Universiteit Leiden

nl en

Stereotypen en misvattingen over het Midden-Oosten - de leeslijst

Onze blik op het Midden-Oosten zit vol stereotypen die heftige gevolgen hebben gehad voor haar bevolking. Wat is mythe en wat is realiteit? Hoe zijn deze stereotypen ontstaan? Welke gevolgen hebben ze gehad? Deze vragen worden beantwoord in deze leeslijst.

Hoewel de lijst niet allesomvattend is, vormt zij een uitstekend startpunt om dit onderwerp van dichtbij te onderzoeken en deel te nemen aan de discussie. De boeken onderzoeken de relatie tussen het Westen en het Midden-Oosten en de rol van massamedia bij het vormen en in stand houden van stereotypen. Het biedt ook een andere kijk op het Midden-Oosten en de diversiteit van haar samenlevingen, culturen en politiek.

Alle boeken in deze lijst zijn deel van de collecties van de Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL). Leen een boek door de link onder de titel te volgen, of door zelf te zoeken in onze Catalogus.

Orientalism - Edward Said

1978

Said's baanbrekende werk onderzoekt de westerse constructie van het 'Oosten' als een homogeen en exotisch 'ander', waardoor stereotypen in stand worden gehouden en koloniale belangen in het Midden-Oosten worden gediend.

The Middle East and the Making of the Modern World - Schayegh Cyrus

2017

Dit boek gaat in op de diepgaande impact van het Midden-Oosten op de moderne wereldgeschiedenis. Schayegh laat door middel van nauwgezet onderzoek zien hoe de diverse samenlevingen in de regio met elkaar en anderen interacteerden en zo grote invloed hadden op belangrijke ontwikkelingen in de moderne wereld.

Beyond Islam: a new understanding of the Middle East - Sami Zubaida

2010

Zubaida kijkt voorbij geloof en biedt daardoor een fris perspectief op het Midden-Oosten, waaronder haar sociale, culturele en politieke diversiteit. Met zijn genuanceerde analyse daagt Zubaida essentialistische opvattingen over het Midden-Oosten uit. Hij benadrukt de verwevenheid van identiteit, machtsverhoudingen en historische ontwikkelingen en hun invloed op het moderne Midden-Oosten.

The New Middle East: What Everyone Needs to Know - James L. Gelvin

2017

Gelvin biedt een toegankelijk overzicht van de moderne geschiedenis van het Midden-Oosten, met aandacht voor belangrijke gebeurtenissen, conflicten en personen.

Arab Voices: What They Are Saying to Us, and Why It Matters - James Zogby

2010

Zogby onderzoekt de publieke opinie in het Midden-Oosten en gaat in op de implaties daarvan voor het Amerikaanse Midden-Oosten-beleid. Hij benadrukt het belang wordt benadrukt van het begrijpen van lokale perspectieven en het uitdagen van stereotypen.

Reel Bad Arabs: How Hollywood Vilifies a People - Jack G. Shaheen

2012

In dit boek onderzoekt Shaheen hoe Arabieren en moslims worden weergegeven westerse media, waarbij hij laat zien hoe Hollywood bekende en beruchte stereotypen in stand houdt in plaats van uitdaagt of corrigeert.

Minorities in the Middle East: A History of Struggle and Self-Expression - Mordechai Nisan

2002

Het Midden-Oosten is politiek, cultureel en religieus zeer divers. Nisan biedt een overzicht van de belangrijkste minderheden in de regio, waarbij hij ingaat op hun geschiedenis, culturele impact en hun strijd voor erkenning en rechten.

Western Representations of the Muslim Woman: From Termagant to Odalisque - Mohja Kahf

1999

Kahf biedt een historisch overzicht van hoe de beeldvorming van moslimvrouwen in het Westen door de tijd heen is veranderd. Zij toont de verschillende stereotypen en daagt het idee uit dat er maar één soort genderrol is voor vrouwen in het Midden-Oosten.

Desiring Arabs - Joseph A. Massad

2007

Massad onderzoekt hoe westerse representaties van Arabische seksualiteit en verlangen hebben bijgedragen aan de exotisering en objectivering van het Arabische volk.

Contending visions of the Middle East: the history and politics of Orientalism - Zachary Lochman

2004

Lochman heeft een kritisch werk geschreven over de historische ontwikkeling en hedendaagse impact van oriëntalistische beeldvorming op het Midden-Oosten. Daarbij benadrukt hij echter ook de diversiteit binnen die beeldvorming en de invloed van ongelijke machtsverhoudingen op die beeldvorming(en). Hij licht de belangrijkste thema's en debatten uit en biedt daardoor inzicht in de complexiteit van het oriëntalisme en hoe het een goed begrip van het hedendaagse Midden-Oosten in de weg staat.

Contact

Mist u een boek op deze lijst, of wilt u de UBL vragen een boek over stereotypen toe te voegen aan de collectie? Neem contact met ons op via Stel een vraag, of laat een reactie achter via Twitter (x), Facebook of Instagram.

Deze website maakt gebruik van cookies.