Universiteit Leiden

nl en

Cybersecurity - een leeslijst

Naarmate mensen steeds meer tijd op het internet doorbrengen, doen criminelen dat ook. Hoe afhankelijker we worden van internet, des te kwetsbaarder worden we voor hackers, digitale diefstal en inbreuk op onze privacy. Cybercrime treft echter niet alleen individuen en organisaties; ook staten worden regelmatig het doelwit van hackers. Voor hen is de digitale ruimte een slagveld waar staten het tegen elkaar opnemen door middel van digitale spionage, sabotage en desinformatiecampagnes. Kortom: cybersecurity is inmiddels een van de hoekstenen voor individuele, organisatorische en zelfs nationale veiligheid.

Tegen welke digitale bedreigingen moeten mensen, organisaties en staten het opnemen? Hoe kunnen zij zichzelf beschermen tegen hackers? En wie zijn de cybercriminelen die achter deze dreigingen schuilgaan? Deze leeslijst bespreekt acht boeken over cybersecurity uit de collectie van de Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL).

Ieder boek dat hieronder besproken wordt, kan geleend worden door op de link onder de titel te klikken, of door het boek op te zoeken in onze catalogus. Ontbreekt er een belangrijk boek? Aarzel dan niet om contact op te nemen.

Ben Buchanan, The Hacker and the State: Cyber Attacks and the New Normal of Geopolitics

2020

Welke rol spelen cyber-aanvallen in geopolitiek en hoe opereren staten in cyberspace? Buchanan geeft een overzicht van de belangrijkste cyber-aanvallen in het laatste decennium en ontwikkelt een theoretisch model waarmee cyber-aanvallen van (en tegen) staten begrepen kunnen worden. Traditioneel werden cyber-aanvallen vergeleken met atoomaanvallen: ze zijn zeer zeldzaam, maar ook zeer destructief. Inmiddels is bekend dat cyber-aanvallen (spionage- of sabotage-acties) deel zijn geworden van het ‘nieuwe normaal’; ze komen regelmatig voor, maar het is onduidelijk hoe schadelijk ze nu eigenlijk zijn. Buchanan analayseert hoe cyber-aanvallen een integraal onderdeel zijn geworden van het werk van geheime diensten, en een steeds belangrijker rol spelen in geopolitiek. Tegelijkertijd heeft de opkomst van het internet de aard van geopolitiek veranderd. Vroeger beperkten staten zich vooral tot het afgeven van signalen, bijvoorbeeld door vloten te verplaatsen of verklaringen af te leggen. Tegenwoordig richten staten zich meer en meer op het beïnvloeden van anderen, bijvoorbeeld door desinformatie te verspreiden. Het gevolg is een voortdurende strijd om controle over cyberspace: “The nation that hacks best will triumph”.

Isaac Porche, Cyberwarfare: An Introduction to Information-Age Conflict

2020

Net als Buchanan benadert Isaac Porche cyber-aanvallen en cyber-oorlogsvoering vanuit een geopolitiek perspectief. Maar terwijl Buchanan zich richt op de interactie tussen staten (en tussen staten en cybercriminelen), concentreert Porche zich op de technologie achter cyber-operaties. Porche is een voormalig lid van het Amerikaanse Army Science Board en in zijn boek bespreekt hij de kernbegrippen en technologieën van digitale oorlogsvoering. Porche besteedt ook uitgebreide aandacht aan digitale verdediging: hoe kunnen individuen en organisaties zich wapenen tegen cyber-aanvallen en hoe kan je inschatten hoe kwetsbaar je bent? Porche’s boek is een inleidend werk dat zich richt op nieuwkomers én ingevoerden in het veld van cyber-oorlogsvoering.

Maureen Webb, Coding Democracy: How Hackers Are Disrupting Power, Surveillance, and Authoritarianism

2020

Digitale technologie wordt niet alleen gebruikt door staten en bedrijven, maar ook door burgers en sociale bewegingen. Ook zij eisen een plek op in de digitale ruimte. In Coding Democracy volgt Maureen Webb bewegingen als Anonymous en Occupy, evenals personen als Edward Snowden en Chelsea Manning. Haar doel is om te laten zien hoe deze groepen en individuen het internet gebruiken om machthebbers uit te dagen en terecht te wijzen. Want terwijl overheden en bedrijven vooral geïnteresseerd zijn in controle en winst, proberen anderen juist misstanden aan te kaarten. Webb is mensenrechtenadvocaat en in haar boek stelt zij dat “gebruikers van technologie rechten hebben, dat technologie in dienst zou moeten staan van de mensheid in plaats van andersom, en dat burgers uiteindelijk controle moeten hebben over computercode, die we kunnen en moeten gebruiken ten dienste van democratie.” Om haar betoog kracht bij te zetten, toont Webb hoe activisten en bewegingen technologie gebruiken om politiek te bedrijven, nieuwe actievormen en nieuwe democratische structuren te ontwikkelen.

