Universiteit Leiden

nl en

Webtentoonstelling: Translating Shakespeare across the Globe

Ruim 450 jaar na zijn geboorte leeft Shakespeare wereldwijd nog volop in literatuur, theater en zelfs als hulpmiddel bij politiek commentaar. Leer hoe talloze vertalingen en bewerkingen bijdragen aan zijn tomeloze succes.

Shakespeare gaat de hele wereld over. Zijn toneelstukken
worden uitgevoerd en vertaald in talen en culturen die in
zijn tijd niet bestonden. Ruim 450 jaar na de geboorte van
Shakespeare presenteert Universitaire Bibliotheken Leiden
hoe zijn werken in de afgelopen eeuwen wereldwijd zijn 
aangepast, toegeĆ«igend en opnieuw in beeld zijn gebracht. 
De vertalingen, die deel uitmaken van de bijzondere collecties
van de Universiteit Leiden, komen uit het midden van de
zeventiende tot de eenentwintigste eeuw en zijn onder andere
uitgevoerd in het Nederlands, en vooral niet-Westerse talen
zoals Arabisch, Chinees en Maleis. 

De webtentoonstelling Translating Shakespeare across the
Globe
 is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met LUCAS,
Queen Mary University of London en de bacheloropleiding Engelse
taal en cultuur van de Universiteit Leiden.

Webtentoonstelling Translating Shakespeare across the Globe

Gastcollege: Is Shakespeare wel te vertalen?

Ter gelegenheid van de lancering van de webtentoonstelling
op 3 maart gaf Shakespeare deskundige David Schalkwyk
(Academic Director, Global Shakespeare, Queen Mary
University of London and University of Warwick) een
gastlezing. Is Shakespeare wel te vertalen? Jazeker, zegt
Schalkwyk, vertalingen kunnen zelfs beter zijn dan het origineel
en helpen Shakespeare beter te begrijpen.

Shakespeare in de collecties van Universiteit Leiden

Hoewel Shakespeare an sich geen opvallend aandeel vormt
in de collecties van de Universiteit Leiden blinkt de bijzondere
collectie niet-Westerse vertalingen van zijn werk juist uit.
Wereldwijd voelen mensen zich nog steeds geroepen om zijn
werk te vertalen en ten tonele te brengen, maar wat het meest
opvalt is hoe ze zijn werk toepassen op de behoeften van hun
eigen tijdperk, cultuur en politieke setting.

Lees ook

Collectie Engelse taal en cultuur (LINK ONTBREEKT)

Deze website maakt gebruik van cookies.