Universiteit Leiden

nl en

Bibliotheek, Onderwijs, Onderzoek

Call for proposals: (digitale) bibliotheekbronnen

11 februari 2023

Elk jaar reserveert de Faculteit der Geesteswetenschappen een bibliotheekbudget van 100.000 euro voor de aanschaf van (digitale) bronnen die van belang zijn voor onderwijs en/of onderzoek van de faculteit. Wij nodigen alle medewerkers van de faculteit uit voorstellen ter besteding van dit budget in te dienen vóór uiterlijk maandag 1 mei a.s. 

Eerder aangeschafte bestanden uit dit budget zijn bijvoorbeeld African American Periodicals (1825-1995) (Readex), Cambridge Archive Editions Online (Eastview), Screen Studies: platform for film (Bloomsbury) en John Benjamins tijdschriftarchieven.

Aanvraagprocedure

 1. U legt uw voorstel voor aan de vakreferent voor uw vakgebied en stelt in overleg met hem/haar de aanvraag op;
 2. U legt uw voorstel voor instemming voor aan uw instituutsdirectie;
 3. U stuurt uw voorstel naar Marcel Belderbos van het faculteitsbureau (m.c.belderbos@hum.leidenuniv.nl).

De aanvragen worden besproken in de vergadering van de bibliotheekcommissie (wetenschappelijk directeuren met het faculteitsbestuur en de directie van de Universiteitsbibliotheek), die een keuze maakt.

Voorwaarden

Het bestand:

 • is bij voorkeur digitaal;
 • is van groot belang voor onderwijs en/of onderzoek van de Faculteit der Geesteswetenschappen;
 • kan niet bekostigd worden uit de reguliere collectiebudgetten (=het is zeer duur);
 • is bij voorkeur breed inzetbaar binnen één of meerdere instituten;
 • kan bij voorkeur “gekocht” worden (en kent dus geen jaarlijkse licentiekosten).

Toelichting op de aanvraag

De vakreferent kan u helpen bij het opstellen van de volledige aanvraag. Vermeldt u daarin de volgende zaken:

 • Titel en URL;
 • Indiener van het voorstel;
 • Vakreferent;
 • Eenmalige kosten;
 • Eventuele structurele kosten en het budget waaruit deze kosten worden gefinancierd;
 • Eventuele bijdrage vanuit een onderzoeksbudget.

Inhoud

 • Omschrijving;
 • Vergelijking met andere al beschikbare bibliotheekbronnen;
 • Uniciteit binnen Nederlandse universiteiten;
 • Kwaliteitsborging van de informatie;
 • Informatietype (full text, bibliografie, databestand, naslagwerk, archief).

Motivatie

Is de aanschaf:

 • van belang voor een nieuw te starten opleiding; moet daarvoor een inhaalslag gedaan worden?
 • van belang voor een onderzoeksaanvraag?
 • van belang voor een nieuw onderzoeksproject? 
 • belangrijk voor de profilering van de Faculteit der Geesteswetenschappen?
Deze website maakt gebruik van cookies.