosophica Hermetica (Ritman Bibliotheek) en The Esoteric Web, een webportal gemaakt door het Center for the History of Hermetic Philosophy and Related Currents van de UvA.

Bibliographie der alchemistischen Literatur (Volker Fritz Brüning, Saur 2004-2007). Overzicht van publicaties over alchemie vanaf de uitvinding van de boekdrukkunst tot aan 2000. Referenties worden aangevuld met korte auteursbiografieën, een foto van de boekomslag en vindplaatsen van een titel. Staat op de studiezaal: QD23.5 .B53 2004

Naslagwerken


Nieuwe religieuze bewegingen

Oxford Handbook of New Religious Movements II (James R. Lewis, Oxford UP 2016): essays rond de huidige stand van zaken in onderzoek rond NRM's zoals de sociaalwetenschappelijke benadering van NRM's, controversen rond NRM's en kinderen in NRM's.

Encyclopedia of New Religious Movements (Peter B. Clarke, Routledge 2006): Beschrijvingen van meer dan 300 religieuze bewegingen wereldwijd. Ook essays over onderwerpen als NRM's en cyberspace, NRM's en recht en NRM's en gender en beschrijvingen van personen die de ontwikkeling van NRM's diepgaand hebben beïnvloedt zoals Carl Gustav Jung en Emmanuel Swedenborg. De lemma's zijn gerangschikt van A tot Z en zijn aangevuld met een korte bibliografie. Staat op de studiezaal: BL80.3 .E539 2006

Handbook of hyper real religions (Adam Possamai, Brill 2012): essays rond religieuze bewegingen met een sterke link met populaire cultuur, zoals Star Wars, Tolkien en Harry Potter.

Cambridge companion to New Religious Movements (Olav Hammer/Mikael Rothstein, Cambridge University Press 2012). bespreekt de belangrijkste kenmerken van NRM's vanuit een vergelijkend perspectief. Daarnaast beschrijvingen van een aantal religieuze bewegingen (Sathya Sai Baba, satanisme, neo-paganisme).

Bloomsbury companion to New Religious Movements (George D. Chryssides/ Benjamin E. Zeller, Bloomsbury: 2014): overzicht van stand van zaken in onderzoeksmethoden naar NRM's. Bevat tijdlijnen, een uitgebreide bibliografie en een woordenlijst met uitleg.

Esoterie

Dictionary of gnosis and western esotericism (W.J. Hanegraaff, Brill 2005): meer dan 400 artikelen rond de historische ontwikkeling van belangrijke stromingen binnen de gnostiek en westerse esoterie, zoals hermetisme, astrologie, rozenkruizers, vrijmetselarij en New Age.

The Western esoteric traditions: a historical introduction (Nicholas Goodrick-Clarke, Oxford UP 2008): overzicht van westerse esoterische stromingen en hun geschiedenis. Aandacht voor onder meer Jacob Boehme, Emanuel Swedenborg, mesmerisme en de rozenkruizers.

Witchcraft and magic in Europe (Bengt Ankarloo, University of Pennsylvania Press 1999-2000): 6 chronologische delen met kritische bijdragen over alle aspecten van magie en hekserij van de oudheid tot op heden.

Access to Western esotericism (Antoine Faivre, State University of New York Press 1994): overzicht van de geschiedenis van de esoterie, aangevuld met een uitgebreide bibliografie van studies over esoterisme.

Boeken om mee te beginnen

Nieuwe religieuze bewegingen

Esoterie

Artikelen vinden

In de Bibliografie van Nederlandse Protestantse Periodieken worden gegevens verzameld en toegankelijk gemaakt over in Nederland verschijnende kranten en tijdschriften uit de protestantse traditie uit de periode 1800-heden.

Bibliografie van katholieke Nederlandse periodieken: overzicht van 3600 nationale en regionale periodieke publicaties die voor en door Nederlandse katholieken zijn uitgegeven.

Naslagwerken

Uitgaven van het Sociaal en Cultureel Planbureau:

Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme (Huygens Instituut): 2200 levensbeschrijvingen van personen die de geschiedenis van het Nederlands protestantisme een rol hebben gespeeld. Loopt vanaf het begin van de 16e eeuw tot 1968.

Kloosterkaart: Nederlandse middeleeuwse kloosters

Op de website van het Meertens Instituut zijn onder meer de Nederlandse Bedevaartbank, de Databank Beschermheiligen en de Nederlandse Volksverhalenbank te vinden.

De digitale bibliografie Pietas van de Stichting Studie der Nadere Reformatie bevat een inventarisatie van Nederlandstalige gereformeerde vroomheidsliteratuur tot circa 1800. Het Pietas Bronnenarchief bevat de complete digitale versie van 650 artikelen en boeken over de Nadere Reformatie en gereformeerde vroomheid. Tenslotte bevat Pietas Studies meer dan 2300 citaties van literatuur over gereformeerd piëtisme en de Nadere Reformatie.

Boeken om mee te beginnen

Deze website maakt gebruik van cookies.