Universiteit Leiden

nl en

UBL draagt bij aan internationaal onderzoeksproject Mediating Islam in the Digital Age

Een internationaal consortium van onderzoeksinstituten, universiteiten en niet-academische partners in zes Europese landen, waaronder Universiteit Leiden, heeft een onderzoekssubsidie van 4 miljoen euro van ERC Marie Curie ITN ontvangen voor het project Mediating Islam in the Digital Age (MIDA). Namens Universiteit Leiden zijn Petra de Bruijn van Midden Oosten Studies en Laurents Sesink en Fieke Schoots van het Centre for Digital Scholarship van de UBL bij het onderzoek betrokken.

Digitalisering en technologische innovatie
Het MIDA-project heeft als uitgangspunt dat digitalisering en technologische innovatie een enorme impact hebben op de islam, waarvan de effecten divers en alomtegenwoordig zijn. Er zijn duidelijke paralellen met technische revoluties in het verleden, zoals printtechnologie. De snelle veranderingen als gevolg van digitalisering, wekken een gevoel van controleverlies en maatschappelijke instabiliteit op bij het publiek, politici, journalisten, academici en niet in de laatste plaats bij moslims zelf. De groei van moderne digitale media en nieuwe technologieën voor communicatie, productie en verspreiding, dwingt onderzoekers en maatschappelijke actoren, zowel moslims als niet-moslims, om deze ontwikkelingen te begrijpen en er een standpunt over te bepalen.

Onderzoeksvragen
Het MIDA-project heeft tot doel deze ontwikkelingen in al hun dimensies te analyseren door drie belangrijke vragen te beantwoorden. Hoe beïnvloedt digitalisering (1) de manier waarop islam vorm krijgt (dat wil zeggen overtuigingen, praktijken, samenlevingen, politieke organisaties, sociale instellingen en wereldbeelden); (2) de wijze waarop moslims zich tot het verleden verhouden; (3) de ontwikkelingen van het onderzoek naar de islam?

Open Science en transferable skills
De Marie Curie ITN programma’s bieden jonge wetenschappers de gelegenheid om tijdens hun onderzoek een intensief trainingsprogramma te volgen ten behoeve van een carrière binnen of buiten de wetenschap. In het geval van MIDA gaat het om kennis en vaardigheden op het gebied van digitalisering en technologische ontwikkelingen en de implicaties voor de islam als religie en als onderwerp van studie. ITN wetenschappers gaan in diverse sectoren aan de slag om in een internationale omgeving antwoorden te vinden op urgente maatschappelijke vraagstukken.

Centre for Digital Scholarship
Het Centre for Digital Scholarship zal onder meer twee stageprojecten begeleiden en workshops verzorgen over FAIR data, Text & Datamning, Open Science en scholarly communication in the Digital Age.

Aanvullende informatie kan worden verkregen door contact op te nemen met:

Deze website maakt gebruik van cookies.