Universiteit Leiden

nl en

Subject guide

Nederlandse artikelen zoeken

Hoe artikelen te vinden die in het Nederlands zijn geschreven en/of in Nederland zijn gepubliceerd.

Selecteer in de Catalogus onder het filter ‘Language’ de categorie 'Dutch' en selecteer onder 'Resource Type' het filter 'Articles' voor het vinden van Nederlandstalige artikelen.

Zie ook de subject guide Catalogus of volg de Tutorial Catalogus

Zoeken op in Nederland uitgegeven publicaties kan niet via de Catalogus. Om een vollediger beeld te krijgen van Nederlandse publicaties is het aan te raden ook andere zoekopties te gebruiken. Hieronder worden ze beschreven.

Een aantal online databases indexeert ook Nederlandse tijdschriften. De MLA zoekt bijvoorbeeld in 46 Nederlandse tijdschriften naar publicaties op het gebied van de taalkunde. Ook in PubMed zijn Nederlandstalige artikelen opgenomen. Vaak is het mogelijk te filteren op taal of land van publicatie. 

Alle in Nederland verschenen boeken en tijdschriften zijn opgenomen in de Nederlandse Bibliografie Totaal (NBT). In deze database zitten géén beschrijvingen van artikelen uit tijdschriften. Ook wordt er - in tegenstelling tot WorldCat - géén informatie gegeven over welke bibliotheken een bepaalde titel in bezit hebben. Toch is de NBT een goed hulpmiddel om op het spoor te komen van Nederlandse artikelen, omdat hierin alle in Nederland uitgegeven titels van boeken, rapporten en tijdschriften/periodieken (incl. grijze literatuur) te vinden zijn, ongeacht de taal waarin de publicatie is geschreven. Dat maakt het mogelijk recente publicaties op te sporen en bijvoorbeeld op de website van een tijdschrift te bekijken welke artikelen in het tijdschrift zijn verschenen. 

Delpher is een belangrijke zoekbron voor artikelen in Nederland (of in het Nederlands) uitgegeven en gedigitaliseerde kranten (en een beperkt aantal tijdschriften). 

Nexis Uni NL bevat recente edities en de archieven van meet dan 75 Nederlandse publicaties, waaronder de nationale dagblade Het Algemeen Dagblad, Het Financieele Dagblad, De Telegraaf, NRC Handelsblad, Parool, Trouw en De Volkskrant. Nexis Uni bevat ook andere Nederlandse regionale en lokale dagbladen, Nederlandse nieuws- en vakbladen en een database met bedrijfsinformatie. De archieven gaan 30 jaar terug. Let op! Bijdragen van freelance journalisten zijn niet te vinden in deze database.

Zie ook de subject guide Krantenartikelen Nederland

Scholarly Publications bevat publicaties van Leidse wetenschappers en van aan de Universiteit Leiden gelieerde instellingen. De publicaties zijn zoveel mogelijk digitaal vrij toegankelijk (Open Access).

OpenAire is een belangrijke zoekbron voor in Nederland geproduceerde wetenschappelijke (grijze) publicaties van universiteiten en onderzoeksinstellingen, zoals proefschriften en conferentiebijdragen.

Nederlandse artikelen rondom recht-, wet- en regelgeving zijn te vinden in Kluwer Navigator via Find Databases. Kluwer Navigator geeft toegang tot een aantal databases rondom de jurisdictie van Nederlands recht. 

Nederlandse artikelen vinden via www.overheid.nl en www.rijksoverheid.nl

Nederlands Centrum Rechtshistorische Documentatie (NRCD):  bibliografische en iconografische verzameling rond de geschiedenis van het Oudnederlandse recht vanaf de Germaanse tijd tot heden. Bevat op dit moment ruim 55.000 titels van boeken en van artikelen afkomstig uit bundels of tijdschriften en beschrijvingen van ca. 12.000 afbeeldingen.

De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) is een digitale collectie van teksten die behoren tot de Nederlandse letterkunde, taalkunde en cultuurgeschiedenis van de vroegste tijd tot heden. De collectie representeert het hele Nederlandse taalgebied.

Bibliografie van de Nederlandse Taal- en Literatuurwetenschap (BNTL): de BNTL bevat Nederlandse, Vlaamse en buitenlandse titels van publicaties over Nederlandse taal- en letterkunde uit de periode 1940 tot heden (dus geen primaire literatuur), waar mogelijk met een link naar de digitale volledige teksten. 

Deze website maakt gebruik van cookies.