Janine Kremling and Amanda M. Sharp Parker, Cyberspace,  Cybersecurity, and Cybercrime

2018

Kremling en Parker benaderen cyberspace opnieuw vanuit een ander perspectief: dat van criminologie. Hoe dienen wetgevers, rechercheurs en rechters om te gaan met cybercriminelen? En binnen welk juridisch kader dienen zij daarbij te handelen? Hun handboek biedt een breed overzicht van digitale dreigingen en hoe deze ondervangen kunnen worden. Welke dreigingen vormen cybercriminelen voor personen, organisaties en overheden op het gebied van cyberdiefstal, terrorisme, Dark Web-acties? Kremling en Parker richten zich op beleidsmaatregelen die overheden en organisaties kunnen ontwikkelen om daarop te reageren, en de juridische aspecten daarvan.

D.W.J. Broeders and B. van den Berg, Governing Cyberspace: Behavior, Power, and Diplomacy

2020

Hoe wordt cyberspace bestuurd, en hoe zou het moeten worden bestuurd? Welke normen en internationale wetten reguleren de gedragingen van staten en bedrijven op het internet? En wat zijn de grenzen van deze normen en regels? Deze bundel gaat in op deze vragen en is gebaseerd op een conferentie van het The Hague Program for Cyber Norms. De bundel is interdisciplinair opgezet en onderzoekt het gedrag van overheden en bedrijven vanuit verschillende blikpunten, zoals internationaal recht, internationale betrekkingen, politicologie en filosofie.

Brian Krebs, Spam Nation: The Inside Story of Organised Cybercrime

2014

Lange tijd waren spam-emails een van de belangrijkste manieren voor criminelen om internetgebruikers op te lichten. Spam wordt niet alleen gebruikt om illegale drugs en voorgeschreven medicijnen te verkopen, maar ook om persoonlijke gegevens zoals wachtwoorden en creditcardgegevens te stelen. Maar wie zijn de mensen die spam maken en verspreiden? Voormalig journalist Brian Krebs van de Washington Post wilde de wereld van de digitale maffiosi in kaart brengen die de miljoenenindustrie van spam en malware besturen. Hij interviewde hiervoor de criminelen en hun tegenstanders; de anti-spamactivisten. Vooral schokkend zijn gesprekken met mensen die hebben gereageerd op spamadvertenties voor goedkope (en vaak onbetrouwbare) medicijnen. In de VS kunnen velen zich simpelweg geen medicijnen op recept veroorloven, wat hen in handen van oplichters doet vallen. Krebs schetst een grimmig beeld van criminelen die geavanceerde technologie gebruiken om persoonlijke gegevens te verkrijgen; en van de mensen die het slachtoffer worden van hun valstrikken.

Roger A Grimes, Hacking the Hacker: Learn From the Experts Who Take Down Hackers

2017

De titel zegt het al. Roger Grimes heeft zesentwintig hooggeplaatste cybersecurity-experts geïnterviewd over hun werk, de uitdagingen waar zij voor staan en de cybersecurity maatregelen die zij ontwikkelen. Het boek gaat niet alleen in op concrete manieren waarop individuen zich kunnen wapenen tegen cybercrime, maar geeft ook een beeld van mensen die het op hoog niveau opnemen tegen hackers en cybercriminelen. Grimes toont aan hoe essentieel cybersecurity is geworden en hoe hackers gebruik maken van digitale mogelijkheden. Hoewel het slechts 275 pagina’s telt, bevat het boek niet minder dan vijftig hoofdstukken met interviews, technische informatie en profielschetsen. Daarmee is het een stevige inleiding tot de wereld van cybersecurity en cybersecurity-professionals.

Eddy Willems, Cyberdanger: Understanding and Guarding Against Cybercrime

2019

De eerdergenoemde boeken gaan in op de cyber-acties van overheden, bedrijven, cybercriminelen, burgers en bewegingen. Maar hoe kunnen gewone internetgebruikers zich wapenen tegen hackers? In Cyberdanger beantwoordt Eddy Willems deze prangende vraag. Na een kort overzicht van de geschiedenis van malware en een bespreking van de beweegredenen en werkwijzen van cybercriminelen, gaat het boek in op concrete manieren waarop individuen en organisaties zichzelf kunnen beschermen tegen cyber-aanvallen. In een luchtige toon en met humor vertelt Willems over eerdere ervaringen en deelt hij waardevolle inzichten en tips. Aparte tekstblokken bieden extra informatie in de vorm van anekdotes, interviews met experts en adviezen.

Neem contact met ons op

Mist u een boek in deze lijst of wilt u de UBL vragen een boek over cybersecurity toe te voegen aan de collectie? Neem dan contact op met onze vakreferenten.

Deze website maakt gebruik van cookies.