Universiteit Leiden

nl en

Versnelling open access

De Nederlandse universiteiten reageren verheugd op het nieuws van de internationale groep van onderzoeksfinanciers (Science Europe) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) om vanaf 2020 alle publicaties voortkomend uit financiering door de verbonden onderzoeksfinanciers alleen nog in (full) open access tijdschriften te publiceren.

In de VSNU roadmap open access 2018-2020, die eerder dit jaar is gepubliceerd, worden vijf pijlers benoemd, allen essentieel om meer onderzoek open access te publiceren. Eén van die pijlers is het sluiten van open access contracten met de grote uitgevers.

Door de aangekondigde maatregel van Science Europe en NWO worden Nederlandse auteurs in de toekomst door de financiers verplicht om hun artikel open access te publiceren. Publicaties in alle tijdschriften binnen de huidige VSNU-contracten vallen onder deze maatregel.

Nederland heeft altijd de gouden route bewandeld, waarbij publicaties direct online vrij toegankelijk worden gemaakt op de platforms van de uitgevers. In de toekomst mag er onder de aangekondigde financieringsvoorwaarde alleen nog in full open access tijdschriften gepubliceerd worden. Op dit moment zijn de meeste tijdschriften in de door de VSNU afgesloten contracten “hybride”, dat wil zeggen dat niet álle artikelen in die tijdschriften open access beschikbaar zijn, maar wel de door de Nederlandse corresponderende auteurs geschreven artikelen. Enkel in de overgangsperiode kunnen financiers nog accepteren dat er publicaties in deze hybride tijdschriften worden geplaatst. Door deze maatregel, met een duidelijk gegeven streefdatum van NWO van eind 2021, worden de uitgevers gestimuleerd om hun tijdschriften volledig goud te maken, zodat alle artikelen direct open access zijn.

Meer informatie over het plan voor de versnelling van Open Access kunt u hier vinden: Sience Europe Coalition S.

Heeft u vragen over deze ontwikkeling dan kunt u contact opnemen met het Centre for Digital Scholarship via cds@library.leidenuniv.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.