Universiteit Leiden

nl en

Subject guide

Zoeken naar data

CESSDA ERIC, het consortium van Europese sociaalwetenschappelijke data-archieven, aan haar gratis online training over datamanagement een nieuw hoofdstuk heeft toegevoegd: data discovery. Het gaat om het vinden van data (welke archieven zijn er, hoe moet je zoeken), beoordelen van kwaliteit en bruikbaarheid, en hoe krijg je de data in handen. https://www.cessda.eu/Training/Training-Resources/Data-Discovery-and-Reuse https://www.cessda.eu/Training/Training-Resources/Library/Data-Management-Expert-Guide/7.-Discover

Van Rutger: We vertelden er in een ander deel nog altijd bij waar je verder op moet letten bij een repo – deels wat staat aangegeven in re3data:

  • Citeerbaarheid (permanente identifier)
  • Duidelijke licentie (wat mag je ermee)
  • Duurzaamheid – is het gecertificeerd, wie is de financier
  • Standaardformaten afgedwongen voor bruikbaarheid
  • Welke metadata vereist het repository en is dat genoeg
  • Is de data gecureerd
  • Is er een api

Allemaal om te voldoen aan het FAIR-principe: Findable, Accessible, Interoperable en Re-usable.

Zie ook zijn cursus Searchign for data some general guidelines (P-schijf onder Subject Guides)

Deze website maakt gebruik van cookies.