Universiteit Leiden

nl en

Mediating Islam in the Digital Age.

In het MIDA project gaan vijftien jonge wetenschappers aan de slag om te onderzoeken hoe digitalisering invloed heeft op (1) de manier waarop islam vorm krijgt (dat wil zeggen overtuigingen, praktijken, samenlevingen, politieke organisaties, sociale instellingen en wereldbeelden); (2) de wijze waarop moslims zich tot het verleden verhouden; (3) de ontwikkelingen van het onderzoek naar de islam.

Daarnaast biedt het Marie Curie ITN programma een intensief trainingsprogramma voor kennis en vaardigheden op het gebied van digitalisering en technologische ontwikkelingen ten behoeve van een carrière binnen en buiten de wetenschap.

Het Centre for Digital Scholarship zal onder meer twee stageprojecten begeleiden en workshops verzorgen over Open Science, FAIR data en Scholarly Communication in the Digital Age (samen met Brill). De stageprojecten hebben betrekking op digitale duurzaamheid van audiovisueel materiaal en visualisatie van geleerden netwerken. 

Looptijd: 2019-2021
Contact: Fieke Schoots, Laurents Sesink
Financiering: ERC Grant: Marie Curie International Training Network
Partners: Internationaal consortium van onderzoeksinstituten (waaronder NISIS), universiteiten en niet academische partners in 6 Europese landen. Coordinatie door CNRS (FR).

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie