Universiteit Leiden

nl en

Grote schenking Friese taal- en letterkunde in Universiteitsbibliotheek

De collectie van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, die is ondergebracht in de Universiteitsbibliotheek Leiden, is uitgebreid met ca. 550 titels op het gebied van de Friese taal- en letterkunde en geschiedenis.

De bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
(MNL), die is ondergebracht in de Universiteitsbibliotheek Leiden,
ontving van het Feitsmafonds ca. 550 titels op het gebied van de
Friese taal- en letterkunde en geschiedenis. De boeken zijn
afkomstig uit de bibliotheek van Prof. Dr. Anthonia Feitsma
(1928-2009), oud-hoogleraar Friese taal- en letterkunde aan de
Vrije Universiteit te Amsterdam. Ze bracht een indrukwekkende
bibliotheek bijeen, waarin haar brede belangstelling en behoefte
aan grondige documentatie tot uitdrukking komt. In eerste instantie heeft Tresoar in Leeuwarden uit haar bibliotheek mogen opnemen
wat nog niet aanwezig was op de terreinen waarop Tresoar
collectioneert (ca. 2500 titels). Op het gebied van het Fries was al
veel in Tresoar aanwezig. Uit de rijke verzameling die overbleef heeft
de Maatschappij ca. 550 titels geselecteerd. Deze collectie vormt een enorme uitbreiding van de bestaande collectie Friese  taal- en letterkunde, waarvoor de grondslag in de negentiende eeuw gelegd werd door Eelco Verwijs (1830-1880) die al zijn boeken aan de MNL vermaakte. Sindsdien ontstonden er grote lacunes die deels werden opgevuld door de ca. 850 titels uit de bibliotheek van Prof. Dr. E.G.A. Galama, oud-hoogleraar Fries in Leiden, die de MNL in 2001 verwierf. Door de schenking-Feitsma is het Friese bezit van de MNL aanzienlijk versterkt, zodat die na de collecties van Tresoar en de Koninklijke Bibliotheek als de grootste in ons land mag gelden.

Deze website maakt gebruik van cookies.