Universiteit Leiden

nl en

De postkoloniale podcast: Indo-Europeanen – met Vivian Boon en Petra Boudewijn

Na de Tweede Wereldoorlog verhuisden veel Indo-Europeanen naar Nederland. Daar werden zij niet altijd even welkom geheten. Iconisch is de foto van een muur in Den Haag waarop met grote witte letters: ‘Indo’s ga weg!’ staat te lezen.

Indo-Europees gezelschap bij een woning te Semarang, door Willem Meijers, (ca. 1900), [KITLV 400226].

In De postkoloniale podcast gaan Rick Honings, Scaliger-hoogleraar, en Coen van ’t Veer, docent-onderzoeker, van de Universiteit Leiden in gesprek met prominente onderzoekers en schrijvers over hun werk in relatie tot het koloniale verleden. Dit keer staat de complexe positie van de Indo-Europeaan in de (post)koloniale literatuur en maatschappij centraal. In de zevende aflevering zijn Vivian Boon en Petra Boudewijn te gast.

`

Verwerkingsproces

Het koloniale verleden van Nederland staat volop in de belangstelling. In 2020 was het vijfenzeventig jaar geleden dat Indonesië onafhankelijk werd; twee jaar later bood premier Rutte ‘diepe excuses’ aan voor het structureel geweld dat in de dekolonisatieoorlog was gebruikt. In De postkoloniale podcast komen prominente onderzoekers en schrijvers aan het woord en praten we over hun onderzoek/werk in relatie tot het koloniale verleden. Centraal staat de vraag in hoeverre het onderzoek naar (post)koloniale literatuur kan bijdragen aan de verwerking van het koloniale verleden.

Indo-Europeanen

Vrijwel meteen na de komst van Europese kolonisatoren in Zuidoost-Azië ontstonden er relaties tussen Europese mannen en inheemse vrouwen. De gekleurde kinderen die uit deze relaties voortkwamen, werden Indo-Europeanen genoemd. Aanvankelijk gingen veel Indo-Europeanen op in de bovenste lagen van koloniale maatschappij, maar in de tweede helft van de negentiende eeuw veranderde dat langzaam maar zeker. Een enkeling bleef aansluiting vinden bij de koloniale elite, maar de meeste Indo-Europeanen gingen op in een tussenlaag tussen Europeanen en inheemsen. Ze hoorden een beetje bij beiden en toch ook weer niet.

Gasten

Vivian Boon studeerde Amerikanistiek aan de Universiteit van Amsterdam, werkte vervolgens als journalist en is sinds 2020 hoofdredacteur van Moesson, het Indisch maandblad dat haar grootvader Tjalie Robinson begon. Het doel van het blad is een spreekbuis te zijn voor alle Indische mensen en de verschillende Indische generaties met elkaar te verbinden.
Petra Boudewijn promoveerde in 2016 op Warm bloed. De representatie van Indo-Europeanen in de Indisch-Nederlandse letterkunde (1860-heden). Daarin onderzocht zij hoe Indo-Europeanen in literatuur werden uitgebeeld. Boudewijn is universitair docent moderne Nederlandse letterkunde in Leiden, publiceert geregeld over Nederlands-Indische literatuur en is redacteur van het tijdschrift Indische Letteren.

Coen van ’t Veer, Rick Honings, Petra Boudewijn en Vivian Boon

Afleveringen

De afleveringen worden gepubliceerd op De postkoloniale podcast, het kanaal van Universitaire Bibliotheken Leiden. Dit is het tweede seizoen en er verschijnen weer zes nieuwe afleveringen. De nieuwste aflevering en de eerdere afleveringen kunnen nu worden beluisterd via de volgende kanalen:

•    Soundcloud
•    iTunes
•    Spotify
•    Castbox

NWO Vidi-project

De postkoloniale podcast is een initiatief van Rick Honings en Coen van ’t Veer. Beiden zijn redacteur van de in 2021 verschenen literatuurgeschiedenis De postkoloniale spiegel. De Nederlands-Indische letteren herlezen en van het wetenschappelijke tijdschrift Indische Letteren. De podcast komt voort uit het door Rick Honings geleide NWO Vidi-project Voicing the Colony. Travelers in the Dutch East Indies, 1800-1945.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.