Universiteit Leiden

nl en

Open Science: over ons

Het College van Bestuur heeft Paul Wouters, decaan faculteit Sociale Wetenschappen, aangesteld als boegbeeld Open Science. Het boegbeeld Open Science geeft in samenwerking met leden van de werkgroep Open Science invulling aan de opdracht van het CvB om tot een Leidse visie Open Science en een bijbehorend implementatieplan te komen.

De werkgroep Open Science fungeert als link naar het ambtelijk orgaan en coördineert de afstemming met Open Science gerelateerde programma’s en activiteiten. 

Om ook de link te leggen naar de faculteiten, is een klankbordgroep opgericht. Deze klankbordgroep bestaat uit een of twee ambassadeurs vanuit elke faculteit en maakt het mogelijk om zodoende de input van faculteiten te verzamelen en te borgen. De klankbordgroep bestaat uit de volgende leden: 

Faculteit Klankbordgroepleden
FSW Lotte van Dillen
FGW

Claartje Levelt
Rick Honings

FdR Esther van Ginneken
FdA Quentin Bourgeois
Roswitha Manning
FWN Carlo Beenakker
Pedro Russo
FGGA Marieke Liem
Manon Osseweijer
LUMC Bob Siegerink
Marian Beekman

 

Deze website maakt gebruik van cookies.