Universiteit Leiden

nl en

Word Vriend

Geniet u van onze collecties, maakt u veel gebruik van onze faciliteiten en draagt u onze activiteiten een warm hart toe? U kunt Vriend van de UBL worden en zo de aankoop en het onderhoud ondersteunen van bijzondere boeken, handschriften, tekeningen, foto's en kaarten ten behoeve van onderwijs en onderzoek aan de Universiteit Leiden.

Voor wat, hoort wat

Vriendschap komt van twee kanten. Dus als Vriend geeft u niet alleen, u krijgt er ook wat voor terug. U zult regelmatig uitnodigingen ontvangen voor lezingen, tentoonstellingsopeningen, themabijeenkomsten en andere gelegenheden, zowel besloten voor Vrienden als publiek.

U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier.

Soorten lidmaatschap

€35,-

 • Uitnodiging voor de jaarlijkse Vriendendag
 • Uitnodigingen voor tentoonstellingen en lezingen
 • Een keer per jaar een themanummer van De Boekenwereld

€60,-

 • Lidmaatschap met introducé
 • Uitnodigingen voor tentoonstellingen en lezingen (met introducé)
 • Uitnodiging voor de jaarlijkse Vriendendag
 • Een keer per jaar een themanummer van De Boekenwereld
 • Korting op publicaties

€95,-

 • Lidmaatschap met introducé
 • Uitnodiging voor de jaarlijkse Vriendendag (met introducé)
 • Uitnodigingen voor tentoonstellingen en lezingen (met introducé)
 • Een keer per jaar een themanummer van De Boekenwereld
 • Korting op publicaties
 • Rondleiding tentoonstelling door conservator (met introducé)
 • Een lenerspas van de bibliotheek

Studentlidmaatschap: €10,-

 • Uitnodiging voor de jaarlijkse Vriendendag
 • Een keer per jaar een themanummer van De Boekenwereld
 • Uitnodigingen voor tentoonstellingen en lezingen

Vriend voor het leven*

 • Lidmaatschap met introducé
 • Uitnodiging voor de jaarlijkse Vriendendag (met introducé)
 • Uitnodigingen voor tentoonstellingen en lezingen (met introducé)
 • Een keer per jaar een themanummer van De Boekenwereld
 • Korting op publicaties
 • Rondleiding tentoonstelling door conservator (met introducé)
 • Een lenerspas van de bibliotheek

*Schenking van tenminste € 500,- of van een collectie die een substantiële verrijking van de bijzondere collecties is.

U kunt de contributie overschrijven naar rekeningnummer NL76INGB0004343573 t.n.v. de Stichting Vrienden van de Universitaire Bibliotheken Leiden. Neem svp daarna contact op met het secretariaat van de Universitaire Bibliotheken Leiden (secetariaat@library.leidenuniv.nl of 071-5272832) om uw NAW-gegevens als Vriend te laten registreren.

De Stichting Vrienden van de Universitaire Bibliotheken Leiden is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dat maakt uw donaties aan de Vrienden fiscaal aftrekbaar.

Deze website maakt gebruik van cookies.