Universiteit Leiden

nl en

Nieuwe NWO call om Open Science te stimuleren

NWO heeft een nieuw Open Science Fund opgezet om onderzoekers te ondersteunen bij het ontwikkelen, testen en implementeren van innovatieve manieren om onderzoek open, vrij toegankelijk, transparant en herbruikbaar te maken.

NWO wil met het Open Science Fund een verdere impuls geven aan het erkennen en waarderen van Open Science door ondersteuning van onderzoekers die in deze beweging het voortouw hebben genomen of willen nemen.

Onderzoekers van de Universiteit Leiden uit alle disciplines zijn welkom om, individueel of in kleine teams, voorstellen in te dienen bij het Open Science Fund om innovatieve manieren te ontwikkelen, testen en implementeren om onderzoek open, toegankelijk, transparant en herbruikbaar te maken - waarbij het hele spectrum van Open Science wordt bestreken.

Gedacht kan worden aan projecten:

  • die andere onderzoekers inspireren om Open Science in de praktijk de brengen;
  • die leiden tot verandering in de manier waarop onderzoekers publiceren;
  • die leiden tot een verbetering van de manier waarop onderzoeksdata Findable, Accessible, Interoperable and Reusable (FAIR) en reproduceerbaar worden gemaakt;
  • om open platforms of tools te ontwikkelen, testen of aan te passen;
  • om de bredere adoptie van Open Science door onderzoekers te stimuleren.

NWO steunt Open Science

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of
Deze website maakt gebruik van cookies.