Universiteit Leiden

nl en

Lezingenmiddag

Middag met bijzondere aandacht voor boeken uit de bibliotheek van Menno ter Braak en E. du Perron

  • Tim van der Grijn Santen
  • Kees Snoek
  • Christine van Groenestijn-Peters
  • Thor Rydin
Datum
vrijdag 20 oktober 2023
Tijd
Bezoekadres
Universiteitsbibliotheek
Witte Singel 27
2311 BG Leiden
Zaal
Vossiuszaal

Dit jaar staat de middag met bijzondere aandacht voor boeken uit de bibliotheek van Menno ter Braak en E. du Perron in het teken van de houding van Ter Braak ten opzichte van Amerika, Du Perron en André Malraux en de relatie tussen Ter Braak en Kurt Lehmann/Konrad Merz, Helmut Salden en Albert Vigoleis Thelen en de band tussen de historicus Johan Huizinga en Ter Braak.

Aanmeldingen zullen in volgorde van binnenkomst worden verwerkt.

Aanmelden

Programma

13:00 - 13:30 Inloop
13:30 - 13:45

Marco de Niet 

Welkomstwoord en introductie sprekers

13:45 - 14:15

Tim van der Grijn Santen
Menno ter Braak als vooroorlogse spil van een naoorlogs driemanschap (Kurt Lehmann/Konrad Merz, Helmut Salden, Albert Vigoleis Thelen)

14:15 - 14:45

Kees Snoek

E. du Perron en André Malraux: de Smalle Mens en de Moderne Held

14:45 - 15:45 Pauze
15:45 - 16:15

Christine van Groenestijn-Peters

Menno ter Braaks houding ten aanzien van Amerika staat niet op zichzelf, het is zijn kenmerk

16:15 - 16:45

Thor Rydin

Huizinga versus Ter Braak: Hoe generaties gedachten genereren

16:45 - 17:15 Bezichtigen pop-up tentoonstelling

 

Voor en na de lezingen en tijdens de pauze is er gelegenheid de boeken uit Ter Braaks en Du Perrons bibliotheek die in de presentaties genoemd worden in te zien. Tevens liggen de recente publicaties van de sprekers ter inzage. Na afloop biedt de UBL u een hapje en drankje aan.

Menno ter Braak en E. du Perron

Bibliotheken van gevreesde critici

In 2013 verwierf de Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL) de huisbibliotheek van Menno ter Braak (1902-1940), Nederlands meest gevreesde criticus en een van de eersten die waarschuwden tegen het nationaalsocialisme. In 2021 schonken familieleden van Eddy du Perron diens privébibliotheek. Du Perron was een niet minder gevreesd criticus, essayist, dichter en prozaschrijver. Ter Braak en Du Perron onderhielden een innige vriendschap, die in hun beider boekenbezit wordt gereflecteerd.

Deze website maakt gebruik van cookies.