Universiteit Leiden

nl en

Leidse wetenschappers maken publicaties duurzaam vindbaar met ORCID

In 2018 heeft Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL) een project uitgevoerd waarin Leidse onderzoekers werden gestimuleerd om een Open Researcher and Contributor Identifier (ORCID) aan te vragen. ORCID is een internationaal systeem om wetenschappelijke auteurs op een eenduidige en permanente manier te identificeren. Een ORCID draagt eraan bij dat publicaties gemakkelijk, duurzaam en persistent aan een onderzoeker te koppelen zijn. Bij de start van het project had 5% van de Leidse onderzoekers een ORCID, inmiddels heeft 82% een ORCID. Bij een groot aantal instituten is zelfs een percentage van 95% procent behaald.

Steeds meer organisaties die een rol spelen in het wetenschappelijke publicatieproces, zoals uitgevers, onderzoeksfinanciers, universiteiten en data-archieven, gebruiken ORCID in hun systemen. Hierdoor wordt de onderzoeker ontlast bij het registreren, archiveren en publiceren van de eigen onderzoeksoutput.

Ondersteuning
In de loop van 2018 zijn diverse activiteiten uitgevoerd die hebben geleid tot een breder gebruik van ORCID. Er is gewerkt aan een betere online informatievoorziening over ORCID. Daarnaast zijn onderzoekers persoonlijk benaderd om te helpen bij het aanmaken van een ORCID en bij het invoeren van deze ORCID in LUCRIS. Vanaf 1 juli 2018 is het bovendien verplicht voor nieuwe wetenschappelijke medewerkers aan de Universiteit om zich te registreren bij ORCID.

Ontwikkelingen
Een groot aantal Nederlandse universiteiten ziet de voordelen van ORCID. In 2019 heeft een groot aantal universiteitsbibliotheken de krachten gebundeld om het percentage ORCID binnen Nederland te vergroten. De Leidse aanpak dient hierbij als voorbeeld. Onder regie van SURFmarket wordt er op landelijk niveau gewerkt aan de mogelijke integratie van ORCID in de workflows en systemen van uitgevers en onderzoeksfinanciers. Deze projectgroep onderhoudt eveneens contacten met de ORCID organisatie om functionele wensen af te stemmen.

Meer informatie
Meer informatie over hoe u ORCID kunt koppelen aan LUCRIS vindt u in de handleiding en in de ORCID-posts op het Digital Scholarship Blog. Als u vragen heeft over het gebruik van ORCID kunt u deze online stellen via 'Ask a Librarian'.

Deze website maakt gebruik van cookies.