Universiteit Leiden

nl en

Voor het onderzoek

Goed datamanagement begint met een goede planning. Als over alle fasen van een project wordt nagedacht bij de start, kan veel tijd worden bespaard bij de uitvoering en de afronding.

Zelfs bij het uitwerken van een onderzoeksvraag speelt datamanagement al een rol. Zo is het bijvoorbeeld goed om, net als bij een literatuuronderzoek, na te gaan of er bruikbare datasets voorhanden zijn. Het is belangrijk om na te denken over het soort data dat men gaat verzamelen. Grote volumes data vragen om specifieke voorzieningen. Privacy of anderszins gevoelige gegevens ook. Samenwerken met partners aan gezamenlijke datasets stelt weer andere eisen aan toegang en vindbaarheid. Ook de kosten voor datamanagement kunnen worden meegenomen in een subsidieaanvraag.

Het Centre for Digital Scholarship kan helpen in de planningsfase. Het geeft advies met betrekking tot de eisen die gelden voor datamanagement vanwege het universitaire datamanagementbeleid, onderzoeksfinanciers als NWO of H2020 of uitgevers. We helpen bij het opstellen van een datamanagementplan en het begroten van de kosten. We geven advies met betrekking tot de bescherming van onderzoeksdata, zonodig met behulp van de Data Protection Officer. We kunnen adviseren over voorzieningen tijdens het onderzoek en het beheer van de data op de lange termijn. Veel beslissingen die aan het begin van het traject worden genomen, bepalen of de data duurzaam en bruikbaar, ofwel FAIR, zullen zijn aan het eind van het project.

Beleid en eisen

De Universiteit Leiden heeft in april 2016 beleid vastgesteld voor datamanagement. De belangrijkste bepalingen uit de regeling zijn dat:

  • alle onderzoeksprojecten een datamanagementplan moeten schrijven vóór de start van het project;
  • onderzoeksdata veilig opgeslagen moeten zijn tijdens het onderzoek, hetgeen betekent dat de integriteit, beschikbaarheid en – indien vereist - vertrouwelijkheid van de data gegarandeerd moeten blijven;
  • na het project data zodanig beheerd moeten worden dat zij vindbaar, toegankelijk, begrijpelijk, herbruikbaar en duurzaam zijn;
  • data moeten gearchiveerd worden volgens internationale richtlijnen voor ten minste 10 jaar.

Het universitaire beleid volgt de eisen van de belangrijkste onderzoeksfinanciers. Op de onderzoekswebsite staat de volledige regeling.

Datamanagementplannen

De Universiteit Leiden heeft een eigen template voor datamanagementplannen. Financiers hebben veelal ook een eigen template. Het gebruik van een template is niet altijd verplicht voor een subsidieaanvraag, maar is wel aan te bevelen. Zo staat alle gevraagde informatie bij elkaar. Welke en hoe de data worden verzameld bijvoorbeeld, welke formats en documentatie worden gebruikt, welke voorzieningen beschikbaar zijn, of er juridische of ethische bezwaren zijn tegen het delen van data, hoe de data worden gedeeld en hoe de data zullen worden bewaard op de langere termijn.

Kosten

Kosten die tijdens een project worden gemaakt voor datamanagement kunnen worden opgevoerd in de begroting bij de onderzoeksaanvraag. Kosten voor tijdelijke opslag, voor assistentie bij het anonimiseren of het transcriberen van data of voor het gereed maken voor duurzame opslag bijvoorbeeld. Op de website van het Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management staat een gids met mogelijke activiteiten en hoe de kosten voor deze activiteiten kunnen worden berekend.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie