Universiteit Leiden

nl en

Subject guide

Film- en literatuurwetenschap

Overzicht van databases, naslagwerken en websites voor onderzoek in de film- en literatuurwetenschap.

Literatuur
Literaire taal en stijl (retorica; verteltheorie), methodologie, literatuurwetenschappelijke benaderingen. Daarnaast genres, tradities en literaire thema’s, met name de relatie politiek, recht en literatuur. Letterkundige studies die verschillende taalgebieden bestrijken, de rol van literatuur in vergelijking met beeldende kunst, film, toneel en muziek; literatuur in tijden van nieuwe media, postkoloniale literatuurtheorie, studies over culturele identiteit, migrantenliteratuur.
Film
Theorie van de film, de relatie tussen film en literatuur, de geschiedenis en theorie van de avant-garde film, kunst- en kunstenaarsfilms en documentaire film- en video.

De fysieke collectie Film- en Literatuurwetenschap staat in de centrale Universiteitsbibliotheek. Het grootste deel van de collectie bevindt zich in het gesloten magazijn. Deze boeken en tijdschriften kunnen via de Catalogus worden aangevraagd.

Naslagcollectie

De naslagcollectie voor Film- en literatuurwetenschap staat op de 1e verdieping van de UB, in studiezaal 8. Deze boeken worden niet uitgeleend, maar kopieren of scannen is wel mogelijk.

Naslagwerken:

  • algemeen: terminologische en biografische naslagwerken;
  • literatuurtheorie: methodologie en tekstanalyse; literatuurbenaderingen (o.a. structuralisme, narratologie, psychoanalyse, semiotiek, feministische literatuurkritiek, deconstructie);
  • vergelijkende literatuurwetenschap: literatuurgeschiedenissen naar taal, periode en regio; genretheorie; literaire thema's; retorica.

De naslagwerken zijn geplaatst volgens de Library of Congress Classification(LCC).

Papieren tijdschriften

De lopende jaargangen van tijdschriften op het gebied van Literatuurwetenschap die niet digitaal beschikbaar zijn staan in de ronde tijdschriftenkast in studiezaal 7. De gebonden jaargangen staan in de S-UB (kelder, trap naast de informatiebalie). Een enkel tijdschrift wordt bewaard in het gesloten magazijn.

Bezoek de databases voor Film- en literatuurwetenschap in de catalogus.

Naar de catalogus

MLA International Bibliography is een bibliografische database op het gebied van taal- en letterkunde en wordt uitgegeven door de Modern Language Association.

Film literature index bevat bibliografische verwijzingen op het gebied van film, televisie en video.

Communication and Mass Media Complete: geeft toegang tot onderzoek in communicatie en massamedia en nauw gerelateerde onderzoeksvelden.

A Critical Bibliography of English, French and Spanish Caribbean Literatures 1954-2004 (Katholieke Universiteit Leuven 2009)

Filmstudies

A Dictionary of Film Studies (Annette Kuhn, Oxford UP 2012): bestrijkt alle aspecten van filmstudies, zoals termen, concepten, debatten en stromingen in filmtheorie en -kritiek, filmgeschiedenis, genres, organisaties en belangrijke technische termen.

Cinema Studies: the Key Concepts (Susan Hayward, Routledge 2018): 150 termen met betrekking tot filmstudies uitgelegd en geanalyseerd.

The Routledge Encyclopedia of Films (Sarah Barrow e.a., Routledge 2015): analyses van invloedrijke films wereldwijd.

Literatuurwetenschap

Gale Literary Index: master index to the major literature products published by Gale. It combines and cross-references over 152,000 author names, including pseudonyms and variant names, and listings for over 202,000 titles into one source.

The Literary Encyclopedia (Robert Clark, 2006-e.v.): biografieën van grote en minder belangrijke schrijvers; wetenschappelijke beschrijvingen van alle teksten die door deze auteurs zijn geschreven, en kritische essays over literaire, culturele en historische kwesties die een beter begrip geven van de sociale contexten waarin de geschriften werden geproduceerd. De encyclopedie omvat Engelse, Amerikaanse, Duitse, Russische, Italiaanse, Franse en klassieke literatuur, evenals Spaanse, Japanse, Canadese, Oost-Europese en diverse postkoloniale literaturen.

Cambridge History of Literary Criticism: overzicht van de geschiedenis van literaire kritiek.

Cambridge Companions Online: de laatste stand van zaken voor tal van onderwerpen, waaronder "Literature and Religion", "Alice Munro" en "Postcolonial Novels".

LiteRom Wereldliteratuur: overzicht van boekrecensies en auteursinterviews uit de periode vanaf 1900.

Algemeen Letterkundig Lexicon (GJ van Bork e.a., 2012): definities van letterkundige termen

Oxford Dictionary of Literary Terms (Chris Baldick, Oxford UP 2015): definities van problematische literaire termen

Filmwetenschap

Beeld en Geluid op School: televisie- en radioprogamma's uit de archieven van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.

BFI Player: archief met film van het British Film Institute.

CineFiles (University of California: Berkeley Art Museum & Pacific Film Archive): gescande afbeeldingen van recensies, perspakketten, festival programma's, krantenartikelen en andere documenten over wereldcinema in het heden en verleden.

European Film Gateway: honderdduizenden filmhistorische documenten zoals die bewaard zijn in Europese filmarchieven en cinemateken: foto’s, posters, programma’s, tijdschriften, censuur documentatie, zeldzame speelfilms en documentaires, journaals en andere materialen.

Literatuurwetenschap

Voice of the Shuttle: webportal voor literatuurtheorie door Alan Liu, Professor Engels bij de University of California.

A Bibliography of Literary Theory, Criticism and Philology: uitgebreide bibliografie door Jose Angel Garcia Landa (Universidad de Zaragosa).

Deze website maakt gebruik van cookies.