Universiteit Leiden

nl en

De schenkers van 2015 en hun schenkingen

.

Tekening Beachhouse Night

Een uitzonderlijke aanwinst in 2015 was het werk Beachhouse Night van de Rotterdamse kunstenaar Sandro Setola. Het werk, een tekening in krijt op paneel, meet 1,5 bij 3 meter en kan bijgeschreven als de grootste tekening in de collectie van de UBL. Het werk is inmiddels opgehangen in de Vossiuszaal en kan daar door iedereen worden bewonderd tijdens lezingen, symposia of andere bijeenkomsten. De aankoopsom van deze tekening oversteeg de mogelijkheden van de bibliotheek en enkele particulieren zijn bijgesprongen met een forse bijdrage. Prof. Caesar C. Sterk, mw. C.J.M. Sterk-Berkvens en mw. prof. dr. Remke Kruk hebben de aankoop mogelijk gemaakt. Ook de Stichting Vrienden van de UBL heeft een aanzienlijke bijdrage gedaan. Daarmee is de UBL de gelukkige eigenaar geworden van een heel bijzonder werk.
 


 

Javaanse manuscripten

Prof. em. Merle Ricklefs, Melbourne, schonk zeven prachtige
Javaanse manuscripten uit de negentiende eeuw aan de UBL,
waaronder een boek met verschillende suluk verzen in een
opvallende geborduurde band en drie babadmanuscripten
betreffende de geschiedenis van de drie grote koninkrijken
Majapahit, Mataram en Demak. Het KITLV bemiddelde bij
de schenking.


 

Portretten hoogleraren

Het project Leidse hoogleraren vanaf 1575, dat dit jaar online
ging en ruim 2000 portretten uit bezit van de universiteit
publiceerde, profiteerde van twee interessante donaties. Pier
Terwen gaf een portret van professor C.P. Tiele in permanent
bruikleen, terwijl Louk Tilanus een getekend portret van
professor C.M.J. Sicking schonk. Tiele zowel als Sicking waren
vooraanstaande hoogleraren. Van Tiele bezat de universiteit
al andere portetten, Sicking was tot nu toe zonder portret
gebleven. Het portret van Sicking werd getekend door Wendelien
Schönefeld. Tilanus, oud-docent Kunstgeschiedenis, vertelt: “In
1999 vroeg ik de kunstenaar een portret van Sicking te maken
omdat ik vond dat van hem een portret bij de universiteit aanwezig
diende te zijn. Sicking overleed voor de kunstenaar aan schilderen
toekwam. Gelukkig had zij wel al deze schets gemaakt”.

Brieven

Van verschillende schenkers ontving de UBL aanvullingen voor de brievencollectie. Zo werd een brief geschonken van Jan Hendrik Holwerda (1873-1951) aan A. Crevecoeur van het Rijks-Museum van Oudheden, 1919. De schenking werd gedaan door een kleinzoon van Holwerda via de eerder genoemde Pier Terwen. En Dick de Vos schonk een brief van Joop van den Berg (1941-, hoogleraar Politicologie) aan Jan Nicolaas Bakhuizen van den Brink (1896-1987), uit 1986.

Sinomaleise poststukken

Een tweede schenking belicht de briefgeschiedenis van een geheel
andere kant. In april kwam de heer Han T. Siem uit California
naar Leiden om, door de bemiddeling van de Chinese Indonesian
Heritage Centre
, zijn unieke collectie van Sinomaleise poststukken
aan de UBL te schenken. Dit efemere materiaal vertelt de
socioculturele geschiedenis van de Chinezen in Indonesië. De
collectie werd in het Museum Volkenkunde als onderdeel van
een dagprogramma over Indonesische Chinezen aan de bibliothecaris
van de UBL, Kurt De Belder, overhandigd.

