Universiteit Leiden

nl en

Online tentoonstelling – Grotius, a Life Between Freedom and Oppression

In 2021 is het precies 400 jaar geleden dat Hugo de Groot (Grotius) op gewaagde en wonderbaarlijke wijze aan zijn levenslange gevangenisstraf in Slot Loevestein ontsnapte in zijn boekenkist. Alhoewel zijn ontsnapping algemeen bekend is in Nederland wordt vaak voorbijgegaan aan de man achter dit verhaal en de reden van zijn gevangenschap. In deze kleine online tentoonstelling introduceren negen studenten van Leiden University College Den Haag Hugo de Groot aan het brede publiek met een selectie van boeken, prenten, kaarten en brieven uit de Leidse Bijzondere Collecties.

Hugo de Groot en de tolerante Republiek

De zeventiende-eeuwse Nederlandse Republiek wordt vaak geprezen om haar religieuze tolerantie en diversiteit, maar deze tolerantie was verre van vanzelfsprekend. Velen in de Nederlandse Republiek streden voor het recht om hun geloofsovertuiging te kunnen praktiseren, een recht dat, wanneer het eenmaal was toegekend, vrijwel voortdurend onder druk stond en onzeker was. Hugo de Groot was een belangrijke speler in deze strijd, door een theoretisch en praktisch kader te schetsen voor een tolerante samenleving waar vreedzame religieuze co-existentie de norm was. Zijn voortdurende pleidooi voor een tolerante samenleving en weigering deze ideeën op te geven kostten hem uiteindelijk zijn vrijheid.

Een leven tussen vrijheid en onderdrukking

Grotius – A life between Freedom and Oppression vertelt het verhaal van Hugo de Groots leven in vier delen, te beginnen met zijn studententijd in Leiden, waarna zijn tijd als advocaat in Den Haag aandacht krijgt. Het derde deel vertelt het verhaal achter zijn rechtszaak, de resulterende levenslange gevangenisstraf, uit te zitten in Slot Loevestein en wat aan zijn wonderlijke ontsnapping aan deze luxegevangenis voorafging. De Groots ballingschap in Parijs, onderwerp van het vierde deel van de tentoonstelling, is een van de meest onbekende delen van zijn leven. Door middel van correspondentie uit de Bijzondere Collecties van de Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL), toont de tentoonstelling De Groots voortdurende toewijding aan de stichting van een waarlijk tolerante samenleving in de Nederlandse Republiek. Jacqueline Hylkema was ook te gast in de UBLpodcast om te vertellen over de ontsnapping van Hugo de Groot. Beluister de UBLpodcast hier.

Online tentoonstellingen

De UBL maakt regelmatig online tentoonstelling met schatten uit de Leidse Bijzondere Collecties. Met gedigitaliseerde collecties die eeuwenlange menselijke ontwikkeling beslaan op zes continenten in de vorm van tientallen verschillende soorten media, van fotografie en gedrukte boeken tot manuscripten en persoonlijke archieven, worden verhalen rijkelijk geïllustreerd met behulp van origineel bronmateriaal. Bekijk hier onze andere online tentoonstellingen.

Deze website maakt gebruik van cookies.