Universiteit Leiden

nl en

Subject guide

Notarieel Recht

Overzicht van databases, naslagwerken en websites voor onderzoek in Notarieel Recht.

De collectie Rechtsgeleerdheid staat in de Bibliotheek Rechten in het hart van het Kamerlingh Onnes Gebouw (KOG). De collectie staat grotendeels in open opstelling. Een beperkt aantal boeken en tijdschriften staat in het magazijn van de bibliotheek Rechten. Oudere edities staan veelal in het magazijn van de Universiteitsbibliotheek.

De boeken staan geordend op vakgebied en onderwerp, en hebben een landencode wanneer dat van toepassing is. De gebonden jaargangen van tijdschriften staan gerangschikt op nummer. De meest recente afleveringen van tijdschriften echter staan bij elkaar in een speciale zichtkast, op alfabetische volgorde.

Boeken kunnen geleend worden via de balie van de Bibliotheek Rechten. Verplichte literatuur, veel geraadpleegde handboeken, naslagwerken, tijdschriften en losbladigen echter zijn niet uitleenbaar.

De plaatsingscodes van boeken en tijdschriften zijn vindbaar in de Catalogus. De plaatsingscode van de collectie rechtsgeleerdheid begint met de aanduiding JURBIB. Een uitgebreid overzicht van de rubrieken is beschikbaar via de balie van de bibliotheek.

Een overzicht van databases, naslagwerken en websites voor onderzoek in de Rechtsgeleerdheid:
www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/subject-guides/rechtsgeleerdheid

OpMaat voor het Notariaat: vroeger bekend als Notariële Bibliotheek Online (NB-online). OpMaat voor het Notariaat bevat de volgende Sdu-producten: Notafax/Notamail, Notariële Documentatie en de tijdschriften FBN, JBN, WPNR, FTV, TAR.

Nederlandse Documentatie Fiscaal Recht (NDFR): geeft toegang tot de huidige en historische wetteksten, parlementaire geschiedenis, beleidsbesluiten, jurisprudentie, literatuur, en commentaren op de Nederlandse belastingwetten. De NDFR bevat uitsluitend teksten die uitgegeven zijn bij de SDU.

Kluwer Navigator is een portal voor een groot aantal juridische en fiscale databases op het terrein van het Nederlandse recht en bevat door Kluwer uitgegeven elektronische tijdschriften en boeken, jurisprudentie en wetgeving.

Legal Intelligence is een zoekdienst waarmee je gelijktijdig kunt zoeken naar gratis toegankelijke informatie én naar wetenschappelijke informatie van juridische uitgevers.

Westlaw Next is de belangrijkste bron voor juridische informatie betreffende de Angelsaksische landen.

OpMaat is een Nederlandstalige databank die bestaat uit de vroegere SDU-Wettenbank en SDU-OpMaat. Opmaat geeft toegang tot officiele publicaties, wet- en regelgeving, jurisprudentie, SDU-jurisprudentie- tijdschriften en EU-wet- en regelgeving.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.