Universiteit Leiden

nl en

Collectie dichter Willem Bilderdijk naar Leiden

De Vereniging ‘Het Bilderdijk-Museum’ heeft haar collectie Bilderdijk in permanent bruikleen gegeven aan de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (MdNL). Deze collectie sluit goed aan bij de collectie Bilderdijkiana van de MdNL, die wordt beheerd door de Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL). Door de bruikleen is een bijzonder rijke collectie boeken, brieven, documenten, kunstwerken en objecten met betrekking tot de dichter, advocaat een veelzijdige geleerde dichter Willem Bilderdijk (1756-1831) en diens tijdgenoten voortaan op één plek raadpleegbaar. De collectie van Vereniging ‘Het Bilderdijk-Museum’ was eerder in beheer bij de Vrije Universiteit Amsterdam.

Verhuizing en ontsluiting

De collectie Bilderdijk van Vereniging ‘Het Bilderdijk-Museum’ heeft een passende plaats gevonden in de stad waar Willem Bilderdijk lange tijd woonde en die hij omschreef als de ‘ bloem der steden’. De collectie wordt door de UBL toegankelijk gemaakt voor onderwijs en onderzoek. Een selectie van schilderijen en objecten uit de collectie is te zien in de Bilderdijkkamer in het Academiegebouw van Universiteit Leiden. Met het oog op de permanente bruikleen is Vereniging ‘Het Bilderdijk-Museum’ als werkgroep toegetreden tot de MdNL. Ze heeft nu dezelfde status als bestaande werkgroepen zoals de Werkgroep Achttiende Eeuw, de Werkgroep De Moderne Tijd en en de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde.

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Bilderdijkmiddag

Op 24 april a.s. wordt voor het belangstellende publiek en leden van Vereniging ‘Het Bilderdijk-Museum een Bilderdijkmiddag gehouden, die in het teken staat van de verhuizing naar Leiden. Bij die gelegenheid wordt onder meer het boek  Een sublieme nalatenschap. De erfenis van Willem Bilderdijk (Leiden University Press) gepresenteerd. Daarin laat een keur aan Bilderdijkkenners zijn of haar licht schijnen over een geschreven, gedrukt, getekend of geschilderd onderdeel van de nu in Leiden bijeengebrachte verzameling.

Deze website maakt gebruik van cookies.