Universiteit Leiden

nl en

ANBI

De Stichting Vrienden van de Universitaire Bibliotheken Leiden is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat maakt uw donaties aan de Vrienden fiscaal aftrekbaar.

UBL bibliotheek logo ANBI

ANBI

Organisaties voor goede doelen die zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) zijn volledig vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Een ANBI is bijvoorbeeld een culturele, wetenschappelijke of andere instelling die het algemeen belang dient. Zij hoeven geen schenkbelasting te betalen over uw gift of over uitkeringen die zij in het algemeen belang doen. Ook betalen deze organisaties geen erfbelasting over ontvangen erfenissen.

De Belastingdienst erkent de ANBI van de Stichting Vrienden van de Universitaire Bibliotheken Leiden en daadoor ikomt onze stichting in aanmerking voor vrijstelling van schenkbelasting en erfbelasting. Die erkenning is ook voor u belangrijk. U kunt voor de inkomstenbelasting (IB) alleen giftenaftrek krijgen voor giften aan een instelling die een beschikking van de Belastingdienst heeft.

Giften aan ANBI's zijn afhankelijk van de vorm waarin zij zijn gedaan aftrekbaar van het belastingbaar inkomen van de donateur.

Meer informatie over ABI en de mogelijkheden tot schenken vindt u op de portal over ANBI.

In december 2014 zijn er door de staatsecretaris van financiĆ«n wederom enkele beleidsstandpunten gewijzigd met betrekking tot de anbi status. Het betreft vooral kleine wijzigingen o.a. ten aanzien van de giftenregeling. Zie voor de laatste stand van zaken dit document (rechts).

Gegevens ANBI

Per 1 januari 2014 zijn de gegevens van de ANBI van de Stichting Vrienden van de Universitaire Bibliotheken Leiden openbaar.

  • Naam: Stichting Vrienden van de Universitaire Bibliotheken Leiden
  • Fiscaal nummer: 851757649
  • Contactgegevens: Secretariaat, Stichting Vrienden van de Universitaire Bibliotheken Leiden, Postbus 9501 2300 RA Leiden. Tel: 071 527 2832. E-mail: vrienden@library.leidenuniv.nl
  • Het beloningsbeleid: De bestuursleden ontvangen geen beloning
  • De doelstelling: De Stichting Vrienden van de Universitaire Bibliotheken Leiden is opgericht om de activiteiten van de Universitaire Bibliotheken Leiden te ondersteunen. Belangrijk daarbij is om een bijdrage te kunnen leveren aan de aanwas en het behoud van de Bijzondere Collecties van de bibliotheken
  • Verslag van de uitgeoefende activiteiten: zie de nieuwsberichten
  • Financiele verantwoording.
Deze website maakt gebruik van cookies.