Universiteit Leiden

nl en

Bibliotheek

Nieuwe licentie voor bachelor- en masterscripties

16 mei 2023

Sinds 2012 kunnen studenten van deelnemende opleidingen hun scripties open toegankelijk maken via het Leids scriptierepositorium. Om dat te kunnen doen is het nodig een licentie te tekenen die de universiteit toestaat het bestand te distribueren. Deze licentie wordt getekend bij het uploaden van de scriptie, maar treedt pas in werking als ook daadwerkelijk een bestand (pdf) is te downloaden bij de scriptie.

Omdat de UBL belang hechten aan zo duidelijk mogelijke rechten voor student èn gebruiker, is een nieuwe licentie opgesteld die zal gelden voor scripties ingediend vanaf 1 mei 2023. Scripties die zijn geüpload voor 1 mei blijven beschikbaar onder de oude scriptielicentie, zoals deze destijds door de auteur is goedgekeurd.

Wijzigingen

Qua inhoud en doel is de licentie grotendeels hetzelfde gebleven. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Een verduidelijking dat scripties in beginsel wereldwijd beschikbaar worden gemaakt bij publicatie in het repositorium;
  • Een helderder formulering dat scripties in beginsel alleen mogen worden gedownload door gebruikers van het repositorium voor persoonlijk gebruik en studiedoeleinden. Enig ander gebruik van de scriptie - inclusief de voorheen wel genoemde adaptatie als vertaling - is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van de auteur van de scriptie;
  • Een verduidelijking dat gevoelige informatie – zoals persoonlijke informatie – verwijderd kan worden door de universiteit wanneer hier juridische en/of zwaarwegende redenen voor zijn.

Gevoelige informatie laten verwijderen

De scriptie zelf is altijd de versie waarop is afgestudeerd, waardoor inhoudelijke wijzigingen niet mogelijk zijn. Wat regelmatig gebeurt, is dat een auteur verzoekt om persoonlijke informatie, zoals adressen, telefoonnummers, email, en studentnummer te verwijderen. Omdat de opleiding bij uploaden al aangeeft dat deze informatie niet in de scriptie thuishoort, is het geen probleem deze gegevens te verwijderen. Een van de clausules die duidelijker naar voren is gebracht, is daarom het recht van de universiteit om persoonsinformatie te verwijderen.

Aanpassingen aan persoonsgegevens of embargo’s kunnen worden ingevoerd door het secretariaat van de opleiding. Mocht de opleiding niet langer bestaan of zijn contactgegevens niet terug te vinden, neem dan contact op met de UBL. 

Deze website maakt gebruik van cookies.