Universiteit Leiden

nl en

Subject guide

Film- en literatuurwetenschap

Overzicht van databases, naslagwerken en websites voor onderzoek in de film- en literatuurwetenschap.

Literatuurtheorie
Literaire taal en stijl (retorica; verteltheorie), methodologie van de literatuurkritiek, literaire genres, canonieke litertuurtheoretici en de literatuurwetenschappelijke benaderingen die zij vertegenwoordigen (bv. deconstructie, psychoanalyse, genderstudies, ecocriticism).
Vergelijkende literatuurwetenschap
Stromingen, tradities en literaire thema’s, met speciale belangstelling bestaat voor de relatie politiek, recht en literatuur. Daarnaast studies op het gebied van de middeleeuwen en renaissance en letterkundige studies die verschillende taalgebieden bestrijken.
Interculturaliteit
De rol van literatuur in vergelijking met beeldende kunst, film, toneel en muziek; literatuur in tijden van nieuwe media.
Intermedialiteit
Postkoloniale literatuurtheorie, studies over culturele identiteit, migrantenliteratuur.
Filmwetenschap
Theorie van de film, de relatie tussen film en literatuur, de geschiedenis en theorie van de avant-garde film, kunst- en kunstenaarsfilms en documentaire film- en video.

De fysieke collectie Film- en Literatuurwetenschap staat in de centrale Universiteitsbibliotheek. Het grootste deel van de collectie bevindt zich in het gesloten magazijn. Deze boeken en tijdschriften kunnen via de Catalogus worden aangevraagd.

Naslagcollectie

De naslagcollectie voor Film- en literatuurwetenschap staat op de 1e verdieping van de UB, in studiezaal 8. Deze boeken worden niet uitgeleend, maar kopieren of scannen is wel mogelijk.

Naslagwerken:

  • algemeen: terminologische en biografische naslagwerken;
  • literatuurtheorie: methodologie en tekstanalyse; literatuurbenaderingen (o.a. structuralisme, narratologie, psychoanalyse, semiotiek, feministische literatuurkritiek, deconstructie);
  • vergelijkende literatuurwetenschap: literatuurgeschiedenissen naar taal, periode en regio; genretheorie; literaire thema's; retorica.

De naslagwerken zijn geplaatst volgens de Library of Congress Classification(LCC).

Papieren tijdschriften

De lopende jaargangen van tijdschriften op het gebied van Literatuurwetenschap die niet digitaal beschikbaar zijn staan in de ronde tijdschriftenkast in studiezaal 7. De gebonden jaargangen staan in de S-UB (kelder, trap naast de informatiebalie). Een enkel tijdschrift wordt bewaard in het gesloten magazijn.

MLA International Bibliography is een bibliografische database op het gebied van taal- en letterkunde en wordt uitgegeven door de Modern Language Association. 

Film literature index bevat bibliografische verwijzingen op het gebied van film, televisie en video.

Communication and Mass Media Complete: geeft toegang tot onderzoek in communicatie en massamedia en nauw gerelateerde onderzoeksvelden.

Cambridge History of Literary Criticism: overzicht van de geschiedenis van literaire kritiek.

Cambridge Companions Online: de laatste stand van zaken voor tal van onderwerpen, waaronder "Literature and Religion", "Alice Munro" en "Postcolonial Novels".