Universiteit Leiden

nl en

Publieksavond Rembrandt en de Universiteit Leiden

Op donderdag 20 juni is een speciale inloopavond voor iedereen die geïnteresseerd is in de stukken over de Leidse studietijd van Rembrandt. De inschrijving uit 1620 en de recent ontdekte herinschrijving uit 1622 van Rembrandt als student aan de Universiteit Leiden zijn dan van dichtbij te bekijken.

Daarnaast worden etsen en tekeningen uit de collecties getoond van Rembrandt en zijn navolgers. Het boekje Rembrandt en de Universiteit Leiden is die avond ter plekke te koop. De publieksavond vindt plaats in de Universiteitsbibliotheek, Witte Singel 27, van 19.30 tot 21.30 uur. Aanmelden is niet nodig.

Bekende inschrijving in 1620
Op 20 mei 1620 schreef Rembrandt zich in als student aan de Leidse universiteit. Dat blijkt uit de (bekende) registratie in het volumen inscriptionum van 1618-1631, het boek met alle inschrijvingen van de Leidse studenten in die periode. De rector magnificus, die in die tijd verantwoordelijk was voor de studentinschrijvingen, vroeg de aankomende student naar zijn naam, gewenste studierichting, leeftijd, de naam van zijn hospes of hospita, en het adres. Die informatie schreef hij vervolgens in het inschrijvingsregister. Deze inschrijving van Rembrandt leest als volgt: ‘Rembrandus Hermanni Leydensis studios[us] litterarum annor[um] 14 apud parentes’, ofwel: Rembrandt Harmensz. van Leiden, student letteren, 14 jaar oud, wonende bij zijn ouders.

Onbekende herinschrijving in 1622
Minder bekend is dat studenten zich destijds elk jaar opnieuw voor hun opleiding moesten inschrijven. Dat ook Rembrandt zijn inschrijving hernieuwde was tot nu toe geheel onbekend. De herinschrijvingen werden vastgelegd in zogenoemde recensielijsten. Voor de periode 1608-1649 is alleen de recensielijst van 1622 (zonder dagtekening) in het archief van de Universiteitsbibliotheek aanwezig. Daarin komt Rembrandts naam opnieuw voor: ‘Rembrandus’, met daaronder: ‘*14 15 Hermanni bij sijn ouders’. Deze herinschrijving is lang onopgemerkt gebleven en is dus ook niet terug te vinden in de bekende Rembrandtbiografieën.

Nieuw boekje Rembrandt en de Universiteit Leiden
In de nieuwe publicatie Rembrandt en de Universiteit Leiden bespreken Jef Schaeps, conservator Prenten en tekeningen en Mart van Duijn, conservator Westerse handschriften en archieven, een selectie van Rembrandts werk in de collecties van de Universiteit Leiden: bronnen, documenten, etsen en tekeningen – waaronder de herinschrijving. Zo schetsen zij een beeld van Rembrandts Leidse tijd, vanaf zijn geboorte in 1606 tot aan zijn vertrek naar Amsterdam in 1631.

Het boekje is tijdens de publieksavond ter plekke te koop voor €12.50 en daarbuiten te bestellen in de boekhandel en bij Leiden University Press.

Deze website maakt gebruik van cookies.