Universiteit Leiden

nl en

Webtentoonstelling Leidse Vriendenboeken

Na een project van meerdere jaren zijn nu vrijwel alle in de Universiteitsbibliotheek aanwezige alba amicorum beschreven. Niet alleen zijn de volledige alba te vinden via onze catalogus maar ook de verschillende inscripties daarin, die afzonderlijk zijn opgenomen. Een webtentoonstelling bekroont dit project.

De bijzondere collecties van de Universitaire Bibliotheken Leiden herbergen een grote collectie alba amicorum of ‘vriendenboeken’. Op dit moment zijn dat er 143 in totaal, variërend van complete gebonden alba tot enkele losse bladen. Dergelijke alba werden aangelegd om daarin bijdragen te verzamelen van studiegenoten en beroemde wetenschappers, en in mindere mate van familie, vrienden en kennissen. De Leidse universiteit speelde een grote rol in de introductie van het album in de Noordelijke Nederlanden. Na de oprichting in 1575 kwam al snel een stroom aan internationale studenten op gang die hun album mee naar Leiden namen.

De collectie alba amicorum in de UB Leiden beperkt zich hoofdzakelijk tot alba van vóór 1800, aangelegd door (oud-)studenten van de Universiteit Leiden, of alba die op enige andere wijze in verband gebracht kunnen worden met de universiteit of de stad Leiden. De alba zijn een rijke bron voor cultuurhistorisch onderzoek. Ze informeren ons over sociale netwerken, literaire modes, ideeën over vriendschap en nog veel meer. Om die reden voert de UBL op dit gebied nog steeds een actief acquisitiebeleid.

De ontsluiting van de alba is de laatste jaren sterk verbeterd dankzij het werk van Kees Thomassen, die bereid bleek om niet alleen gedetailleerde beschrijvingen te maken van alle in de UBL aanwezige alba, maar bovendien van alle afzonderlijke inscripties daarin, zodat thans vele honderden van deze autografen via hun auteur in de Leidse catalogus vindbaar zijn.

Ter gelegenheid hiervan is de webtentoonstelling Vrienden vereend. De Leidse verzameling alba amicorum gelanceerd. Hierin zijn enkele van de meest bijzondere alba uit de collectie van de UB Leiden te zien, met begeleidende teksten van Chris Heesakkers en Kees Thomassen.

Zie ook de collectiebeschrijving Alba amicorum.

Deze website maakt gebruik van cookies.