Universiteit Leiden

nl en

Workshops

De bibliotheek organiseert workshops, gericht op het verbeteren van de informatievaardigheden. Docenten kunnen in overleg met de bibliotheek deze cursussen opnemen in hun lesprogramma.

Workshops

De bibliotheek verzorgt workshops informatievaardigheden voor opleidingen en instituten, bijvoorbeeld als onderdeel van het studieprogramma. Het programma wordt in samenspraak met u bepaald. Wij bieden onder meer cursussen over de volgende onderwerpen:

  • Beoordelen van informatie
  • Plagiaatpreventie
  • Start een scriptie
  • Vinden van wetenschappelijke artikelen
  • Gebruik van Bijzondere Collecties 
  • EndNote

Een overzicht van alle cursussen is te vinden in de brochure van de bibliotheek.

Paper clinics

De vakreferent biedt derdejaars bachelorstudenten en masterstudenten begeleiding op maat bij het zoeken naar literatuur. Tijdens een-op-een gesprek  leert de student zoekvragen te identificeren, bronnen te selecteren en zoekresultaten te bewaren en verwerken.

Paper clinics vinden plaats op afspraak.

Training datamanagement

Speciaal voor onderzoekers organiseren wij trainingen datamanagement. Meer informatie vindt u op de pagina's over datamanagement.