Universiteit Leiden

nl en

Schenking collectie Italiaanse bezetting van Libië

Recent heeft UBL een schenking van ongeveer vijfhonderd boeken ontvangen over de Italiaanse bezetting van Libië en Arabische taalkunde. UBL is de schenker van de collectie -alumnus van Universiteit Leiden- zeer erkentelijk.

De schenking betreft een complete collectie over de Italiaanse bezetting van Libië. Een groot deel van de collectie is in het Arabisch en geeft een lokaal of Osmaans perspectief. Andere boeken zijn Italiaanse fascistische werken uit de tijd van de bezetting en latere reflecties op de periode. De schenking is een waardevolle aanvulling op de grote hoeveelheid bronnen over de moderne geschiedenis van het Midden-Oosten die UBL al heeft.

De Midden-Oostencollectie in Leiden is de grootste van Nederland en een van de grootste in Europa met meer dan 40.000 Arabische boeken en meer dan 6500 Midden-Oosterse handschriften. UBL ontvangt regelmatig schenkingen van alumni en andere betrokkenen. 

Deze website maakt gebruik van cookies.