Universiteit Leiden

nl en

Amerikaanse politiek en presidentiële verkiezingen in 2020 - een leeslijst

De Verenigde Staten lijken verwikkeld te zijn in een van de meest zwaarbevochten verkiezingen in hun geschiedenis. Presidentiële verkiezingen zijn de laatste decennia steeds meer omstreden geworden. In de laatste decennia hebben onderzoekers en auteurs gepoogd de problemen te verklaren die op dit moment centraal staan in de Amerikaanse politiek: discriminatie en racisme, democratie, economische ongelijkheid, de invloed van geld in de Amerikaanse politiek en meer. Hoe is de Amerikaanse democratie terechtgekomen waar ze nu is?

Deze leeslijst biedt een (incomplete) selectie van werken uit de collecties van de Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL) die inzicht kunnen geven in de diepere oorzaken van de heersende onvrede in de Verenigde Staten. Alle boeken in de onderstaande lijst zijn aan te vragen via de catalogus van de UBL. Volg om het boek te lenen de link onder de titel van het boek, of zoek zelf in onze catalogus.

How democratic is the American Constitution?

2003

In 2016 betrad Donald J. Trump het Witte Huis ondanks een achterstand van 4 miljoen stemmen op zijn rivaal Clinton. Een dergelijke scheve verhouding tussen het aantal uitgebrachte stemmen en de samenstelling van het kiescollege is ook dit jaar weer mogelijk; sommige experts hebben betoogd dat Joe Biden Trump zou kunnen verslaan met 8 miljoen stemmen en zelfs dan nog de stemming in het kiescollege zou kunnen verliezen. In dit intrigerende werk, dat verhelderende essays bevat over het Electorale College, het Amerikaanse Congres, het hooggerechtshof en het presidentschap, toont Dahl aan dat de grondwet van de Verenigde Staten een zeer beperkte vorm van democratie invoerde. Alhoewel het lang voor de verkiezingen van 2016 werd gepubliceerd, zijn Dahls waarschuwingen aangaande de ondemocratische elementen in het Amerikaanse systeem relevanter dan ooit.

Winner-take-all politics: how Washington made the rich richer - and turned its back on the middle class

2010

In de laatste paar decennia is de inkomensongelijkheid in de VS geëxplodeerd. De drie rijkste individuen in Amerika bezitten samen meer middelen dan de onderste 50% van de binnenlandse bevolking, grofweg 160 miljoen mensen. Deze drastische groei van topinkomens heeft heftige gevolgen gehad voor de Amerikaanse arbeiders- en middenklasse – een effect dat nog eens versterkt werd door de COVID-19 pandemie. In juni van 2020 had zelfs 17.9 procent van kinderen in de Verenigde Staten niet genoeg te eten door gebrek aan middelen. In dit meeslepende boek reconstrueren Hacker en Pierson stukje bij beetje hoe dit heeft kunnen gebeuren door te volgen hoe de zeggenschap van vakbonden en publieke belangengroepen afnam en de macht van bedrijfslobbies en nieuwrechtse activisten groeide. Zo tonen zij aan dat de huidige ongelijkheid in Amerika het gevolg is van actief en specifiek beleid.

Bring the War Home: The White Power Movement and Paramilitary America

2018

In het presidentiële debat in oktober 2020 weigerde Donald Trump om een white power groep te veroordelen. Dit werd door velen geïnterpreteerd als een oproep aan het adres van extreemrechtse groeperingen om te mobiliseren in de aanloop naar de verkiezingen. Tijdens zijn vierjarige termijn in de Oval Office heeft Trump constant angst aangewakkerd onder rechtse groeperingen, over hoe linkse activisten en hun vertegenwoordigers in het congres erop gebrand zouden zijn het Amerikaanse kapitalisme te vernietigen en burgerrechten teniet te doen; concepten die centraal staan in de Amerikaanse ervaring. Het Southern Poverty Law Center rapporteerde recentelijk zelfs dat witte, nationalistische, haat zaaiende groepen in de VS met 55% toenamen tijdens Trump’s presidentiële termijn. Maar, zoals Belew’s uitgebreid onderzochte boek duidelijk maakt: de white power beweging heeft diepe wortels in de Amerikaanse geschiedenis. Zij volgt de evolutie van de beweging van de Vietnamoorlog tot de bomaanslag in Oklahoma City in 1995 en legt daarmee de licht ontvlambare mix van racisme en geweld bloot die nog steeds de kern vormt van de white power identiteit.