Uniek wiskundehandschrift

Dankzij de gezamenlijke financiële steun van de Stichting Vrienden
van de Universitaire Bibliotheken Leiden en het Mathematische
Instituut van de Universiteit Leiden heeft de UBL dit jaar een
uniek wiskundehandschrift kunnen verwerven. Het handschrift
is in 1701 geschreven door George Lodewijk Mosburger (†1746),
die naast kapitein in het Staatse leger, ook geograaf en
kaartenmaker was. De UBL was reeds in bezit van een zestal
kaarten van zijn hand, hoofdzakelijk van militaire aard. Zoals “Plan van 't leger der geallieerden gecampeert onder Maestricht den 14 may 1703” (COLLBN Port 48 N 117). 

Aquarellen

In 2014 ontving de UBL van de graficus Dick Cassée zijn vrijwel
complete grafische oeuvre ten geschenke. In 2015 deed Cassée
opnieuw een schenking, ditmaal van zijn aquarellen.  Daarmee is
het oeuvre van deze kunstenaar nu in al zijn breedte goed
vertegenwoordigd in de collecties. Overigens hebben de laatste
jaren meer grafische oeuvres de weg naar de UBL gevonden.
Het van Cees Kortland, een schenking door zijn erven, en van
Henc van Maarseveen, door hemzelf kort voor zijn overlijden geschonken, waren eveneens belangrijke aanwinsten die het aandeel van de moderne en hedendaagse kunst in de UBL aanzienlijk hebben versterkt.

Landschaptekening Cornelis van Noorde

Alumnus Albert Elen schonk de UBL een fraaie landschaptekening
van de achttiende-eeuwse kunstenaar Cornelis van Noorde.
Eerder al had Elen twee tekeningen van Willem van Mieris
geschonken. Als oud-student en –promvendus van de Universiteit
Leiden voelt Elen zich bijzonder verbonden met de universiteit.
Schonk hij de Van Mieristekeningen ter markering van zijn promotie
(in 1995) en van het 200-jarig bestaan van het Prentenkabinet
(in 2014), voor de schenking van 2015 bestond geen speciale aanleiding. Die is natuurlijk niet altijd nodig.

Collegedictaten historicus Johan Huizinga

De collectie collegedictaten werd in 2015 verrijkt met een schenking van vijf collegedictaten van de Leidse hoogleraar en historicus Johan Huizinga. Hein van Woerden schonk de dictaten, die in de periode tussen 1930 en 1933 door zijn vader H.A.J.M. van Woerden tijdens de colleges van Huizinga in Leiden waren genoteerd.

Archief Bataviasche Voetbal Club

De Bataviasche Voetbal Club, opgericht in 1903 in Weltevreden
(Batavia) en actief in Nederlands-Indië tot de jaren ‘50, was niet
zo maar een voetbalclub. Niet alleen omdat hier ook andere
sportsoorten welkom waren, zoals korfbal en hockey, maar ook
omdat hier Nederlanders, Euraziërs en Indonesiërs bij elkaar
kwamen en vaak vriendschappen voor het leven gesloten werden.
De BVC Reünisten Vereniging Nederland was dan ook heel actief
totdat in oktober 2015 tot opheffing besloten werd. Het BVC archief inclusief de rijke fotocollectie werd aan de UBL/KITLV overgedragen.

Dank

Het spreekt voor zich dat de UBL al deze schenkers buitengewoon dankbaar is, voor hun vrijgevigheid, hun loyaliteit en hun inzet. Schenkers zijn van vitaal belang voor de collecties van de universiteit. Niet alleen vergroten ze de bestaande verzamelingen, schenkers zijn tevens onze ambassadeurs. Een hulde aan hen is hier daarom zeer op zijn plaats! Oproep Wellicht wilt u ook een schenking voor de collecties van de UBL doen? De UBL kan uw steun goed gebruiken. U kunt hiervoor contact opnemen met drs Kasper van Ommen, en 071-527 2166/2905.

Deze website maakt gebruik van cookies.