Universiteit Leiden

nl en

Tentoonstelling Fish & Fiction over de eeuwige fascinatie voor vissen

In de tentoonstelling ‘Fish & Fiction’ van de Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL) staat de eeuwige fascinatie van mensen voor vissen centraal. Aan de hand van een intrigerende reeks exotische soorten, kleurrijke vissen en zelfs imaginaire wezens wordt de fascinatie voor het onderwaterleven van 1500 tot 1900 belicht. De tentoonstelling is van 20 september 2018 tot en met 13 januari 2019 in de Universiteitsbibliotheek te zien.

Eeuwige fascinatie

Vissen hebben al sinds onheuglijke tijden een belangrijke functie in het leven van de mens. Niet alleen fungeren deze beweeglijke waterwezens als voedsel, ze zijn ook bewoners van een andere, niet-menselijke wereld, reden waarom ze allerlei betekenissen en krachten krijgen toegedicht. Vissen zijn exemplarisch voor de ontwikkeling van de wetenschap, van de vroegmoderne natuurlijke historie tot moderne mariene biologie.

Aquatilia

De tentoonstelling richt zich op de vis in zijn premoderne betekenis van aquatilia, alle waterdieren, waaronder zeezoogdieren en schaaldieren. Vissen worden als thema behandeld in Bijbelse illustraties en embleemboeken, als wonderen in boeken uit de Renaissance over monsters, als verzamelobjecten in rariteitenkabinetten en als objecten van de wetenschap van Linnaeus tot de negentiende-eeuwse diepzeebiologie. Speciale aandacht wordt besteed aan de vrijwel onbekende rijkdom aan Japanse ichtyologische materialen die in de collecties van de UBL aanwezig zijn.

Onderzoeksproject

De tentoonstelling is een initiatief van de UBL in samenwerking met het onderzoeksproject A New History of Fishes. A long-term approach to fishes in science and culture, 1550-1880, geleid door Paul Smith, hoogleraar Franse Literatuur, Universiteit Leiden en mede gefinancierd door NWO en Naturalis Biodiversity Centre.

Opening tentoonstelling  Fish & Fiction
Kurt De Belder, Bibliothecaris van de Universiteit, nodigt u graag uit voor de opening van de tentoonstelling Fish & Fiction op donderdag 20 september om 16.00 uur. De opening vindt plaats in de Vossiuszaal van de Universiteitsbibliotheek, Witte Singel 27 te Leiden.


Programma:

15.30-16.00 uur: Inloop

16.00-16.10 uur: Welkom door André Bouwman, hoofdconservator Bijzondere Collecties

16.10-16.30 uur: ‘Onverwacht mooie taferelen in de Leidse stadsgrachten’
Presentatie door Aaf Verkade, Leidse stadsduiker - adviseur stadsgrachten

16.30-16.50 uur: ‘Een draak van een vis’
Presentatie door Sophia Hendrikx, promovendus Universiteit Leiden

16.50-17.10 uur: ‘Vis in context’
Introductie op de tentoonstelling door Paul Smith, hoogleraar Franse Literatuur Universiteit Leiden

17.10-18.30 uur: Borrel en bezichtiging van de tentoonstelling


Aanmelden
Wij hopen u te ontmoeten op de opening op 20 september. Aanmelden via aanmelding@library.leidenuniv.nl (graag o.v.v. Fish & Fiction en het aantal personen) of telefonisch via ons secretariaat 071-527 2832. Aanmelden is verplicht.

Deze website maakt gebruik van cookies.