Universiteit Leiden

nl en

Namen ruimtes

Diverse ruimtes in de Universiteitsbibliotheek zijn vernoemd naar personen waarvan collecties worden beheerd, of die een rol hebben gespeeld in de geschiedenis van de Universiteitsbibliotheek.

Alfabetisch overzicht


Emmy Andriesse (1914-1953)
Fotograaf. Sloot zich tijdens de Tweede Wereldoorlog aan bij de fotografenverzetsgroep "de Ondergedoken Camera". Haar foto's uit die periode betroffen de gruwelijke omstandigheden van de hongerwinter in Amsterdam en waren documenten van honger, armoede en ellende, gefotografeerd met een grote indringendheid en symboliek. Het volledige foto- en negatievenarchief van Andriesse wordt beheerd door het Prentenkabinet van de Universiteitsbibliotheek.

Groepsruimte Andriesse (begane grond, Universiteitsbibliotheek)


Augusta Curiel (1873-1937)
Fotograaf. Augusta Curiel en haar zuster Anna hebben het leven in Suriname aan het begin van de twintigste eeuw vastgelegd. In 1929 werd haar door koningin Wilhelmina het predicaat hofleverancier verleend. Het fotografisch werk van Curiel is zeer goed vertegenwoordigd in de collecties van de Universiteitsbibliotheek (KITLV).

Groepsruimte Curiel (begane grond, Universiteitsbibliotheek)  


Janus Dousa (1545-1604)
Telg uit het adellijke geslacht Van der Does, was Heer van Noordwijk en Kattendijke, bevelhebber tijdens het beleg van Leidenhumanistdichterfiloloog, bestuurder en eerste bibliothecaris van de Universiteit Leiden.

Leeszaal Bijzondere Collecties Dousa (2de verdieping, Universiteitsbibliotheek)


Albert Einstein (1879-1955)
Theoretisch natuurkundige en ontving in 1921 de Nobelprijs voor Natuurkunde. Ontwikkelde o.m. de speciale en algemene relativiteitstheorie en zocht naar een unificatietheorie. Bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Leiden van 1920 tot 1946. Einsteins originele aantekeningen van de Bose-Einsteinstatistiek werden in 2005 in de Universiteitsbibliotheek ontdekt in de nalatenschap van Paul Ehrenfest.

Groepsruimte Einstein (1ste verdieping, Universiteitsbibliotheek)


Hugo Grotius (1583-1645)
Rechtsgeleerde, humanist en auteur. Studeerde aan de Universiteit Leiden. Hedendaagse rechtsgeschiedkundigen beschouwen hem als een van de grootste rechtsgeleerden ooit. Grotius heeft een immense invloed op het internationaal publiekrecht uitgeoefend, zijn ideeën met betrekking tot de zeevaart domineren het grootste deel van het hedendaags zeerecht.

Collegezaal Grotius (2de verdieping, Universiteitsbibliotheek)


Robert van Gulik (1910-1967)
Sinoloogdiplomaat en auteur en illustrator van onder andere de Rechter Tie-misdaadromans. In 1977 werd zijn collectie van Chinese en Japanse blokdrukken, manuscripten en boeken aangeschaft en is nu beschikbaar bij de Universiteitsbibliotheek.

Centrum voor Onderzoekers Van Gulik (2de verdieping, Universiteitsbibliotheek/Asian Library)


Daniël Heinsius (1580-1650)
Humanist, genoot internationaal grote faam als uitgever van klassieke teksten, literair theoreticus en dichter. Hij was bijna zijn gehele leven verbonden aan de Universiteit Leiden, als de vierde bibliothecaris van de universiteit en bekleedde o.m. de eerste leerstoel in de politicologie ter wereld.

Collegezaal Heinsius (2de verdieping, Universiteitsbibliotheek)


Christiaan Huygens (1629-1695)
Wis-, natuur- en sterrenkundige en uitvinder. Algemeen beschouwd als een van de grootste wetenschappers aller tijden en één van de leidende figuren tijdens de wetenschappelijke revolutie. Zijn wetenschappelijk archief is te raadplegen in de Universiteitsbibliotheek.

Informatiecentrum Huygens (begane grond, Universiteitsbibliotheek)


Ata Kandó (1913-2017)
Fotograaf. Kandó werkte o.m. voor Magnum Photos en haar foto’s tonen een sterke maatschappelijke betrokkenheid. Kandó’s werk is goed vertegenwoordigd in de fotografiecollectie van de Universiteitsbibliotheek, inclusief beide versies van de dummy voor Kalypso & Nausikaä – Foto's naar Homerus Odyssee.

Groepsruimte Kandó (begane grond, Universiteitsbibliotheek)


Hendrik Kern (1833-1917)
Taalkundige en oriëntalist. Hoogleraar Sanskriet aan de Universiteit Leiden. Samen met Herman Neubronner van der Tuuk wordt Kern beschouwd als een der grondleggers van de Oosterse studies in Nederland. De collectie van het Kern Instituut maakt deel uit van de Universiteitsbibliotheek.

