Universiteit Leiden

nl en

Bibliotheek, Onderwijs

Aanpassing auteursrechtelijk beschermd materiaal op Brightspace

5 september 2023

Onze leeromgeving Brightspace biedt de mogelijkheid voor docenten om materiaal te delen met studenten. Ook auteursrechtelijk beschermd materiaal wordt op deze manier gedeeld. De universiteit betaalt daarvoor aan de uitgevers. Dat loopt via Stichting UvO. Maar, vorig jaar is een nieuwe overeenkomst gesloten door UNL en de SBF (vice-voorzitters CvB van alle universiteiten). Daarin zijn een aantal zaken aangepast. Let even goed op, want de kans bestaat dat je het een en ander moet aanpassen in de toekomst.

Aantal pagina's gewijzigd

Een belangrijke verandering is het aantal pagina’s uit een en dezelfde publicatie dat maximaal per cursus geplaatst mag worden op Brightspace.

Voorheen: 50 pagina’s voor boeken van 200 pagina’s en meer; voor boeken van minder dan 200 pagina’s was dat 25% van het totaal aantal pagina’s.

Vanaf nu: 40 pagina’s voor boeken van 200 pagina’s en meer; voor boeken van minder dan 200 pagina’s is dat nu 20% van het aantal pagina’s.

Over het contract

Het nieuwe contract is afgesloten voor een periode van drie jaar (2023-2025). De bedragen per jaar die de universiteiten gezamenlijk betalen aan stichting UvO bedragen resp. 6 mln, 6,5 mln en 7 mln. Dit is een vast jaarlijks bedrag, omdat nog steeds geen overeenstemming bestaat over het daadwerkelijk gebruik. Leiden betaalt ongeveer 10% van deze bedragen.

Handig: CopyrightCheck tool vanaf januari 2024

Inmiddels heeft SURF de CopyrightCheck ontwikkeld, een tool om (vrij nauwkeurig) op een geautomatiseerde manier het gebruik in kaart te brengen. De tool kan ook inbreuken constateren (wanneer bijvoorbeeld toch weer een docent een pdf maakt van een heel boek en deze pdf op Brightspace plaatst). De tool komt met ingang van 1 januari 2024 in het basispakket van SURF, en is dan te gebruiken. Het ligt in de verwachting dat met ingang van 2026 universiteiten met stichting UvO gaan afrekenen op basis van daadwerkelijk gebruik. Ook de faculteiten zullen dan intern afgerekend worden op hun daadwerkelijk gebruik.

Toekomst

Naar aanleiding van het overleg in voornoemde UNL Stuurgroep Bedrijfsvoering en Financiën wordt op dit moment uitgezocht hoe daadwerkelijk gebruik in Leiden het best inzichtelijk gemaakt kan worden (mogelijk met behulp van de SURF CopyrightCheck) en bij welke afdeling hiervoor het eigenaarschap/de verantwoordelijkheid zal komen te liggen.

Deze website maakt gebruik van cookies.