Universiteit Leiden

nl en

Subject guide

Taalwetenschap

Overzicht van databases, naslagwerken en websites voor onderzoek in de taalwetenschap.

Onderwerpen
Taalbeschrijving van niet-westerse talen (m.n. Afrikaanse en Indiaanse talen, Eskimotalen van Noord-Amerika) en historisch-vergelijkende studie van het Indo-Europees, taaltypologie, fonetiek, fonologie en semantiek; historische linguistiek
Talen
Engels, Frans en Duits, daarnaast bronnen in de talen zelf

De collectie Taalwetenschap staat grotendeels in het gesloten magazijn van de Universiteitsbibliotheek. Op de eerste verdieping is een vrij toegankelijke naslagcollectie Algemene Taalwetenschap te vinden. De belangrijkste gedrukte tijdschriften staan in het Open Magazijn. Titels zijn te vinden en aan te vragen via de Catalogus.

Naslagcollectie op de studiezaal

De naslagcollectie Algemene Taalwetenschap geeft een globaal overzicht van het vakgebied. Boeken uit de naslagcollectie worden niet uitgeleend, maar het is wel mogelijk te kopieren of te scannen.

Op de eerste verdieping staan:

  • Algemene naslagwerken, zoals bibliografieën, encyclopedieën, woordenboeken en algemene inleidingen
  • Overzichtswerken en belangrijke studies over historische taalwetenschap, fonologie, grammatica, taaltypologie, sociolinguïstiek, toegepaste taalwetenschap en psycholinguïstiek
  • Naslagcollecties voor specifieke talen en taalfamilies, zoals Afrikaanse talen, Indiaanse talen, Indo-Europees en Oudgermaans, Keltische talen en Scandinavische taal- en letterkunde

De naslagcollectie is geordend via de Library of Congress Classification (LCC). Titels op het gebied van de taalwetenschap zijn in de volgende rubrieken te vinden:

P Philology. Linguistics
PA Greek language and literature. Latin language and literature
PB Modern languages. Celtic languages
PC Romance languages
PD Germanic languages. Scandinavian languages
PE English language
PF West Germanic languages
PG Slavic languages. Baltic languages. Albanian languages
PH Uralic languages. Basque languages
PJ Oriental languages and literatures
PK Indo-Iranian languages and literatures
PL Languages and literatures of Eastern Asia, Africa, Oceania
PM Hyperborean, Indian, and artificial languages


Papieren tijdschriften

Lopende jaargangen van tijdschriften op het gebied van de taalwetenschap die niet digitaal beschikbaar zijn worden geplaatst in de ronde tijdschriftenkast bij de ingang van studiezaal 7. Oudere jaargangen van tijdschriften staan in het Open Magazijn.

Bezoek de databases voor Taalwetenschap in de catalogus.

Naar de catalogus

De Linguistic Bibliography Online geeft bibliografische en onderwerpsgegevens van boeken, van artikelen uit bundels en van artikelen en boekbesprekingen uit ca. 2800 tijdschriften. Het is de digitale versie van de Bibliographie linguistique = Linguistic bibliography, die sinds 1949 in gedrukte vorm wordt uitgegeven. Het bevat de inhoud van de gedrukte delen vanaf 1993 maar wordt maandelijks uitgebreid met nieuwe records.

Linguistics and Language Behavior Abstracts is de meest complete bibliografie op het gebied van de taalwetenschap

De Bibliography of Pragmatics Online is gebaseerd op de veel oudere Comprehensive Bibliography of Pragmatics van Jan Nuyts en Jef Verschueren (1987), maar is uitgebreid met latere publicaties en wordt nog steeds aangevuld. Per 2010 bevatte het bestand 50.000 records. Ieder record beschrijft een boek of een artikel en geeft behalve de bibliografische gegevens ook steeds een korte typering van de inhoud.

De Encyclopedia of Language & Linguistics (2nd ed.) is de encyclopedie voor alle aspecten van taal en taalwetenschap.

Het Handbook of Pragmatics Online is een encyclopedie die gebaseerd is op het gedrukte Handbook of Pragmatics (1995-2010), maar wordt regelmatig uitgebreid en aangevuld. Het geeft in de vorm van losse artikelen een overzicht van het vakgebied van de pragmatiek, inclusief biografieën van wetenschappers en overzichten van de verschillende benaderingen.

Deze website maakt gebruik van cookies.