Universiteit Leiden

nl en

Open Science programma Leiden

De transitie naar Open Science betreft een cultuurverandering en vergt een gecoördineerde, gestructureerde en meetbare aanpak. Om het proces in goede banen te leiden heeft het College van Bestuur Paul Wouters, decaan FSW, als boegbeeld Open Science aangesteld.

Paul Wouters heeft in samenwerking met een werkgroep Open Science een plan van aanpak opgesteld. Hierin is in kaart gebracht welke stappen gezet moeten worden bij de Universiteit Leiden om vooruitgang te boeken op de volgende terreinen:

 1. Ontwikkeling van nieuwe of gebruik van bestaande infrastructuren voor open kennispraktijken (zoals infrastructuur voor onderzoeksdata, voor datacatalogi en voor open publicaties);
   
 2. Ontwikkeling van nieuwe vaardigheden in de wetenschappelijke gemeenschap (met name in communicatie en ICT);
   
 3. Verspreiding van best practices en inspirerende voorbeelden (inclusief Citizen Science);
   
 4. Hervorming van belonings- en financieringsstructuur van de wetenschap (erkennen en waarderen);
   
 5. Leiderschap. Van onze bestuurders (waaronder College van Bestuur, decanen en WDs) verwachten wij dat ze:
  • bereidheid tonen om verandering te omarmen en te zien als een kans en niet als een bedreiging;
  • belanghebbenden betrekken om ontwikkelingen te stimuleren en het proces te ondersteunen, rekening houdend met de verschillende percepties en motivaties;
  • medewerkers inspireren om de voordelen van verandering te zien (als kans en niet als bedreiging).
Een goede afstemming met andere projecten en programma’s is hierbij belangrijk.
Deze website maakt gebruik van cookies.