Universiteit Leiden

nl en

Schenking Archief Mondelinge Geschiedenis door Chinese Indonesian Heritage Center

Het Chinese Indonesian Heritage Center (CIHC) heeft het Archief Mondelinge Geschiedenis aan de Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL) geschonken. Voorzitter Mr. Dr. Patricia Tjiook-Liem van het CIHC en Kurt De Belder, Bibliothecaris van de Universiteit, ondertekenden onlangs de overeenkomst voor de schenking van het archief.

Het Archief Mondelinge Geschiedenis van het CIHC bevat digitale audiobestanden van interviews met Chinezen afkomstig uit Indonesië en digitale samenvattingen behorend bij de interviews. In totaal betreft het interviews met 39 personen en meer dan 110 uren aan materiaal. De interviews zijn zowel in het Nederlands als incidenteel in het Indonesisch en Hokkien.

De collectie is door het CIHC aangelegd in samenwerking met het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV). De interviews vonden plaats tussen 2013 en 2017. Het KITLV heeft in 2018 de collectie van interviews aan het CIHC  overgedragen.

Ondertekening van de akte voor de overdracht van het Archief Mondelinge Geschiedenis van de Stichting Chinese Indonesian Heritage Center (CIHC) aan de UBL. V.l.n.r. Swanny Thee, coördinator Mondelinge Geschiedenisproject CIHC, Patricia Tjiook-Liem, voorzitter CIHC, Kurt De Belder, Bibliothecaris van de Universiteit en Doris Jedamski, conservator Zuid- en Zuidoost-Aziatische handschriften & oude drukken.

Het CIHC kwam tot stand in 2011 binnen het wetenschappelijk onderzoeksinstituut Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV). Het heeft als doel het erfgoed van de Chinezen uit Indonesië in Nederland te behouden en de kennis van hun geschiedenis en migratiegeschiedenis te bevorderen en vast te leggen. Vanaf 2016 is het CIHC als zelfstandige Stichting Chinese Indonesian Heritage Center verder gegaan.

Het Archief Mondelinge Geschiedenis van het CIHC  dient nog ontsloten te worden maar zal  beschikbaar komen via de Digital Collections website van de UBL. Vanwege privacy regels  zal het archief alleen op aanvraag toegankelijk zijn voor onderzoekers.

Deze website maakt gebruik van cookies.