Universiteit Leiden

nl en

Open Access Week 2018: universiteiten zetten grote stappen naar 100% open access

Van 22 tot 28 oktober 2018 wordt er wereldwijd aandacht besteed aan open access. Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, geeft aan trots te zijn dat Nederland tot de voorlopers van open access behoort. ‘Publiek gefinancierd onderzoek moet publiek toegankelijk zijn. Daarom streeft dit kabinet naar 100% open access in 2020.’

Volgens het huidige regeerakkoord worden 'open science’ en ‘open access’ de norm in wetenschappelijk onderzoek. De ambitie om te komen tot 100% open access in 2020 wordt door de Universiteit Leiden ondersteund. Volgens Rector Magnificus Carel Stolker is open access belangrijk voor de universiteit, wetenschappers, de overheid en de samenleving. Open access staat niet op zichzelf maar maakt onderdeel uit van de open science beweging. Twee Leidse wetenschappers, Koen Caminda en Elizabeth de Lange, vertellen in deze korte video wat open access voor hen betekent.

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Leids Repositorium

Het Leids Repositorium biedt een gemakkelijke manier om publicaties open access te maken en de toename in het aantal uploads over de afgelopen jaren laat zien dat Leidse onderzoekers het Repositorium steeds meer gaan gebruiken. In onderstaande grafieken zien we dat vorig jaar meer dan de helft van alle Leidse artikelen in het Repositorium is opgenomen. Als het gaat om alle publicaties (inclusief monografieën en bundels) zitten we inmiddels over een derde. De cijfers voor 2018 zijn veelbelovend, maar nog niet compleet: we vertrouwen erop dat de stijgende lijn van de afgelopen jaren zich doorzet.

Percentage van alle Leidse publicaties met een upload in het Repositorium: 2018 is nog niet afgerond.
Percentage van alle Leidse artikelen met een upload in het Repositorium: 2018 is nog niet afgerond.

Open access beleid Universiteit Leiden

Met ingang van december 2017 vraagt het College van Bestuur aan Leidse onderzoekers om al hun peer-reviewed artikelen te uploaden in het Leids Repositorium. Aan alle Leidse onderzoekers wordt gevraagd om hun artikelen te uploaden via LUCRIS in het Leids Repositorium. Dit geldt zowel voor artikelen gepubliceerd via open access als voor artikelen die nog achter een “paywall” zitten. Uitgevers van tijdschriften bieden meestal ook de mogelijkheid een auteursversie, postprint of preprint, van een wetenschappelijk artikel op te slaan in het Leids Repositorium. Dit vergroot de zichtbaarheid van het eigen onderzoek en de toegang tot uw artikelen. Bovendien verzekert het Repositorium duurzame toegang op de lange termijn van de publicatie.

Publiceren in open access tijdschriften zonder additionele kosten
Onderzoekers en auteurs van de Universiteit Leiden kunnen profiteren van de vele overeenkomsten die met uitgevers zijn gesloten voor 8000 wetenschappelijke tijdschriften van hoge kwaliteit. In deze tijdschriften kan een “corresponding author” artikelen via open access publiceren, vaak zonder bijkomende kosten. Blader door de door de Journal Browser om te checken of er met uw favoriete tijdschriften een deal is afgesloten. U kunt ook een overzicht van alle open access overeenkomsten met uitgevers raadplegen.

Meer informatie
Hebt u vragen over open access, neem contact op met ons via: cds@library.leidenuniv.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.