Groepsruimte Kern (2de verdieping, Universiteitsbibliotheek/Asian Library)


Hendrik Lorentz (1853-1928)
Wiskundige en natuurkundige, hoogleraar theoretische natuurkunde aan de Universiteit Leiden en winnaar in 1902 van de Nobelprijs voor Natuurkunde. In de biografie over Lorentz schrijft de Nobelstichting dat "It may well be said that Lorentz was regarded by all theoretical physicists as the world's leading spirit, who completed what was left unfinished by his predecessors and prepared the ground for the fruitful reception of the new ideas based on the quantum theory." Op zijn initiatief werd in 1910 de eerste openbare bibliotheek in Leiden gesticht.

Groepsruimte Lorentz (1ste verdieping, Universiteitsbibliotheek)


Jan Hendrik Oort (1900-1992)
Hoogleraar astronomie aan de Universiteit Leiden en directeur Leidse Sterrenwacht. Maakte belangrijke bijdragen aan onze kennis van de Melkweg en was een pionier op het gebied van radio astronomie. De New York Times noemde hem in zijn necrologie "one of the century's foremost explorers of the universe"; de website van de European Space Agency beschrijft hem als, "one of the greatest astronomers of the 20th century", en verklaart dat hij  "revolutionized astronomy through his ground-breaking discoveries.” De archieven van de Leidse Sterrenwacht zijn beschikbaar bij de Universiteitsbibliotheek.

Groepsruimte Oort (1ste verdieping, Universiteitsbibliotheek)


Gerret Pieter Rouffaer (1860-1928)
Reiziger en verzamelaar in Azië. Rouffaer’s grootste verdienste is de opbouw en ontwikkeling van de collectie van het KITLV die nu beheerd wordt door de Universiteitsbibliotheek.

Seminarruimte Rouffaer (2de verdieping, Universiteitsbibliotheek/Asian Library)


Joseph Justus Scaliger (1540-1609)
Protestantse humanist, dichter, polemist en hoogleraar Latijnsche Spraak, Oudheden en Historie aan de Leidse universiteit als opvolger van Justus Lipsius. Hij liet voor het eerst het begrip klassieke geschiedenis ook de oude Joodse, Egyptische, Babylonische en Perzische geschiedenis omvatten en was de grondlegger van de tijdrekenkunde. In zijn testament liet Scaliger zijn beroemde collectie van manuscripten en boeken na aan de Universiteitsbibliotheek. Anthony Grafton noemde Scaliger recentelijk “de Einstein van de 16de eeuw”.

Scaliger Instituut (1ste verdieping, Universiteitsbibliotheek)


Philipp Franz von Siebold (1796-1866)
Arts, botanist en reiziger. Werd prominent door zijn studies over Japanse flora en fauna en door de introductie van Westerse geneeskunde en wetenschap in Japan. Zijn contributie aan Japan studies in Nederland kan niet worden onderschat. In 1881 is het belangrijke deel van zijn collectie Japanse boeken en kaarten ondergebracht bij de Universiteitsbibliotheek.

Von Siebold Tuin (2de verdieping, Universiteitsbibliotheek/Asian Library)


Willem de Sitter (1872-1934)
Wiskundige, natuurkundige, hoogleraar astronomie aan de Universiteit Leiden en directeur van de Leidse Sterrenwacht. De Sitter leverde belangrijke bijdragen aan de hemelmechanica en aan de relativistische kosmologie. De archieven van de Leidse Sterrenwacht zijn beschikbaar bij de Universiteitsbibliotheek.

Groepsruimte De Sitter (1ste verdieping, Universiteitsbibliotheek)


Frits Vos (1918-2000)
Eerste hoogleraar Koreanistiek aan de Universiteit Leiden.  Vos had een aanzienlijke oriëntalistische bibliotheek, die grotendeels in de Leidse universitaire collectie is terechtgekomen.

Vos Cinema (2de verdieping, Universiteitsbibliotheek/Asian Library)


Isaac Vossius (1618-1689)
Humanist, filoloogvrijdenker en verzamelaar van boeken en handschriften. De Universiteit Leiden kocht zijn bibliotheek van boeken en manuscripten. De Vossius collectie is beschikbaar in de Universiteitsbibliotheek.

Conferentiezaal Vossius (2de verdieping, Universiteitsbibliotheek)


Thilly Weissenborn (1889-1964)
Fotograaf. Bekend als de eerste vrouwelijke beroepsfotograaf in Nederlands-Indië. Het fotografisch werk van Weissenborn is uitstekend vertegenwoordigd in de collecties van de Universiteitsbibliotheek (KITLV).

Groepsruimte Weissenborn (begane grond, Universiteitsbibliotheek)

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie