Universiteit Leiden

nl en

Subject guide

PubMed

PubMed is de belangrijkste literatuurdatabase op het gebied van de geneeskunde.

PubMed is een gratis toegankelijke database, maar om gebruik te kunnen maken van de koppelingen naar de volledige tekst, vaak in betaalde tijdschriften, moet je de 'Leidse' PubMed gebruiken. Dan staat bij elke referentie de Getit@Leiden knop.

In het onderwijs van de Bachelor Geneeskunde wordt voor het zoeken in PubMed de Handleiding Systematisch Literatuuronderzoek gebruikt die u vindt op onze webpagina (bio)medische reviews. 

Door het dynamische karakter van tijdschriften, zoals titelwijzigingen, verandering van uitgever, verandering van websites, kan het voorkomen dat de gegevens van een tijdschrift niet altijd meer klopt. 

Ook kan het zijn dat een uitgever verschillende sites voor tijdschriften exploiteert. Onze licenties voorzien alleen in toegang vanaf bepaalde specifieke sites. Het kan daarom voorkomen dat een uitgeverslink van een door ons op zich wel gelicenseerd tijdschrift geen toegang geeft tot de fulltext van dit tijdschrift omdat deze verwijst naar een site die niet door ons kan worden gebruikt. Er is dan wel toegang via een andere site. Dit speelt bijvoorbeeld bij The Lancet.

Oplossing: gebruik de Leidse GetIt@Leiden-link - deze checkt op welke sites het tijdschrift beschikbaar is.

Een ander probleem: de GetIt@Leiden-link geeft aan dat er geen toegang zou zijn terwijl deze er wel is.

Oplossing: zoek het artikel via Google Scholar of gebruik de uitgeverslink. Let op: een uitgeverslink leidt alleen tot fulltext indien het tijdschrift gelicenseerd of gratis is. Suggestie: Geef dit door aan walaeus@lumc.nl om de Leidse PubMed te verbeteren.

Artikelen die niet fulltext beschikbaar zijn, kunnen nog wel op papier aanwezig zijn bij de UBL. Zoek daarvoor op tijdschrifttitel in de Catalogus.

Bij uitval van de Leidse PubMed zijn er de volgende alternatieven:

Wat is ook alweer het verschil tussen MEDLINE, PubMed  en PubMed Central?

Systemen die het makkelijker moeten maken de gewenste informatie uit PubMed te halen:

PubMed Search Tools (National Library of Medicine): verschillende alternatieve interfaces voor het doorzoeken van PubMed, zoals BabelMeSH (multi-language search). Ook interfaces voor zoeken op een smartphone, zoals PICO search en askMEDLINE (free-text, natural language query).

PubReMiner: toont resultaten op basis van frequentie (tijdschriften, auteurs, woorden uit titel en samenvatting, jaar, trefwoorden).

Sumsearch2: simultaneously searches for original studies, systematic reviews, and practice guidelines from PubMed.

Via de tool Clinical Queries is het mogelijk de zoekactie in te perken kan gekozen worden voor één van de aspecten:

  • Therapy
  • Clinical Prediction Guides
  • Diagnosis
  • Etiology
  • Prognosis

Aanvullend kan gekozen worden voor zo veel mogelijk relevante referenties of juist zo weinig mogelijk irrelevante referenties.

Op dit moment zijn onderstaande, door ons voorgeprogrammeerde vragen (of zoekstrings) beschikbaar. U kunt ze via copy&paste in de zoekbalk van PubMed plakken.

Guidelines
("guideline" [pt] OR "practice guideline" [pt] OR "health planning guidelines" [mesh] OR "Consensus Development Conference"[Publication Type] OR "Consensus Development Conferences, NIH as Topic"[Mesh] OR "Consensus Development Conferences as Topic"[Mesh] OR "Consensus Development Conference, NIH"[Publication Type] OR "Guidelines as Topic"[Mesh] OR "Guideline"[Publication Type] OR "Practice Guidelines as Topic"[Mesh] OR "Practice Guideline" [Publication Type] OR (consensus [ti] AND statement [ti]))

Laboratory Values / Clinical Algorithms / Normaalwaarden 
clinical calculator OR "clinical calculators" OR "reference values"[MeSH] OR "normal value"[ti] OR "normal values" OR "reference value" OR "reference values" OR "laboratory value" OR "laboratory values" OR "clinical algorithm" OR "clinical algorithms" OR "Algorithms"[MeSH] 

Deze website maakt gebruik van cookies.