Universiteit Leiden

nl en

VSNU en Elsevier gaan 's werelds eerste nationale open science-samenwerking aan

Overeenstemming VSNU, NFU, NWO en Elsevier over publiceren, lezen en open sciencediensten in dienst van Nederlandse wetenschaps- en innovatie-ambities.

De Vereniging van Universiteiten in Nederland (VSNU), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en Elsevier, het informatie- en dataanalysebedrijf voor de (medische) wetenschap, zijn een nationale open sciencesamenwerking aangegaan. De overeenkomst omvat diensten voor het publiceren en lezen van wetenschappelijke content, evenals de gezamenlijke ontwikkeling van innovatieve open science-diensten voor het waarderen en verspreiden van kennis. De overeenkomst is geldig tot 31 december 2024.

In december 2019 tekenden de onderzoeksinstellingen en Elsevier al een raamovereenkomst. In de afgelopen vier maanden hebben de partijen deze overeenkomst in alle zorgvuldigheid verder ontwikkeld tot een unieke open science-samenwerking. Er werd gelijktijdig een werkgroep van onafhankelijke experts opgericht die zich toelegde op verantwoord beheer van onderzoeksdata. De werkgroep bracht in kaart onder welke voorwaarden metadata en onderzoeksresultaten kunnen worden (her)gebruikt en verrijkt door publieke en private organisaties. Op basis van het advies van de werkgroep is een aantal samenwerkingsprincipes afgesproken, onder meer over eigendom van data (wetenschappers en/of instellingen zijn eigenaar van hun eigen onderzoeksdata), toegang tot data en metadata, leveranciersneutraliteit, en volledige keuzevrijheid voor alle instellingen m.b.t. het gebruik van diensten.

VSNU, NFU, NWO en Elsevier melden vandaag met trots een samenwerking op de volgende
onderdelen:

1. Open access-diensten voor publiceren en lezen. Deze nationale overeenkomst omvat leesrechten voor de hoogwaardige, peer-reviewed content uit Elseviers uitgebreide tijdschriftenportfolio. De samenwerking ondersteunt de ambities van het consortium om 100% open access te kunnen publiceren. 95 procent van alle Nederlandse wetenschappelijke artikelen kan door deze overeenkomst per direct open access worden gemaakt. Elsevier committeert zich bovendien als onderdeel van deze samenwerking aan een gang naar onmiddellijke open access-opties voor de resterende titels.

2. Open science-diensten voor onderzoeksinformatie en wetenschappelijke communicatie. Elsevier zal samen met haar Nederlandse wetenschapspartners in co-creatie nieuwe diensten ontwikkelen waarmee kennis beter gewaardeerd en verspreid kan worden. De partners zullen een aantal pilot-projecten uitvoeren waarmee de diensten optimaal worden toegespitst op de behoeften van Nederlandse wetenschappelijke instellingen. De pilots ondersteunen de gedeelde ambitie van bredere maatschappelijke interactie met wetenschap, en worden uitgevoerd op basis van de eerdergenoemde samenwerkingsprincipes.

Hoofdonderhandelaar van de VSNU en Rector Magnificus TU Delft Tim van der Hagen: “Deze overeenkomst is een doorbraak voor onze ambities voor 100% open access in Nederland. Het is tevens een opmaat naar een openbare kennisbank voor informatie over wetenschappelijke output.”

Stan Gielen, voorzitter van de raad van bestuur van NWO: “Open toegang tot onderzoeksresultaten is al sinds 2003 een kernmissie van NWO. Deze overeenkomst is een enorme stap richting onze gezamenlijke ambitie om 100% open access voor alle met publiek geld gefinancierde wetenschap in Nederland te realiseren. Het is ook volledig in lijn met de principes van Plan S en betekent een enorme doorbraak voor open science in het algemeen.”

Hans Romijn, bestuursvoorzitter van het Amsterdam UMC, zei namens NFU: “Dit is voor de medische wetenschap absoluut een baanbrekende overeenkomst ten aanzien van open access publiceren, zowel vanuit Nederlands als internationaal perspectief. Dit zeker ook gezien de enorme impact en het grote aantal Elsevier-tijdschriften. Deze overeenkomst zal zonder twijfel enorm bijdragen aan wetenschappelijke vooruitgang en, belangrijker nog, aan betere behandelingen voor onze patiënten.”

Elsevier-CEO Kumsal Bayazit: “Deze overeenkomst, wereldwijd de eerste in haar soort, demonstreert het vooruitstrevende karakter van de Nederlandse wetenschap. Elsevier is trots op deze samenwerking, waarin wetenschaps- en gezondheidsresultaten worden bevorderd door wetenschappelijke systemen en diensten meer open, reproduceerbaar en collaboratief te maken.’'

Philippe Terheggen, Managing Director Journals bij Elsevier voegt daaraan toe: “Deze samenwerking bevestigt ons streven naar open en ongebreidelde toegang tot kennis voor iedereen. Meer dan 90% van ons portfolio van 2.500 tijdschriften biedt al directe open access-opties. Bovendien werken we naar een duurzame uitbreiding hiervan naar al onze titels.”

Overeenkomst en informatie

  • De volledige overeenkomst vindt u hier (link)
  • Meer informatie vindt u in onze digitale FAQ (link).

Alle open access overeenkomsten op een rij

Een overzicht van al onze open access overeenkomsten met uitgevers vindt u op de open access pagina’s van het Centre for Digital Scholarship. Lees hierbij goed de voorwaarden voor deelname: uitgevers hanteren allemaal hun eigen, uiteenlopende werkwijze.

Belangrijk: gebruik eenduidig uw Leidse affiliatie

Gebruik altijd uw Leidse affiliatie/emailadres: hiermee herkennen uitgevers onze auteurs.


Voor vragen staat het Open Access Team van het CDS voor u klaar op: openaccess@library.leidenuniv.nl 

Deze website maakt gebruik van cookies.