Universiteit Leiden

nl en

ORCID

ORCID is een unieke code waarmee onderzoekers op een duurzame en persistente manier kunnen worden geïdentificeerd.

ORCID is een belangrijk hulpmiddel bij het verbeteren van de zichtbaarheid van Leidse onderzoekers en hun publicaties, en steeds meer subsidieverstrekkers en uitgevers stellen het hebben van een ORCID dan ook verplicht. In het ORCID-project worden Leidse onderzoekers gestimuleerd om een ORCID aan te vragen en om deze identifier te registreren in LUCRIS. Het streefdoel is een dekkingsgraad van 75%. Leidse onderzoekers worden eveneens op de hoogte gebracht van de voordelen van ORCID en worden gestimuleerd om gebruik te maken van de diensten die op ORCID zijn gebaseerd.

Open Researcher en Contributor Identifiers (ORCID) heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot één van de belangrijkste systemen voor het identificeren van onderzoekers. ORCID wordt beheerd door een internationaal consortium van universiteiten, nationale bibliotheken, onderzoeksinstituten en data repositories. Het hoofddoel van ORCID is om een systeem te ondersteunen waarmee onderzoeksresultaten correct kunnen worden gekoppeld aan personen, en waarmee informatie over auteurs, publicaties en onderzoeksdata ook eenvoudig kan worden uitgewisseld tussen bibliografische systemen, over academische disciplines en over landsgrenzen heen. Op dit moment zijn er al ca. 5 miljoen ORCIDs toegekend. ORCID wordt in toenemende mate ook ondersteund door uitgeverijen, door onderzoeksfinancierders en door organisaties zoals CrossRef, DataCite, Web of Science en Scopus. Zowel in Scopus als in Web of Science is het momenteel mogelijk om te zoeken op basis van de ORCID van een auteur.

In het kader van dit project heeft de UBL, in samenwerking met alle onderzoeksinstituten, een aantal activiteiten uitvoeren waarmee een breder gebruik van ORCID kan worden gestimuleerd:

  • Onderzoekers van wie bekend is dat zij nog geen ORCID hebben zijn aangeschreven via email
  • Projectmedewerkers hebben presentaties verzorgd tijdens stafvergaderingen, of tijdens bijeenkomsten voor promovendi.
  • Onderzoekers zijn persoonlijk ondersteuning ontvangen bij het aanmaken van een ORCID en bij het invoeren van deze ORCID in LUCRIS.

 

Looptijd: 2018
Contact: Peter Verhaar
Financiering: BCI / Universiteit Leiden

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie