Universiteit Leiden

nl en

Subject guide

Zoeken naar boeken in het Arabisch, Perzisch en Hebreeuws

Sinds 2015 wordt materiaal in alle talen in het oorspronkelijke schrift gecatalogiseerd. Je kunt daarom Arabisch, Perzisch en Hebreeuws schrift gebruiken om in de catalogus te zoeken naar boeken in deze talen. Voor materiaal dat vóór 2015 zijn binnengekomen geldt dat niet, en moet je transcriptie gebruiken om het in de catalogus te vinden.

Tot 2015 werd een Nederlands transcriptiesysteem gebruikt dat zich kenmerkt door gebruik van diakritische tekens. Sinds 2015 wordt het internationale ALA-LC-systeem gebruikt dat wereldwijd gangbaar is in bibliotheken. Bovendien bevatten titels die na 2015 zijn gecatalogiseerd ook het Arabisch schrift. Omdat oudere titels niet zijn aangepast aan het nieuwe systeem is het noodzakelijk om beide systemen te proberen bij het zoeken naar een bepaalde titel.

Tabel transliteratie Arabisch

Tot 2015 werd een Nederlands landelijk transcriptiesysteem werd gebruikt, en dat daarna is overgestapt op het internationale systeem van ALA-LC. Bovendien wordt sindsdien ook het Perzische schrift toegevoegd. Oude items in de catalogus zijn niet omgezet naar het nieuwe systeem/Perzisch schrift. Dubbel zoeken kan dus noodzakelijk zijn. Het is niet nodig om diakritische tekens in te voeren bij het zoeken. In de tabel hieronder staat de letter die bij het zoeken kan worden gebruikt tussen haakjes.

Tabel transliteratie Perzisch

Sinds 2018 is er een nieuw, internationaal systeem in gebruik en wordt er ook Hebreeuws schrift toegevoegd. Oudere titels zijn niet aangepast aan het nieuwe systeem en bevatten ook geen Hebreeuws schrift. Tweemaal zoeken kan daarom noodzakelijk zijn. Het is niet nodig om diakritische tekens in te voeren bij het zoeken. In de tabel hieronder staat de letter die bij het zoeken kan worden gebruikt tussen haakjes.

Tabel transliteratie Hebreeuws

Deze website maakt gebruik van cookies.