Universiteit Leiden

nl en

Tevredenheidsonderzoek LibQUAL+

In november 2023 doen de Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL) een grootschalig onderzoek naar de tevredenheid over haar diensten onder studenten en medewerkers van de Universiteit. Daarbij wordt gebruik gemaakt van LibQUAL+.

LibQUAL+ is een onderzoeksmethodiek die bibliotheken gebruiken om de ervaringen van hun klanten te begrijpen en om kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. Spil van het programma is een webgebaseerde enquête waarmee bibliotheekgebruikers de aangeboden producten en diensten kunnen beoordelen en suggesties tot verbetering kunnen aanreiken. De vragenlijst peilt bij elk onderdeel van de dienstverlening naar de verwachting van de klant en de mate waarin diegene tevreden is over het niveau zoals dit wordt aangeboden.

LibQUAL+ kent deelnemende instellingen in Canada, de VS, Australië, Verenigd Koninkrijk en andere Europese landen. Het groeiend aantal deelnemers en de uitgebreide set aan gegevens maken LibQUAL+tot een nuttig instrument voor het vergelijken van  de kwaliteit van bibliotheekdiensten van de UBL met die van vergelijkbare bibliotheken in binnen- en buitenland. Meer informatie over LibQUAL+ is te vinden op de website van de organisatie.

We willen studenten en medewerkers met LibQUAL+ de gelegenheid bieden hun mening over de UBL-diensten te geven. Wij kunnen met die informatie onze diensten verbeteren. De conclusies uit de enquete en de te verwachten verbeteracties maken we via de website bekend. De eerste resultaten zijn rond januari 2024 te verwachten.

LibQUAL+ is een online enquête. De link naar de enquete wordt in een mail naar uw universitaire mailadresgestuurd. Alle gegevens staan op een server in de Verenigde Staten.

De volledige LibQUAL+ enquete bestaat uit uit 38 vragen. Leiden maakt gebruik van LibQUAL-Lite, waarbij respondenten 16 vragen, willekeurig geselecteerd uit de 38 vragen, voorgelegd krijgen. Een deel van deze vragen bestaat uit een 9-punts schaal waarmee u kunt aangeven wat voor niveau u minimaal verwacht, welk niveau u ervaart en welk niveau u ideaal zou vinden. Aan de hand van deze antwoorden worden "gaps" berekend, bijvoorbeeld: - een gap tussen het minimale niveau en het ervaren niveau: als het ervaren niveau lager is dan het gewenste minimale niveau is dat voor de bibliotheek een sein om hier een verbeteractie te starten. Voor meer uitleg over deze methodiek verwijzen wij naar de site van LibQual+.

LibQUAL+ gaat vertrouwelijk om met de resultaten van de enquête. Omdat het een Amerikaanse organisatie is, hanteert ze daarbij een Amerikaans protocol, dat van de American Psychological Association (APA). Meer informatie daarover is te vinden op de website van de APA.

De enquête wordt anoniem ingevuld en UBL krijgt daardoor alleen de beschikking over anonieme resultaten. Ook als u meedingt naar een van de beloningen en u daarvoor uw emailadres invult is de anonimiteit van uw antwoorden gewaarborgd. UBL ziet uw emailadres niet. Als u een beloning "wint", krijgt u een mail van LibQUAL.org, waarin staat waar u uw prijs kunt afhalen. Dat is altijd in een van de Leidse bibliotheken.

Alle studenten en medewerkers van de Universiteit kunnen meedoen. Iedereen met een Leids (ULCN) emailadres krijgt een uitnodiging met daarbij het webadres van de enquête.

Het invullen van de 16 vragen van LibQUAL-Lite kost ongeveer 5 minuten. Aan het eind wordt u verzocht enkele demografische gegevens in te vullen.

De enquête eindigt met enkele vragen met betrekking tot uw demografische gegevens. Hierbij wordt ook gevraagd aan te geven binnen welk vakgebied u werkzaam bent of studeert. Het betreft een grove indeling omdat de volledige lijst van alle opleidingen veel te lang is.  Dat deze afwijkt van de wijze waarop in Leiden de opleidingen zijn gegroepeerd komt doordat wij te maken hebben met een van oorsprong Amerikaanse opzet, met Amerikaanse opleidingen.

De webenquete is beschikbaar van 14 november 2023 tot 5 december 2023.

Vragen? U kunt vragen over de web enquête mailen naar helpdesk@library.leidenuniv.nl of gebruik maken van Stel een vraag.

Deze website maakt gebruik van cookies.