Universiteit Leiden

nl en

75% van de Leidse publicaties open access beschikbaar

Onderzoekers van de Universiteit Leiden (excl. LUMC) stellen massaal publicaties open access beschikbaar in het Leids Repositorium en hebben laten zien dat voor peer reviewed artikelen uit 2017 en 2018 75% open access haalbaar is. Door het open access beschikbaar maken van deze publicaties is de zichtbaarheid en internationale toegankelijkheid van de Leidse publicaties enorm toegenomen. Centre for Digital Scholarship (CDS) van de Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL) helpt hen daarbij.

UBL helpt bij Open Access
Leidse wetenschappers willen en moeten in toenemende mate open access publiceren. Het afgelopen jaar zijn wetenschappers door het CDS geïnformeerd over beleid en mogelijkheden om open access te publiceren. Ook werd men geholpen bij het uploaden van peer reviewed publicaties uit 2017 en 2018 in het Leids Repositorium. Daarnaast zijn gevonden open access versies en door auteurs aangeleverde versies door de UBL geüpload.

Taverne pilot
De Nederlandse universiteiten zijn verder in 2019 in VSNU verband een gezamenlijke pilot gestart om open access onder de noemer ‘You share, we take care’ een extra impuls te geven. Op basis van het Amendement Taverne worden momenteel voor een beperkte groep auteurs de uitgeversversies van korte wetenschappelijke publicaties na zes maanden beschikbaar gemaakt via de repository van de universiteit. Dit gebeurt uiteraard met wederzijdse afstemming met de wetenschapper.

Leidse publicaties uit 2019
Momenteel is naar schatting een derde van peer reviewed publicaties van 2019 in LUCRIS geregistreerd en is de helft daarvan open access. Het streven van de Nederlandse overheid en Europese Unie is 100% open access in 2020. Vanaf december 2017 is het beleid van de Universiteit Leiden er op gericht dat Leidse onderzoekers hun peer reviewed publicaties open access uploaden in het Leids Repositorium. Om de zichtbaarheid en toegankelijkheid van de Leidse publicaties voor te zetten, worden alle Leidse wetenschappers verzocht om bij publicatie in LUCRIS te registreren en te uploaden. Zo zijn de Leidse publicaties op korte termijn voor iedereen wereldwijd open access beschikbaar.

Hulp nodig?
Heb je advies nodig of hulp nodig bij open access publiceren, neem dan contact op met het CDS via openaccess@library.leidenuniv.nl. Bekijk hier meer informatie over open access mogelijkheden binnen de Universiteit Leiden Bekijk ook onze video over open access.

Een klein deel van de peer reviewed artikelen staat nog voor maximaal 6 maanden onder embargo en is in deze grafiek niet meegenomen.
Deze website maakt gebruik van cookies.