Strangers in their own land: anger and mourning on the American right

2016

Waarom stemmen miljoenen mensen uit de Amerikaanse arbeiders- en middenklasse tegen hun eigen belangen? Socioloog Arlie Russell Hochschild reisde af naar het zuidwesten van Louisiana om erachter te komen waarom zoveel inwoners daar stemmen voor de Republikeinse partij, ondanks het feit dat Louisiana, na decennialange Republikeins bestuur, aan de onderkant van vele nationale lijstjes bungelt; bijvoorbeeld wanneer het gaat om de kwaliteit van publiek onderwijs of sociale voorzieningen, terwijl Louisiana bijna bovenaan staat bij zaken als van milieuvervuiling en grootte van de gevangenispopulatie. Na enige tijd onder de mensen die zij beschrijft te hebben geleefd, zet de auteur haar empathisch vermogen in om de populariteit te verklaren van de Republikeinen uit Louisiana en hun ideeën, waarmee zij het niet eens is. Hochschild’s conclusies werpen een nieuw licht op de kerngedachten die de rechtse grassrootsbewegingen drijft en biedt daarmee belangrijke inzichten in de wereld van de Trump-stemmer.

White rage: the unspoken truth of our racial divide

2017

Op 25 mei 2020 werd George Floyd, een 46-jarige zwarte Amerikaan, gedood in Minneapolis, doordat een agent minuten lang zijn knie op Floyds hals drukte.. Het incident werd vastgelegd op video, met grote demonstraties tot gevolg tegen institutioneel racisme en politiegeweld in de Verenigde Staten. In dit fascinerende en toegankelijke boek beschrijft Carol Anderson de achtergrond waartegen de huidige strijd om burgerrechten in de VS zich afspeelt tijdens het presidentschap van Trump. De ‘white rage’ van een deel van de Amerikaanse bevolking, zo stelt Anderson, komt tot uiting in eensgezinde en aanhoudende pogingen om Afro-Amerikanen politiek buiten spel en economisch onderdrukt te houden.

Good Government: Democracy Beyond Elections

2018

Deze vertaling van een recent werk van de prominente Franse historicus en politiek filosoof Pierre Rosanvallon bespreekt een van de reacties op de democratische legitimiteitscrisis die veel Westerse landen momenteel in de greep houdt. Omdat het volksvertegenwoordigers in de ogen van veel stemmers niet is gelukt om de belangen van het volk daadwerkelijk te behartigen, wenden steeds meer kiezers zich tot het charismatische leiderschap van een sterke uitvoerende macht. Hoe om te gaan met deze nieuwe vorm van autoritair leiderschap – het systeem van een “imperial presidency” of presidentialisme – is een van de kernvragen die wordt opgeworpen in dit boek.

Public Opinion

1922

Door een van de centrale principes van democratische theorie aan te vallen, onthult journalist en intellectueel Walter Lippmann de problematische aard van het concept “publieke opinie”. Psychologisch onderzoek (en bijvoorbeeld de werken van Freud) tonen volgens Lippmann aan dat de menselijke geest irrationeel is; en het commerciële karakter van massamedia weerhoudt haar ervan lezers objectief te informeren. In onze drang om ideeën en meningen te beoordelen zijn mensen niet autonoom, maar afhankelijk van autoriteiten op verschillende gebieden. Lippmann beschouwt de “expert”, die helpt met het vaststellen van feiten op basis waarvan politici besluiten kunnen nemen, als de oplossing voor een tijd waarin feiten en waarheden worden gezien als ‘ook maar een mening’. Alhoewel zijn argumenten in zijn eigen tijd als weinig overtuigend werden gezien door veel vakgenoten, roepen zijn opmerkingen over “experts” in het heden belangrijke vragen op over de voorwaarden voor participatie in het politieke proces en het beeld van de “geïnformeerde burger”.

The Gilded Age: A Tale of Today

1873

Deze roman van Mark Twain en Dudley Warner zou kunnen verklaren waarom Amerikanen stemden voor Trump, doordat zij de lezer laat zien hoe aantrekkelijk de vervorming van de realiteit is, die tegenwoordig zo prominent aanwezig zijn in de Amerikaanse samenleving. De twee auteurs laten zien hoe politieke, economische en ethische denkbeelden worden verwrongen en worden vervangen door een rooskleurige en romantische doomwereld, of schijnwerkelijkheid, die ervoor zorgt dat Amerikanen niet begrijpen wat er in “realiteit” gaande is, wat hen vervoglens vatbaar maakt voor het volgen van figuren die de “juiste” retoriek aanwenden.

Deze website maakt gebruik van cookies.