Universiteit Leiden

nl en

Dante - Lieveling van het Volk

Bezoek de tentoonstelling ‘Glorie van de Muzen. Lieveling van het Volk. Dante in Leiden’, te zien van 21 augustus tot en met 10 oktober 2010 in de Universiteitsbibliotheek Leiden.

De tentoonstelling is gratis toegankelijk tijdens openingsuren van de Universiteitsbibliotheek aan de Witte Singel 27. U vindt de tentoonstelling bij binnenkomst meteen rechts, naast de receptie.
Bent u niet in de gelegenheid om langs te komen, bezoek dan de webexpositie over Dante.

Dantes Commedia

De Commedia van Dante (1265-1321) was in het veertiende-eeuwse Italië ongekend populair. Het was het meest gelezen boek na de bijbel. Dantes beschrijving van zijn tocht door de hel, over de louteringsberg en door de hemel sprak tot ieders verbeelding: boeren, kooplieden en handwerkslieden net zo goed als edelen en vorsten. En ook vandaag nog hebben de verzen hun aantrekkingskracht behouden, of het nu de gewone lezer, de wetenschapper of de beeldend kunstenaar betreft.
 

Zeldzame drukken en een rijke beeldtraditie

De tentoonstelling geeft een gevarieerd beeld van Dante’s werk en invloed door de eeuwen heen. Het bezit van de Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL) is aangevuld met enkele topstukken uit andere bibliotheken.

Enkele hoogtepunten die te zien zullen zijn:
- de allereerste druk van de Commedia uit 1472 (bruikleen Bibliotheca Philosophica Hermetica)
- de uitgave waarin op de titelpagina de Commedia voor het eerst Divina wordt genoemd (bruikleen collectie  Swanenburg).
- de zestiende-eeuwse prenten van Galle, een originele temperaschildering van Jan Uriot en de hedendaagse beeldverhalen van Sandow Birk, welke prachtige voorbeelden zijn van de rijke beeldtraditie bij de Commedia.

De tentoonstelling is gebaseerd op een schenking van een bijzonder waardevolle verzameling boeken van en over Dante, zorgvuldig bijeen gebracht over lange tijd door mw. Tilly van de Sande-Swart. Een aantal van deze werken was nog niet in Nederlands openbaar bezit. In al haar variatie weerspiegelt de Dante collectie van UBL de grote invloed van Dante op de literatuur, de beeldende kunst en het denken in de Westerse wereld, tot op de dag van vandaag.

Daarmee beschikt UBL nu over een rijke Dante verzameling ten dienste van een brede doelgroep. Het materiaal in de collectie is met name interessant voor onderwijs en onderzoek van de opleiding Italiaans, voor historici, kunsthistorici en boekwetenschappers, maar heeft ook grote aantrekkingskracht op vele anderen.

Aanmelden voor feestelijke bijeenkomst (14 september)

Op 14 september (Dante’s sterfdag) wordt een feestelijke bijeenkomst georganiseerd als dankbetoon aan mw. Tilly van de Sande-Swart. U kunt deze bijeenkomst gratis bijwonen als u zich uiterlijk 8 september online aanmeldt, of telefonisch via ons secretariaat (071 527 2832).

Het programma, met twee sprekers en de vertoning van beeldmateriaal, begint om 16:00 uur en zal tot uiterlijk 17:30 uur duren.

De sprekers:
- Dr. Paul van Heck vertelt over het belang van de schenking van mw. van de Sande-Swart. Van Heck is werkzaam bij de Opleiding Italiaans aan de Universiteit Leiden. Hij heeft de tentoonstelling en de begeleidende catalogus samengesteld.
- Dr. Ronald de Rooy (Universiteit van Amsterdam) spreekt over hedendaagse verschijningen van Dante ofwel 'Dante in het multimediale tijdperk'.

Catalogus

Bij de tentoonstelling verschijnt een catalogus in kleur, samengesteld door Paul van Heck, met bijdragen van Dina Aristodemo, Nelke Bartelings, Paul van Heck, Godelieve Huijskens en Ronald de Rooy. Tijdens de bijeenkomst wordt deze catalogus officieel overhandigd aan de heer Drummond Coenraad, vertegenwoordiger van de Stichting Van de Sande te Vlissingen die door haar financiële bijdrage de schenking van de collectie en de catalogus van de tentoonstelling mede mogelijk heeft gemaakt.

Deze website maakt gebruik van cookies.